Voordracht voorzitter KNZV vMN

Geachte secretaris,

Tot onze spijt heeft onze voorzitter Wim den Heijer, in verband met omstandigheden in zijn privesituatie,  zijn functie tussentijds moeten neerleggen. Inmiddels had Chrysto Wormskamp van het Ettens Mannenkoor zijn belangstelling kenbaar gemaakt voor de functie, die formeel in maart 2021 vacant zou komen. Met instemming van Chrysto, zal het bestuur van KNZV vMN tijdens de ALV van 19 december, voorstellen hem te benoemen als voorzitter.

Het bestuur KNZV vMN zal bijgaande bijlage 4a ‘Voordracht voorzitter KNZV vMN’ formeel toevoegen aan agendapunt 7.
Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV vMN

Comments are closed.