Nieuwsarchief 2021

Corona Actueel

Corona Actueel Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 14 december 2021, 21.50 uur ‘Avondlockdown’ geldt vooralsnog tot en met 14 januari 2022 Het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector is aangepast naar de situatie per 14 december 2021. Het maatregelenpakket dat het kabinet aankondigde op 26 november, is op 14 december verlengd. De maatregelen gelden nu […]

Corona Actueel per 28 november 2021

Corona Actueel Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2021, 14.30 uur ‘Avondlockdown’ heeft ingrijpende gevolgen voor koorsector Het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector is aangepast naar de situatie per 28 november 2021. De maatregelen die het kabinet op 26 november aankondigde, duren in ieder geval tot 19 december 2021.  De belangrijkste maatregel voor […]

Corona Actueel

Corona Actueel Geplaatst op 23 november 2021, 21.10 uurBron: Koornetwerk Nederland Koorprotocol aangepast naar situatie per 24 november 2021 Koornetwerk Nederland heeft het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector aangepast naar de situatie per 24 november 2021. Per 24 november 2021 keert de 1,5 meter afstand terug als verplichte basismaatregel in het Nederlandse coronabeleid. De afstandsregel is echter […]

Inspiratiedag 27 november 2021 verschoven

Inspiratiedag 27 november 2021 verschoven Onder de gegeven omstandigheden is het niet meer mogelijk om de Inspiratiedag op 27 november 2021 te laten doorgaan. Helaas werpt de Corona ons ook nu weer terug in onze ambitie. Hoewel het misschien strikt genomen binnen de huidige Corona regelgeving nog kans zou maken, is het vanwege de oplopende […]

Leidraad opgeven als UBO van een vereniging 11 november 2021

Leidraad opgeven als UBO van een vereniging 11 november 2021 Bijgaand een gedetailleerde leidraad voor het opgeven als UBO van een vereniging Ga naar KvK.nl, UBO-opgave https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/alles-voorbereid-voor-ubo-opgave/ Voorbereiding: controleer de inschrijving in het Handelsregister; maak een PDF van je identiteitsbewijs (voor- en achterzijde); zorg dat je jouw Digid-code en bankpasje bij de hand hebt. In […]

WBTR aanvullingen

WBTR aanvullingen In het kader van de WBTR zijn de volgende aanvullingen in dit reglement opgenomen: (deze kun je voor de eenvoud gezamenlijk opnemen als een extra artikel). Aansprakelijkheid De vereniging heeft betaalrekeningen en spaarrekeningen; het betalingsverkeer van het bestuur verloopt uitsluitend per bank. Jaarlijks worden de financiën van de vereniging gecontroleerd door een kascommissie, […]

Document (Checklist WBTR) t.b.v. de bestuursvergadering van het uw koor

Checklist WBTR Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, NOV-checklist De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli 2021 geldt de WBTR. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. Veel organisaties vragen zich af […]

Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector – versie 12 november 2021

Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector – versie 12 november 2021 Geplaatst op 1 juli 2020Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsectorDOWNLOAD (versie 1 / d.d. 12 november 2021) Dit protocol is gebaseerd op de adviezen van het RIVM. Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsectorUpdate 12 november 2021 Per 13 november 2021 heeft het kabinet aanvullende maatregelen […]

Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector – versie 6 november 2021

Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector – versie 6 november 2021 Bron: Koornetwerk Nederland Dit protocol is gebaseerd op de adviezen van het RIVM. Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector Update 6 november 2021 Per 6 november 2021 veranderen de coronamaatregelen voor de koorsector. De belangrijkste wijziging is de invoering van een verplicht […]

Koorprotocol aangepast naar situatie per 6 november 2021

Koorprotocol aangepast naar situatie per 6 november 2021 Geplaatst op 5 november 2021   Bron: Koornetwerk Nederland   Koornetwerk Nederland heeft het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector aangepast naar de situatie per 6 november 2021. Dat geldt ook voor de FAQ-pagina. De belangrijkste wijziging is de invoering van een verplicht coronatoegangsbewijs (ctb) bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar […]

Inspiratiedag 27 november 2021

Secretariaat:        Vossenkamp 19, 3972 VG Driebergen-Rijsenburg Telefoon:              06-55730354E-mail:                  secretaris@knzv-middennederland.nlInternet:               www.knzv-middennederland.nlKVK:                     09138142   IBAN:                    NL29INGB0004075923 Aan : de besturen van de mannenkoren in Midden Nederland Onderwerp    : KNZV MN Inspiratiedag 27 november 2021Datum           : 5 oktober 2021 Geacht bestuur, beste mensen, In onze brief van 14 augustus […]

Adry Slagmeulen, erelid KNZV Midden Nederland

Adry Slagmeulen, erelid KNZV Midden Nederland In de Algemene Ledenvergadering van het KNZV Midden Nederland, digitaal op 19 december 2020, is Adry Slagmeulen benoemd tot erelid van het KNZV Midden Nederland.De daar bij behorende speld en oorkonde konden toen uiteraard niet worden uitgereikt wegens de Coronamaatregelen. In de bestuursvergadering van Midden Nederland op 1 september […]

Music4voices Nieuwsbrief van augustus 2021

Music4voices Nieuwsbrief van augustus 2021 Nieuwe uitgaven => Toon Hermans medley (SATB/Piano) Door de situatie rondom de rechten heeft e.e.a. wat langer geduurd, maar inmiddels zijn alle toestemmingen verkregen en is de medley in elk geval al beschikbaar voor SATB/Piano. De medley opent met de zin “Wat ruist er door het struikgewas” (eventueel te vervangen […]

Dirigentenwerkplaats

Terug van vakantie en dan?  Soms durf je het nog niet helemaal te geloven, maar we kunnen als dirigenten weer ‘gewoon’ aan de slag! Misschien zelfs binnenkort met loslating van de 1,5 meter? Het levert koren nog wel heel wat kopzorgen, in het kader van de vaccinatiegraad, angst bij koorzangers en problemen rond de repetitielocatie. […]

Start-Up!

Start-Up! Ideeën en tips voor de herstart van koor, ensemble of vocal group Geplaatst op 27 augustus 2021 Samen zingen, dat kan dus weer! De meeste koren gaan de draad weer oppakken na de stilte en de achtbanen van emoties in de afgelopen anderhalf jaar. Als je weer aan de slag gaat met repeteren en […]

Samenvattende rapportage Corona-belronde KNZV Midden Nederland winter 2021

Samenvattende rapportage Corona-belronde KNZV Midden Nederland winter 2021 Evenals in de vorige belronde hebben de bestuursleden vrijwel alle mannenkoren in Midden Nederland bereikt. Het contact vanuit het KNZV MN werd wederom bijzonder op prijs gesteld.Het zingen wordt wel enorm gemist, “de drang naar voren” is groot.Veel koren weten op creatieve wijze de contacten met de […]

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Checklist

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Checklist Evalueer bestuursmodel. Kijk of het bestuursmodel nog passend is bij de praktijk. Ja? Geen actie vereist. Nee? Pas het bestuursmodel aan en wijzig de statuten met behulp van een notaris.

VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst

VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst 17 maart 2021 In Nederland zijn miljoenen amateurkunstenaars actief bezig met kunst en cultuur. Uit passie, uit de behoefte aan artistieke ontwikkeling of vanuit sociale drijfveren. Maar door alle coronamaatregelen hebben amateurkunstorganisaties het moeilijk. Om deze lastige tijd door te komen verruimt VSBfonds tijdelijk de criteria voor toekenning van donaties voor […]

Kamer van Koophandel het UBO-register

Kamer van Koophandel het UBO-register Naast het Handelsregister komt er een nieuw register bij de Kamer van Koophandel, het “Ultimate BeneficialOwners” (UBO).Het nieuwe register komt voort uit Europese Regelgeving.In het kort komt het er op neer dat per 27 maart 2022 alle bedrijven met een bepaalde rechtsvorm in dit register moeten zijn ingeschreven. Dat geldt […]

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen Met ingang van 1 juli 2021 treedt deWet Bestuur ToezichtRechtspersonen (WBTR) inwerking. Deze wet is vooralontworpen voor stichtingen enverenigingen die met publiek geldwerken.Maar …. enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen enstichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de […]

Koren en vaccineren

Koren en vaccineren Bron: Koornetwerk Nederland Geplaatst op 2 maart 2021 Nu het vaccinatieprogramma Covid-19 ‘loopt’, krijgt Koornetwerk Nederland steeds vaker de vraag voorgelegd of koren een vaccinatie verplicht mogen stellen om leden toe te laten tot repetities en uitvoeringen. Het is een complex én gevoelig vraagstuk waarbij tal van factoren, belangen, standpunten en gevoelens een rol […]

Livestreamen: licentie nodig of niet?

Livestreamen: licentie nodig of niet? Koornetwerk Nederland verzorgt collectief de afdracht van Buma-gelden voor de aangesloten korenbonden. Vanuit de achterban van de bonden klinkt nogal eens de vraag of het livestreamen van concerten – als fysiek samen zingen straks weer mogelijk is – ook valt onder deze Buma-afdracht. Of is voor livestreamen een aparte licentie […]

Nieuwsarchief