Wijze van afdoen van ALV-stukken 2

Wijze van afdoen van ALV-stukken 2
Geachte Secretaris,

Vanaf medio 2019 beraadt het bestuur van KNZV vMN zich op de toekomst van de vereniging. Ernstig afnemende bestuurskracht en krimpende ledentallen, zowel wat koren betreft als aangesloten zangers, zijn daartoe de aanleiding. Het bestuur heeft een commissie om advies gevraagd en het advies van de commissie heeft u op 26 april 2020 ontvangen met een brief van het bestuur van KNZV vMN.

Doordat we, als gevolg van de Corona-uitbraak in het voorjaar niet bij elkaar konden komen in een Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van KNZV vMN alle koren gevraagd uiterlijk vóór 31 augustus 2020 aan te geven waar de voorkeur naar uitgaat wat de toekomst van KNZV vMN betreft. Op basis van de uitkomst van deze raadpleging zal het bestuur van KNZV vMN een voorstel over de toekomst van KNZV vMN aan de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2020 voorleggen.

Het bestuur van KNZV vMN stelt het op hoge prijs om de voorkeur van uw koor vóór 31 augustus te hebben ontvangen. U kunt gebruik maken van het formulier door hier te klikken.

Met vriendelijke groet,

Wim Zoet
secretaris KNZV vMN
tel 0655730354

Comments are closed.