Nieuwsarchief Lopend jaar

Geslaagd korenfestival Groenlo

Geslaagd korenfestival Groenlo Op zaterdag 10 september hebben acht mannenkoren hun beste beentje voor gezet tijdens het KNZV korenfestival in Groenlo. Na een paar jaar waarin niets mogelijk was, kon er weer worden gezongen in groter georganiseerd verband. Goed nieuws dus voor de koorwereld.Het festival is bedoeld als een middag waar diverse mannenkoren zich presenteren, […]

Landelijke inspiratiedag; interessepeiling

Landelijke inspiratiedag; interessepeiling   Het Algemeen Bestuur van het KNZV heeft het voornemen om in het voorjaar van 2023 een Inspiratiedag te organiseren.Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van de vier Regio’s van het KNZV hebben leden te kennen gegeven dat er behoefte bestaat aan een landelijke ontmoetingsdag, zoals vroeger de Bondsdag. Hoewel het al jaren geleden is, […]

Vooraankondiging Inspiratiedag 2023

Aan: Koorbesturen en dirigenten van de aangesloten koren Onderwerp : Vooraankondiging Inspiratiedag 2023Datum : 17 augustus 2022 Het Algemeen Bestuur van het KNZV organiseert in het voorjaar van 2023 een Inspiratiedag.Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van de vier Regio’s van het KNZV hebben leden te kennen gegeven dat er behoefte bestaat aan een landelijke ontmoetingsdag, zoals […]

Corona Actueel

Corona Actueel Bron:  Koornetwerk Nederland Grote versoepelingen geven koren veel meer ruimte om te zingen Op vrijdag 18 februari ontstaat er meer concertruimte voor de koorwereld. En de inzet van het coronatoegangsbewijs (ctb) bij koorrepetities- en concerten verdwijnt per vrijdag 25 februari. Dat bleek uit de persconferentie van minister Ernst Kuipers van dinsdagavond 15 februari. […]

Repeteren vanaf 15 januari weer toegestaan

Repeteren vanaf 15 januari weer toegestaan Geplaatst op 14 januari 2022 BRON: KOORNETWERK.NL Vanaf zaterdag 15 januari 2022 is repeteren en het volgen van muzieklessen zowel binnen als buiten weer mogelijk, ook na 17.00 uur. Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening zijn vanaf die dag weer open. Publiek is nog niet toegestaan. Voor volwassenen is het gebruik van […]

Corona Actueel

Corona Actueel Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 14 december 2021, 21.50 uur ‘Avondlockdown’ geldt vooralsnog tot en met 14 januari 2022 Het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector is aangepast naar de situatie per 14 december 2021. Het maatregelenpakket dat het kabinet aankondigde op 26 november, is op 14 december verlengd. De maatregelen gelden nu […]

Corona Actueel per 28 november 2021

Corona Actueel Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2021, 14.30 uur ‘Avondlockdown’ heeft ingrijpende gevolgen voor koorsector Het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector is aangepast naar de situatie per 28 november 2021. De maatregelen die het kabinet op 26 november aankondigde, duren in ieder geval tot 19 december 2021.  De belangrijkste maatregel voor […]

Corona Actueel

Corona Actueel Geplaatst op 23 november 2021, 21.10 uurBron: Koornetwerk Nederland Koorprotocol aangepast naar situatie per 24 november 2021 Koornetwerk Nederland heeft het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector aangepast naar de situatie per 24 november 2021. Per 24 november 2021 keert de 1,5 meter afstand terug als verplichte basismaatregel in het Nederlandse coronabeleid. De afstandsregel is echter […]

Inspiratiedag 27 november 2021 verschoven

Inspiratiedag 27 november 2021 verschoven Onder de gegeven omstandigheden is het niet meer mogelijk om de Inspiratiedag op 27 november 2021 te laten doorgaan. Helaas werpt de Corona ons ook nu weer terug in onze ambitie. Hoewel het misschien strikt genomen binnen de huidige Corona regelgeving nog kans zou maken, is het vanwege de oplopende […]

Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector – versie 12 november 2021

Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector – versie 12 november 2021 Geplaatst op 1 juli 2020Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsectorDOWNLOAD (versie 1 / d.d. 12 november 2021) Dit protocol is gebaseerd op de adviezen van het RIVM. Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsectorUpdate 12 november 2021 Per 13 november 2021 heeft het kabinet aanvullende maatregelen […]

Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector – versie 6 november 2021

Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector – versie 6 november 2021 Bron: Koornetwerk Nederland Dit protocol is gebaseerd op de adviezen van het RIVM. Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector Update 6 november 2021 Per 6 november 2021 veranderen de coronamaatregelen voor de koorsector. De belangrijkste wijziging is de invoering van een verplicht […]

Koorprotocol aangepast naar situatie per 6 november 2021

Koorprotocol aangepast naar situatie per 6 november 2021 Geplaatst op 5 november 2021   Bron: Koornetwerk Nederland   Koornetwerk Nederland heeft het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector aangepast naar de situatie per 6 november 2021. Dat geldt ook voor de FAQ-pagina. De belangrijkste wijziging is de invoering van een verplicht coronatoegangsbewijs (ctb) bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar […]

Bijgewerkt Protocol voor de koorsector per 25 september 2021

Bijgewerkt Protocol voor de koorsector per 25 september 2021 Beste lidorganisaties van Koornetwerk Nederland, Koornetwerk Nederland heeft het Protocol voor de koorsector geactualiseerd naar de situatie vanaf 25 september 2021. Op die datum veranderen de coronamaatregelen voor de koorsector. De belangrijkste wijziging is het vervallen van de verplichte 1,5 meter afstand tijdens het zingen.Daarnaast doet het coronatoegangsbewijs […]

Music4voices Nieuwsbrief van augustus 2021

Music4voices Nieuwsbrief van augustus 2021 Nieuwe uitgaven => Toon Hermans medley (SATB/Piano) Door de situatie rondom de rechten heeft e.e.a. wat langer geduurd, maar inmiddels zijn alle toestemmingen verkregen en is de medley in elk geval al beschikbaar voor SATB/Piano. De medley opent met de zin “Wat ruist er door het struikgewas” (eventueel te vervangen […]

Dirigentenwerkplaats

Terug van vakantie en dan?  Soms durf je het nog niet helemaal te geloven, maar we kunnen als dirigenten weer ‘gewoon’ aan de slag! Misschien zelfs binnenkort met loslating van de 1,5 meter? Het levert koren nog wel heel wat kopzorgen, in het kader van de vaccinatiegraad, angst bij koorzangers en problemen rond de repetitielocatie. […]

Start-Up!

Start-Up! Ideeën en tips voor de herstart van koor, ensemble of vocal group Geplaatst op 27 augustus 2021 Samen zingen, dat kan dus weer! De meeste koren gaan de draad weer oppakken na de stilte en de achtbanen van emoties in de afgelopen anderhalf jaar. Als je weer aan de slag gaat met repeteren en […]

KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 18 januari 2021 Onderwerp  : KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021 Door middel van deze nieuwsbrief berichten wij u, dat het KNZV op 18 januari 2021 een collectieve licentieovereenkomst Bladmuziek met de FEMU heeft afgesloten voor het jaar 2021. De belangrijkste reden van het […]

Corona Actueel

Perspectief op zingen zonder 1,5 meter afstand vanaf 20 september Zingen zonder 1,5 meter afstand in acht te nemen, kan misschien weer vanaf 20 september 2021. Het kabinet hoopt dat er op die dag voor de hele samenleving een streep kan door de afstandsregel. Premier Rutte en minister De Jonge maakten dat bekend tijdens de […]

De vlag kan uit: vanaf 26 juni weer samen zingen!

De vlag kan uit: vanaf 26 juni weer samen zingen! Geplaatst op 18 juni 2021 Het is zo ver: het advies voor amateurkoren om niet samen te zingen, is ingetrokken. Ofwel: de vlag kan uit, vanaf 26 juni is er geen bezwaar meer tegen repeteren en kunnen we zelfs weer uitvoeringen verzorgen. Buiten én binnen. Samen […]

Algemene Nieuwsbrief

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 19 mei 2021    Corona-advies: Helaas is het dringende advies om niet samen te zingen nog steeds van kracht. Hopelijk worden de maatregelen voor de koren versoepeld nadat een hoge vaccinatiegraad is bereikt en voldoende groepsimmuniteit is opgebouwd. Het onderzoek van het RIVM en GGD […]

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Checklist

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Checklist Evalueer bestuursmodel. Kijk of het bestuursmodel nog passend is bij de praktijk. Ja? Geen actie vereist. Nee? Pas het bestuursmodel aan en wijzig de statuten met behulp van een notaris.

VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst

VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst 17 maart 2021 In Nederland zijn miljoenen amateurkunstenaars actief bezig met kunst en cultuur. Uit passie, uit de behoefte aan artistieke ontwikkeling of vanuit sociale drijfveren. Maar door alle coronamaatregelen hebben amateurkunstorganisaties het moeilijk. Om deze lastige tijd door te komen verruimt VSBfonds tijdelijk de criteria voor toekenning van donaties voor […]

Kamer van Koophandel het UBO-register

Kamer van Koophandel het UBO-register Naast het Handelsregister komt er een nieuw register bij de Kamer van Koophandel, het “Ultimate BeneficialOwners” (UBO).Het nieuwe register komt voort uit Europese Regelgeving.In het kort komt het er op neer dat per 27 maart 2022 alle bedrijven met een bepaalde rechtsvorm in dit register moeten zijn ingeschreven. Dat geldt […]

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen Met ingang van 1 juli 2021 treedt deWet Bestuur ToezichtRechtspersonen (WBTR) inwerking. Deze wet is vooralontworpen voor stichtingen enverenigingen die met publiek geldwerken.Maar …. enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen enstichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de […]

Koren en vaccineren

Koren en vaccineren Bron: Koornetwerk Nederland Geplaatst op 2 maart 2021 Nu het vaccinatieprogramma Covid-19 ‘loopt’, krijgt Koornetwerk Nederland steeds vaker de vraag voorgelegd of koren een vaccinatie verplicht mogen stellen om leden toe te laten tot repetities en uitvoeringen. Het is een complex én gevoelig vraagstuk waarbij tal van factoren, belangen, standpunten en gevoelens een rol […]

Livestreamen: licentie nodig of niet?

Livestreamen: licentie nodig of niet? Koornetwerk Nederland verzorgt collectief de afdracht van Buma-gelden voor de aangesloten korenbonden. Vanuit de achterban van de bonden klinkt nogal eens de vraag of het livestreamen van concerten – als fysiek samen zingen straks weer mogelijk is – ook valt onder deze Buma-afdracht. Of is voor livestreamen een aparte licentie […]

Mecenas steunt componisten én amateurkoren met compositieopdrachten

Mecenas steunt componisten én amateurkoren met compositieopdrachten Geplaatst op 17 december 2020 Een bijzonder project – Dutch Choir Music NOW – ondersteunt componisten met nieuwe compositieopdrachten en voorziet amateurkoren van gratis, nieuw koorrepertoire. Het initiatief is genomen door een mecenas die anoniem wil blijven, in samenwerking met Nieuw Geneco en Dutch Composers NOW. De composities zijn […]

PETITIE: Laat ons zingen

PETITIE: Laat ons zingen Maar liefst 1,7 miljoen mensen zingen in een koor! Helaas is er   momenteel weer een zangverbod voor amateurkoren. Daarom   vragen wij: Laat ons zingen! Uiteraard op een veilige manier, dat hebben wij de afgelopen maanden al bewezen. Zingen is gezond, zingen is fijn, zingen is muziek! Na aanleiding van de miscommunicatie […]

Amateurkoren mogen [NOG NIET] niet samen zingen

BRON: Rijksoverheid 17 nov 2020 / Koornetwerk Nederland Ondanks dat we grotendeels teruggaan naar de situatie van gedeeltelijke lockdown van 13 oktober 2020, is er nu wel een verbod op zingen in groepsverband voor amateurkoren. Dit wordt gemeld in de kamerbrief van Minister De Jonge en is te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-lockdown-gaat-verder. Verbod op zingen in […]

Meldpunt Koor & Corona in voorbereiding

Ook Koornetwerk Nederland heeft kennisgenomen van de besmettingen binnen het koor Populus Unus in Cantione uit Leiden. Dit is natuurlijk heel vervelend, in de eerste plaats voor het koor en de zangers zelf. We hopen dat de zangers spoedig zullen herstellen. Het koor heeft het verloop van de repetitie en informatie over de setting met […]

Nieuwsarchief