Activiteiten

2021 Inspiratiedag 2021

In afwachting van de Corona Maatregelen zijn we gestart met de organisatorische voorbereiding van de Inspiratiedag. Zodra de versoepeling van de corona dit toelaten zal een datum worden vastgesteld voor de Inspiratiedag. In een workshopachtige¬†omgeving worden thema’s als – PR-zichtbaarheid van het koor via de Social Media (praktische vormgeving), – Repertoire (inzoomen op de praktische¬†vormgeving) […]

20210609 Bestuursvergadering KNZV vMN

Bestuursvergadering KNZV vMNWoensdag, 09-06-2021, 14:00 uur.Thuis via Skype, KNZV Midd Ned Secretaris

20210721 Bestuursvergadering KNZV vMN

Bestuursvergadering KNZV vMNWoensdag, 21-07-2021, 14:00 uur.Thuis via Skype, KNZV Midd Ned Secretaris

20210901 Bestuursvergadering KNZV vMN

Bestuursvergadering KNZV vMNWoensdag, 01-09-2021, 14:00 uur.nader te bepalen, KNZV Midd Ned Secretaris

20211013 Bestuursvergadering KNZV vMN

Bestuursvergadering KNZV vMNWoensdag, 13-10-2021, 14:00 uur.nader te bepalen, KNZV Midd Ned Secretaris