Voorjaarsvergadering op 25 mei 2019

LogoGraag vraag ik uw aandacht voor onderstaande onderwerpen.

  1. Het bestuur van KNZV vMN heeft, na de dynamiek die het trof in het laatste kwartaal van 2018, de ruimte genomen om waar mogelijk zaken op orde te stellen. Dat is nog niet bij alles het geval. Daardoor neemt het organiseren van de Algemene Leden Vergadering van KNZV vMN die elk voorjaar wordt gehouden meer tijd dan we zouden willen. Graag willen we u reeds nu informeren dat de Voorjaarsvergadering 2019 zal worden gehouden op 25 mei 2019, aanvang 10.00 uur in zaal Wieleman te Westervoort. De formele uitnodiging zal u tijdig worden toegestuurd.
  2. De risico’s die leden van KNZV vMN lopen bij de uitoefening van hun activiteiten zijn voor een aantal gevallen verzekerd door KNZV bij AON. De polis voor die verzekering staat op de site van KNZV landelijk. Ten behoevevan onze leden heeft KNZV vMN op zijn website een link geplaatst, waarmee onze leden direct naar de polis op de site van KNZV landelijk worden doorgeleid. Jaarlijks plaatst KNZV landelijk de vernieuwde polis op zijn site. In 2018 heeft de verzekeraar een vereenvoudiging doorgevoerd waardoor enkele zaken niet meer zijn verzekerd. Het betreft het vervallen van de dekking van ongevallen, van goederen (auto, muziekinstrument) en van rechtsbijstand. U bent daarover in 2018 geïnformeerd. Echter de KNZV heeft niet de polis vervangen. Tot op heden heeft KNZV landelijk ook de polis voor 2019 niet geplaatst. Het bestuur heeft daarom besloten om de link op de site van KNZV vMN naar de polis op de site van KNZV landelijk te verwijderen.  

Comments are closed.