Wijziging incasso regulier 2020

Geachte secretaris/penningmeester,
Hierbij ontvangt u een brief van de penningmeester van KNZV-MN. In de brief zet de penningmeester uiteen dat het bestuur van KNZV-MN uw koor een financiële compensatie wil bieden voor de gevolgen van de coronacrisis voor uw koor en op welke wijze dat zal worden uitgevoerd.
Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV Midden-Nederland

Comments are closed.