Nieuwsarchief 2017

Presentatie over het inzetten van PR-instrumenten voor ledenwerving

In de Najaarsvergadering van 11 november 2017 werd een presentatie gehouden over het inzetten van PR-instrumenten voor ledenwerving en werd verzorgd door  de presentatie wordt verzorgd de heer Henk Berkhout, […]

Additioneel Kopiëren/FEMU

Geachte secretaris, De VNK (thans Koornetwerk Nederland) heeft namens de aangesloten korenbonden een contract afgesloten met Buma-Stemra voor in het openbaar mogen uitvoeren van koormuziek en tekst. De premie bedraagt […]

Clusteroverleg West Noord is afgelast

  Uitgenodigd zijn: Stichts Mannenkoor Driebergen Zeister Mannenkoor Amersfoorts Mannenkoor Baarns Mannenkoor Interkerkelijk Streekmannenkoor de Schaffelaar Leusdens Mannenkoor De Valleizangers Het Luchtmacht Mannenkoor Soester Mannenkoor Apollo Midden Nederland wordt vertegenwoordigd […]

Masterclasses mannenkoor dirigenten

Aan de besturen en dirigenten van het KNZV, Bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, het KNZV, is al geruime tijd de behoefte om de besturen van onze koren ondersteuning te geven […]

Najaarsvergadering KNZV Midden Nederland

Op zaterdag 11 november 2017 wordt de Najaarsvergadering (Algemene Ledenvergadering) van het KNZV Midden Nederland gehouden. Tijd : 10.00 uur Locatie : zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, 6931BA Westervoort. De uitnodiging, […]

Verzekeringsarrangement KNZV

Koninklijk Nederlands Zangersverbond 31-01-2017 Verantwoord Verzekeren  Al een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om via de KNZV voor koren belangrijke verzekeringen af te sluiten. Specifieke verzekeringsvormen die gericht zijn op […]

Clusteroverleg Oost

17 maart 2017 Cluster Oost-Zuid komt bijeen in Etten. Uitgenodigd zijn: Arti Sacrum Terborg Ettens mannenkoor Gaanderens mannenkoor Int. Parochieel koor Etten Liemers Mannenkoor Zevenaar Ulfts mannenkoor Kon. Doesborgh’s MK […]

ALV Voorjaar 2017

12 februari 2017 Algemene Ledenvergadering (ALV) Voorjaar 2017 Ereleden, Leden van Verdiensten en Koorbesturen van KNZV Midden Nederland zijn uitgenodigd voor de Voorjaars Algemene Ledenvergadering 2017. Datum: 11 maart 2017 […]

Bestuurswisseling KNZV- Algemeen Bestuur

26-01-2017 Bestuurswisseling KNZV- Algemeen Bestuur Op 26 januari 2017 heeft de Verenigingsraad van het KNZV unaniem ingestemd met een initiatiefvoorstel om de organisatie van het KNZV te veranderen. Het Algemeen […]

Adviestarieven dirigenten 2017

Adviestarieven dirigenten 2017 Koornetwerk Nederland brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten.  Uitgangspunt bij dit advies is, […]

Nieuwsarchief