Vooraankondiging KNZV inspiratiedag 2021

Geachte secretaris,

KNZV vMN organiseert in februari 2021 het vervolg op de succesvolle inspiratiedag die we afgelopen februari hebben georganiseerd. Bijgaand treft u de vooraankondiging aan en bestuur en organisatoren hopen dat u de datum van 6 februari alvast in uw agenda zult zetten. Op de komende Algemene Ledenvergadering (30 oktober) zal het bestuur verder ingaan op het vervolg op de Inspiratiedag.

Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV vMN

Comments are closed.