Uitnodiging Najaarsvergadering ALV 2019 Herinnering

Geacht erelid, lid van verdienste, geachte secretaris,
U heeft een uitnodiging ontvangen voor de Najaarsvergadering van de KNZV vMN. Deze Algemene ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 2 november, aanvang 10.00 uur in Zalencentrum Wieleman te Westervoort. Tot nu toe heb ik helaas nog geen reactie van u mogen ontvangen.  Met het oog op het vaststellen van het quorum en in verband met de opgave van deelnemers aan Zalencentrum Wieleman (voor koffie en de lunch) stel ik het zeer op prijs indien u uiterlijk dinsdag 29 oktober zou kunnen laten weten of een vertegenwoordiging van uw vereniging al dan niet aanwezig zal zijn. Aan- c.q. afmelden kan gemakkelijk via de link in de bijgevoegde uitnodiging.   
Uw reactie zie ik graag tegemoet.Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet
Secretaris KNZV vMN

 

Comments are closed.