Nieuwsarchief


WBTR aanvullingen

WBTR aanvullingen In het kader van de WBTR zijn de volgende aanvullingen in dit reglement opgenomen: (deze kun je voor de eenvoud gezamenlijk opnemen als een extra artikel). Aansprakelijkheid De vereniging heeft betaalrekeningen en spaarrekeningen; […]

Document (Checklist WBTR) t.b.v. de bestuursvergadering van het uw koor

Checklist WBTR Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, NOV-checklist De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 […]

Koorprotocol aangepast naar situatie per 6 november 2021

Koorprotocol aangepast naar situatie per 6 november 2021 Geplaatst op 5 november 2021   Bron: Koornetwerk Nederland   Koornetwerk Nederland heeft het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector aangepast naar de situatie per 6 november 2021. Dat geldt ook voor de FAQ-pagina. […]

Inspiratiedag 27 november 2021

Secretariaat:        Vossenkamp 19, 3972 VG Driebergen-Rijsenburg Telefoon:              06-55730354E-mail:                  secretaris@knzv-middennederland.nlInternet:               www.knzv-middennederland.nlKVK:                     09138142   IBAN:                    NL29INGB0004075923 Aan : de besturen van de mannenkoren in Midden Nederland Onderwerp    : KNZV MN Inspiratiedag 27 […]

Bijgewerkt Protocol voor de koorsector per 25 september 2021

Bijgewerkt Protocol voor de koorsector per 25 september 2021 Beste lidorganisaties van Koornetwerk Nederland, Koornetwerk Nederland heeft het Protocol voor de koorsector geactualiseerd naar de situatie vanaf 25 september 2021. Op die datum veranderen de coronamaatregelen voor […]

Adry Slagmeulen, erelid KNZV Midden Nederland

Adry Slagmeulen, erelid KNZV Midden Nederland In de Algemene Ledenvergadering van het KNZV Midden Nederland, digitaal op 19 december 2020, is Adry Slagmeulen benoemd tot erelid van het KNZV Midden Nederland.De daar bij behorende speld […]

Music4voices Nieuwsbrief van augustus 2021

Music4voices Nieuwsbrief van augustus 2021 Nieuwe uitgaven => Toon Hermans medley (SATB/Piano) Door de situatie rondom de rechten heeft e.e.a. wat langer geduurd, maar inmiddels zijn alle toestemmingen verkregen en is de medley in elk […]

Dirigentenwerkplaats

Terug van vakantie en dan?  Soms durf je het nog niet helemaal te geloven, maar we kunnen als dirigenten weer ‘gewoon’ aan de slag! Misschien zelfs binnenkort met loslating van de 1,5 meter? Het levert […]

Start-Up!

Start-Up! Ideeën en tips voor de herstart van koor, ensemble of vocal group Geplaatst op 27 augustus 2021 Samen zingen, dat kan dus weer! De meeste koren gaan de draad weer oppakken na de stilte […]

KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 18 januari 2021 Onderwerp  : KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021 Door middel van deze nieuwsbrief berichten wij u, dat het KNZV op 18 […]

De vlag kan uit: vanaf 26 juni weer samen zingen!

De vlag kan uit: vanaf 26 juni weer samen zingen! Geplaatst op 18 juni 2021 Het is zo ver: het advies voor amateurkoren om niet samen te zingen, is ingetrokken. Ofwel: de vlag kan uit, vanaf […]

Algemene Nieuwsbrief

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 19 mei 2021    Corona-advies: Helaas is het dringende advies om niet samen te zingen nog steeds van kracht. Hopelijk worden de maatregelen voor de […]

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Checklist

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Checklist Evalueer bestuursmodel. Kijk of het bestuursmodel nog passend is bij de praktijk. Ja? Geen actie vereist. Nee? Pas het bestuursmodel aan en wijzig de statuten met behulp van een […]

VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst

VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst 17 maart 2021 In Nederland zijn miljoenen amateurkunstenaars actief bezig met kunst en cultuur. Uit passie, uit de behoefte aan artistieke ontwikkeling of vanuit sociale drijfveren. Maar door alle coronamaatregelen hebben […]

Kamer van Koophandel het UBO-register

Kamer van Koophandel het UBO-register Naast het Handelsregister komt er een nieuw register bij de Kamer van Koophandel, het “Ultimate BeneficialOwners” (UBO).Het nieuwe register komt voort uit Europese Regelgeving.In het kort komt het er op […]

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen Met ingang van 1 juli 2021 treedt deWet Bestuur ToezichtRechtspersonen (WBTR) inwerking. Deze wet is vooralontworpen voor stichtingen enverenigingen die met publiek geldwerken.Maar …. enkele […]

Koren en vaccineren

Koren en vaccineren Bron: Koornetwerk Nederland Geplaatst op 2 maart 2021 Nu het vaccinatieprogramma Covid-19 ‘loopt’, krijgt Koornetwerk Nederland steeds vaker de vraag voorgelegd of koren een vaccinatie verplicht mogen stellen om leden toe te laten tot […]

Livestreamen: licentie nodig of niet?

Livestreamen: licentie nodig of niet? Koornetwerk Nederland verzorgt collectief de afdracht van Buma-gelden voor de aangesloten korenbonden. Vanuit de achterban van de bonden klinkt nogal eens de vraag of het livestreamen van concerten – als […]

Mecenas steunt componisten én amateurkoren met compositieopdrachten

Mecenas steunt componisten én amateurkoren met compositieopdrachten Geplaatst op 17 december 2020 Een bijzonder project – Dutch Choir Music NOW – ondersteunt componisten met nieuwe compositieopdrachten en voorziet amateurkoren van gratis, nieuw koorrepertoire. Het initiatief is […]

PETITIE: Laat ons zingen

PETITIE: Laat ons zingen Maar liefst 1,7 miljoen mensen zingen in een koor! Helaas is er   momenteel weer een zangverbod voor amateurkoren. Daarom   vragen wij: Laat ons zingen! Uiteraard op een veilige manier, dat hebben […]

Amateurkoren mogen [NOG NIET] niet samen zingen

BRON: Rijksoverheid 17 nov 2020 / Koornetwerk Nederland Ondanks dat we grotendeels teruggaan naar de situatie van gedeeltelijke lockdown van 13 oktober 2020, is er nu wel een verbod op zingen in groepsverband voor amateurkoren. […]

Meldpunt Koor & Corona in voorbereiding

Ook Koornetwerk Nederland heeft kennisgenomen van de besmettingen binnen het koor Populus Unus in Cantione uit Leiden. Dit is natuurlijk heel vervelend, in de eerste plaats voor het koor en de zangers zelf. We hopen […]

Aangepaste maatregelen per 29 september

Met ingang van dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn verscherpte maatregelen van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. De rijksoverheid heeft de maatregelen in de perconferentie op 28 september aangekondigd. […]

Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht

Geplaatst op 23 augustus 2020 Informatie RIVM Het RIVM heeft 28 juli 2020 een update gepubliceerd over ventilatie van ruimten in relatie met COVID-19. Weliswaar is volgens het Rijksinstituut nog niet duidelijk hoe het coronavirus zich […]

Evenementen

30 september 2017 : 10 maart 2018 : 6 oktober 2018 : KNZV repertoire dag verschoven naar 2018. KNZV-mannenkorenfestival in Eibergen KNZV-mannenkorenconcours in IJsselstein (Fulco)

Ledenwerven 2.0

Nieuw trainingsaanbod van LKCA en Koornetwerk Nederland Hoe krijgen we er nieuwe leden bij? Waar halen we de benodigde financiën vandaan? Waar vinden we bestuursleden? Hoe krijgen we meer publiek? Voor veel koren zijn dit […]

Verhuizing van de KNZV bibliotheek

Nieuwsbrief Bibliotheek Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 26 oktober 2019  Onderwerp  : Nieuwsbrief Bibliotheek KNZV Onderstaand een stukje uit het Jaarverslag KNZV 2018: De bibliotheek bestaat thans uit 3721 titels […]

Omzetbelasting kleine ondernemer

Nieuwe regeling omzetbelasting kleine ondernemer Zoals je misschien weet, vervalt vanaf 1 januari 2020 de kleine ondernemersregeling zoals deze nu bestaat. Ook de regeling van ontheffing van administratieve verplichtingen vervalt dan. Vanaf 2020 bestaat er […]

Uitstel Buma opgave 2018

Jaarlijks ontvangt u van de Buma een verzoek om de uitgevoerde werken van het vorige jaar op te geven. Dit dient uitsluitend voor het verdelen van de gelden onder de rechthebbenden. Meestal ontvangt u dit […]

KNZV-Nederland-verzekeringsarrangement

“Recent hebben wij u geïnformeerd dat de link naar het KNZV-Nederland-verzekeringsarrangement verbroken zou worden in verband met het niet actueel zijn van de polis. Gelukkig is actie genomen en kunnen we u meedelen dat KNZV […]

Rectificatie adres Koornetwerkdag op 22 maart.

Aan alle belangstellenden voor de Koornetwerkdag op 22 maart.In de uitnodiging van Koornetwerk Nederland staat abusievelijk een onvolledig adres. Het volledige adres van de bijeenkomst is:Nieuwe Kazernelaan 26711 JC Ede

Voorjaarsvergadering op 25 mei 2019

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaande onderwerpen. Het bestuur van KNZV vMN heeft, na de dynamiek die het trof in het laatste kwartaal van 2018, de ruimte genomen om waar mogelijk zaken op orde […]

Koornet Werkdag 2019

Koornet Werkdag 2019 Datum vrijdag 22-03-2019 Tijd 13:00 – 16:30 Locatie AkoesticumKazernelaan 2. EdeNederland Telefoon   Website volg de link Doelgebied nationaal Doelgroep koren Categorieën Koornetwerk Nederland   Symposium of congres Zet in je agenda: […]

Betreft: bestuursvacatures

Westervoort, 16 januari 2019. Geacht bestuur, Zoals onder punt 3 van ons schrijven d.d. 21 november 2018 inzake de digitale najaars-ALV gemeld, herinneren wij u aan het volgende: Tijdens onze voor 18 mei a.s. geplande […]

Koornetwerk brengt je op de Hoogte

KNZV Nederland (en daardoor indirect ook de regioverenigingen waaronder Midden Nederland) is als korenbond met stemrecht lid van de vereniging Koornetwerk Nederland. Koorwerk Nederland behartigt de belangen van alle samenzangers in Nederland maar ook heel […]

Annulering Dirigentenworkshop 2018

Aan : de deelnemers aan de workshop dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland   Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, annulering Datum          : 18 september 2018   Geachte […]

Dirigentenworkshop 2018

Aan : de dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, uitnodiging. Datum          : 18 juni 2018 Geachte mevrouw / mijnheer, Noteer onderstaande datum […]

Annulering concours 6 oktober 2018 te IJsselstein

Secretariaat: Ingenhouszstraat 16 6533 NX         Nijmegen Telefoon        06-45751250 E-mail      secretaris@knzv-middennederland.nl Internet    www.knzv-middennederland.nl KVK:   09138142   IBAN: NL29INGB0004075923       RSIN: 813541736   Opgericht 1853BeschermvrouweHKH Prinses Beatrix Aan: de besturen van de deelnemende koren aan […]

Repertoiredag 2018

Repertoiredag in Midden Nederland Op zaterdag 14 april is in zaal Wieleman in Westervoort de Repertoiredag gehouden voor koren uit KNZV Midden Nederland en uit KNZV Noord Oost. Aanleiding was de notitie over flexibilisering / […]

Geslaagd KNZV Midden Nederland Festival in Eibergen

Op 10 maart 2018 werd door het KNZV Midden Nederland en het Eibergs Mannenkoor een geslaagd festival georganiseerd. Maar liefst 14 deelnemende koren zetten die dag het beste beentje voor en maakten van de gehele […]

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd […]

PR, wat is dat?

Wanneer uw koor overweegt om een pr-commissie in te stellen dan is dit artikel met een kader vol met informatie over wat PR (Public Relations) nu eigenlijk is een goede startoptie. In het artikel wordt […]

Passend Besturen

Een hedendaags probleem wat door verschillende verenigingen is aangepakt. Dit onderwerp staat summier vermeld in de ZING magazine En wie zich verder wil verdiepen in de details, staat onderaan de URL voor een Pdf bestand. […]

Repertoiredag 14 april 2018

De inschrijvingen voor de Repertoiredag 2018 zijn momenteel in volle gang. Er is veel belangstelling voor dit onderwerp naar blijkt. Het toekomstbestendig maken van onze mannenkoorzang krijgt op deze dag een concrete vertaling naar een […]

Adviestarieven dirigenten 2018.

Koornetwerk brengt jaarlijks een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten. Dit advies wordt door de KNZV vMN als advies overgenomen. Het advies voor het jaar […]

Privacy Wetgeving – AVG

Op onze website is onder Diensten een handvat geplaatst om een inpassing te zoeken binnen de nieuwe Europese Wetgeving voor Privacy. De naam van deze wetgeving is een verordening en de volledige naam is “Algemene […]

Verzekeringsarrangement 2018

Het nieuwe verzekeringsarrangement voor het jaar 2018 is geplaatst onder Diensten op onze website. De rechtsbijstandverzekering is niet langer een onderdeel van onze collectieve verzekering. Navraag bij het KNZV leerde ons dat het ons bestuur […]

Presentatie over het inzetten van PR-instrumenten voor ledenwerving

In de Najaarsvergadering van 11 november 2017 werd een presentatie gehouden over het inzetten van PR-instrumenten voor ledenwerving en werd verzorgd door  de presentatie wordt verzorgd de heer Henk Berkhout, gepensioneerd Sales Manager van de […]

Additioneel Kopiëren/FEMU

Geachte secretaris, De VNK (thans Koornetwerk Nederland) heeft namens de aangesloten korenbonden een contract afgesloten met Buma-Stemra voor in het openbaar mogen uitvoeren van koormuziek en tekst. De premie bedraagt voor 2017 € 3,05 per […]

Clusteroverleg West Noord is afgelast

  Uitgenodigd zijn: Stichts Mannenkoor Driebergen Zeister Mannenkoor Amersfoorts Mannenkoor Baarns Mannenkoor Interkerkelijk Streekmannenkoor de Schaffelaar Leusdens Mannenkoor De Valleizangers Het Luchtmacht Mannenkoor Soester Mannenkoor Apollo Midden Nederland wordt vertegenwoordigd door Roel Bueneker en Jan […]

Masterclasses mannenkoor dirigenten

Aan de besturen en dirigenten van het KNZV, Bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, het KNZV, is al geruime tijd de behoefte om de besturen van onze koren ondersteuning te geven bij het in stand houden […]

Najaarsvergadering KNZV Midden Nederland

Op zaterdag 11 november 2017 wordt de Najaarsvergadering (Algemene Ledenvergadering) van het KNZV Midden Nederland gehouden. Tijd : 10.00 uur Locatie : zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, 6931BA Westervoort. De uitnodiging, het aanmeldingsformulier en de vergaderstukken […]

Verzekeringsarrangement KNZV

Koninklijk Nederlands Zangersverbond 31-01-2017 Verantwoord Verzekeren  Al een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om via de KNZV voor koren belangrijke verzekeringen af te sluiten. Specifieke verzekeringsvormen die gericht zijn op het verenigingsleven en die ervoor […]

Clusteroverleg Oost

17 maart 2017 Cluster Oost-Zuid komt bijeen in Etten. Uitgenodigd zijn: Arti Sacrum Terborg Ettens mannenkoor Gaanderens mannenkoor Int. Parochieel koor Etten Liemers Mannenkoor Zevenaar Ulfts mannenkoor Kon. Doesborgh’s MK Spontaan-Angerlo [ecr]Het Clusteroverleg wordt gehouden […]

ALV Voorjaar 2017

12 februari 2017 Algemene Ledenvergadering (ALV) Voorjaar 2017 Ereleden, Leden van Verdiensten en Koorbesturen van KNZV Midden Nederland zijn uitgenodigd voor de Voorjaars Algemene Ledenvergadering 2017. Datum: 11 maart 2017 Aanvang: 10:00 uur Locatie: Zalencentrum […]

Bestuurswisseling KNZV- Algemeen Bestuur

26-01-2017 Bestuurswisseling KNZV- Algemeen Bestuur Op 26 januari 2017 heeft de Verenigingsraad van het KNZV unaniem ingestemd met een initiatiefvoorstel om de organisatie van het KNZV te veranderen. Het Algemeen Bestuur wordt thans gevormd door […]

Adviestarieven dirigenten 2017

Adviestarieven dirigenten 2017 Koornetwerk Nederland brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten.  Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en […]