Nieuwsarchief 2018

Koornetwerk brengt je op de Hoogte

KNZV Nederland (en daardoor indirect ook de regioverenigingen waaronder Midden Nederland) is als korenbond met stemrecht lid van de vereniging Koornetwerk Nederland. Koorwerk Nederland behartigt de belangen van alle samenzangers in Nederland maar ook heel specifiek van haar korenbond -en netwerkleden. In Nederland zingt zo een 25 % van onze bevolking (4,5 miljoen) maar een […]

0 reacties

Annulering Dirigentenworkshop 2018

Aan : de deelnemers aan de workshop dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland   Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, annulering Datum          : 18 september 2018   Geachte mevrouw / mijnheer, U heeft zich aangemeld voor de workshop voor dirigenten van mannenkoren op zaterdag 29 september a.s. Helaas […]

Dirigentenworkshop 2018

Aan : de dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, uitnodiging. Datum          : 18 juni 2018 Geachte mevrouw / mijnheer, Noteer onderstaande datum alvast in uw agenda ! Het KNZV Midden Nederland organiseert een interactieve workshop voor dirigenten van de mannenkoren in de […]

0 reacties

Annulering concours 6 oktober 2018 te IJsselstein

Secretariaat: Ingenhouszstraat 16 6533 NX         Nijmegen Telefoon        06-45751250 E-mail      secretaris@knzv-middennederland.nl Internet    www.knzv-middennederland.nl KVK:   09138142   IBAN: NL29INGB0004075923       RSIN: 813541736   Opgericht 1853BeschermvrouweHKH Prinses Beatrix Aan: de besturen van de deelnemende koren aan en beoordelaars van het concours te IJsselstein op 6 oktober 2018. Nijmegen, 14 juni 2018 Betreft: annulering concours 6 oktober 2018 […]

0 reacties

Aan de leden van de besturen van de aangesloten koren van het KNZV vMN

Aan de leden van de besturen van de aangesloten koren van het KNZV vMN Geacht bestuur, Het zal u niet zijn ontgaan dat het bestuur van het KNZV vMN de laatste weken in kwantitatieve zin in omvang is afgenomen. Begin maart j.l. namen wij onverwacht afscheid van Jan van Delft. Op 24 maart volgde het […]

0 reacties

Repertoiredag 2018

Repertoiredag in Midden Nederland Op zaterdag 14 april is in zaal Wieleman in Westervoort de Repertoiredag gehouden voor koren uit KNZV Midden Nederland en uit KNZV Noord Oost. Aanleiding was de notitie over flexibilisering / aanpassing van mannenkoorrepertoire die in de Najaarsvergadering 2017 van KNZV Midden Nederland is vastgesteld.Het bestuur van het KNZV Midden Nederland […]

0 reacties

Geslaagd KNZV Midden Nederland Festival in Eibergen

Op 10 maart 2018 werd door het KNZV Midden Nederland en het Eibergs Mannenkoor een geslaagd festival georganiseerd. Maar liefst 14 deelnemende koren zetten die dag het beste beentje voor en maakten van de gehele dag een feestje. In een mooie ambiance waarin het goed zingen was en met een presentator welke de dag gericht […]

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf […]

PR, wat is dat?

Wanneer uw koor overweegt om een pr-commissie in te stellen dan is dit artikel met een kader vol met informatie over wat PR (Public Relations) nu eigenlijk is een goede startoptie. In het artikel wordt onderbouwd waarom PR zo belangrijk is voor mannenkoren en op welke wijze PR een functie kan gaan invullen om de […]

Passend Besturen

Een hedendaags probleem wat door verschillende verenigingen is aangepakt. Dit onderwerp staat summier vermeld in de ZING magazine En wie zich verder wil verdiepen in de details, staat onderaan de URL voor een Pdf bestand. Hierbij een samenvatting en uiteenzetting over passend besturen: In de sectoren sport, cultuur en scouting worden activiteiten vormgegeven door besturen die […]

Repertoiredag 14 april 2018

De inschrijvingen voor de Repertoiredag 2018 zijn momenteel in volle gang. Er is veel belangstelling voor dit onderwerp naar blijkt. Het toekomstbestendig maken van onze mannenkoorzang krijgt op deze dag een concrete vertaling naar een repertoire en nieuwe en andere omgangsvormen met ons repertoire. Op onze website is een nieuwe rubriek toegevoegd genaamd “Workshops”. Hier […]

Adviestarieven dirigenten 2018.

Koornetwerk brengt jaarlijks een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten. Dit advies wordt door de KNZV vMN als advies overgenomen. Het advies voor het jaar 2018 kunt u vinden onder Diensten en dan Dirigenten Adviestarieven.

Privacy Wetgeving – AVG

Op onze website is onder Diensten een handvat geplaatst om een inpassing te zoeken binnen de nieuwe Europese Wetgeving voor Privacy. De naam van deze wetgeving is een verordening en de volledige naam is “Algemene Verordening Gegevensbescherming “. Veelal afgekort tot AVG. Deze AVG gaat inwerking per mei 2018. Organisaties welke persoonsgegevens in een bestand […]

Verzekeringsarrangement 2018

Het nieuwe verzekeringsarrangement voor het jaar 2018 is geplaatst onder Diensten op onze website. De rechtsbijstandverzekering is niet langer een onderdeel van onze collectieve verzekering. Navraag bij het KNZV leerde ons dat het ons bestuur AB KNZV niet gelukt was om een rechtsbijstandverzekering een onderdeel van ons collectieve pakket te laten blijven omdat de kosten […]

Nieuwsarchief