Nieuwsarchief 2017

Presentatie over het inzetten van PR-instrumenten voor ledenwerving

In de Najaarsvergadering van 11 november 2017 werd een presentatie gehouden over het inzetten van PR-instrumenten voor ledenwerving en werd verzorgd door  de presentatie wordt verzorgd de heer Henk Berkhout, gepensioneerd Sales Manager van de Wegener Persgroep en mw. Alice Wensink-Berkhout, docente aan het Graafschapcollege Doetinchem en voorzitter van de Vereniging voor Hondenopleiding en -opvoeding […]

Additioneel Kopiëren/FEMU

Geachte secretaris, De VNK (thans Koornetwerk Nederland) heeft namens de aangesloten korenbonden een contract afgesloten met Buma-Stemra voor in het openbaar mogen uitvoeren van koormuziek en tekst. De premie bedraagt voor 2017 € 3,05 per aangesloten koorlid per jaar (incl. btw). Dit bedrag is in de jaarlijkse contributie van het KNZV opgenomen. Het contract heeft […]

Clusteroverleg West Noord is afgelast

  Uitgenodigd zijn: Stichts Mannenkoor Driebergen Zeister Mannenkoor Amersfoorts Mannenkoor Baarns Mannenkoor Interkerkelijk Streekmannenkoor de Schaffelaar Leusdens Mannenkoor De Valleizangers Het Luchtmacht Mannenkoor Soester Mannenkoor Apollo Midden Nederland wordt vertegenwoordigd door Roel Bueneker en Jan van Delft Het Clusteroverleg is afgelast Drie leden van KNZV Midden Nederland Clusteroverleg West Noord hebben zich middels de datumprikker […]

Masterclasses mannenkoor dirigenten

Aan de besturen en dirigenten van het KNZV, Bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, het KNZV, is al geruime tijd de behoefte om de besturen van onze koren ondersteuning te geven bij het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van onze dirigenten en daarbij ook de kans te bieden om bijscholing te organiseren. Aangezien […]

Najaarsvergadering KNZV Midden Nederland

Op zaterdag 11 november 2017 wordt de Najaarsvergadering (Algemene Ledenvergadering) van het KNZV Midden Nederland gehouden. Tijd : 10.00 uur Locatie : zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, 6931BA Westervoort. De uitnodiging, het aanmeldingsformulier en de vergaderstukken worden in oktober toegezonden.

Verzekeringsarrangement KNZV

Koninklijk Nederlands Zangersverbond 31-01-2017 Verantwoord Verzekeren  Al een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om via de KNZV voor koren belangrijke verzekeringen af te sluiten. Specifieke verzekeringsvormen die gericht zijn op het verenigingsleven en die ervoor zorgdragen dat verenigingen op een onbezorgde manier actief bezig kunnen zijn. De KNZV biedt u in samenwerking met Aon Verzekeringen […]

Clusteroverleg Oost

17 maart 2017 Cluster Oost-Zuid komt bijeen in Etten. Uitgenodigd zijn: Arti Sacrum Terborg Ettens mannenkoor Gaanderens mannenkoor Int. Parochieel koor Etten Liemers Mannenkoor Zevenaar Ulfts mannenkoor Kon. Doesborgh’s MK Spontaan-Angerlo [ecr]Het Clusteroverleg wordt gehouden in het Café en Zalencentrum Köster Dorpsstraat 26, 7075 AE Etten tel: 0315-341985 Aanvang 14.00 uur.Vanaf 13.30 uur is de […]

ALV Voorjaar 2017

12 februari 2017 Algemene Ledenvergadering (ALV) Voorjaar 2017 Ereleden, Leden van Verdiensten en Koorbesturen van KNZV Midden Nederland zijn uitgenodigd voor de Voorjaars Algemene Ledenvergadering 2017. Datum: 11 maart 2017 Aanvang: 10:00 uur Locatie: Zalencentrum Wieleman, te Westervoort. Leden van KNZV Midden-Nederland vinden de agenda en bijbehorende stukken in het Ledenportaal.

Bestuurswisseling KNZV- Algemeen Bestuur

26-01-2017 Bestuurswisseling KNZV- Algemeen Bestuur Op 26 januari 2017 heeft de Verenigingsraad van het KNZV unaniem ingestemd met een initiatiefvoorstel om de organisatie van het KNZV te veranderen. Het Algemeen Bestuur wordt thans gevormd door de voorzitters van de vijf regionale verenigingen van het KNZV. Dat levert de volgende bestuurssamenstelling op: Adrie Bout (voorzitter Midden-Nederland) Frans […]

Adviestarieven dirigenten 2017

Adviestarieven dirigenten 2017 Koornetwerk Nederland brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten.  Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Dat geldt dus ook voor […]

Nieuwsarchief