Flevoland
Utrecht
Gelderland
Mannenkoorzang in optima forma

KNZV-Vereniging Midden Nederland

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Welkom

 Nederland prov

DRIE IN ÉÉN!

De KNZV-Vereniging Midden Nederland bestaat uit mannenkoren uit de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. Zij is opgericht op 4 oktober 2003, samen met nu nog 5 bestaande zusterverenigingen is zij aangesloten bij de landelijk actieve KNZV waarvan HKH Prinses Beatrix beschermvrouwe is.

De KNZV-Vereniging Midden Nederland is een actieve vereniging welke zich ten doel stelt om de belangen van de aangesloten koren te behartigen en hiervoor zo nodig beleid te ontwikkelen. Daarnaast wordt er een pakket van diensten en activiteiten aangeboden, zoals het organiseren van workshops, festivals en concoursen.

Collectief wordt er jaarlijks gebruikt gemaakt van een Koornetwerk Nederland licentieovereenkomst met de Buma ten gevolge waarvan er tegen aantrekkelijke kortingen de onoverkomelijke auteursrechten kunnen worden voldaan.

Ook is er een collectief verzekeringspakket voor alle bij de KNZV-Verenigingen aangesloten mannenkoren afgesloten. Alle koren kunnen gratis gebruik maken van de uitgebreide muziekbibliotheek. Kortom, genoegen redenen om je als mannenkoor aan te sluiten bij onze KNZV-Vereniging Midden Nederland (KNZV vMN)  

Informatie kunt u opvragen via ons contactformulier bij onze secretaris.