Activiteiten

Bestuursvergadering KNZV vMN

Woensdag, 10-02-2021, 14:00 uur. Zalencentrum Wieleman, Westervoort Dorpsstraat 11   KNZV Midd Ned Secretaris

Inspiratiedag 2021

In afwachting van de Corona Maatregelen zijn we gestart met de organisatorische voorbereiding van de Inspiratiedag. Zodra de versoepeling van de corona dit toelaten zal een datum worden vastgesteld voor de Inspiratiedag. In een workshopachtige omgeving worden thema’s als – PR-zichtbaarheid van het koor via de Social Media (praktische vormgeving), – Repertoire (inzoomen op de praktische vormgeving) […]

Provincies-1-e1590609272998

Meer activiteiten