Wijziging incasso

Als penningmeester van onze vereniging breng ik onder uw aandacht dat er in 2019 op en of rond 15 juni 2019 een incasso gepland staat. De op 25 mei 2019 gevoerde Ledenvergadering en het daar binnen genomen besluit gericht op de bijstelling van de jaarcontributie van 11,50 naar Euro 10,00 per jaar zorgen ervoor dat er een wijziging op de eerste incassobrief 2019 noodzakelijk is.
Lees meer in de bijlage…

Comments are closed.