Introductie nieuwe website

‍De website is inmiddels in een nieuw jasje gestoken en heeft daarmee nieuwe functie gekregen. Om voor de gebruikers ingestelde menu’s te kunnen zien moet je eerst inloggen. Om te kunnen inloggen moet je de volgende stappen nemen: Start de w ...

Wijze van afdoen van ALV-stukken 2

Wijze van afdoen van ALV-stukken 2 Geachte Secretaris, Vanaf medio 2019 beraadt het bestuur van KNZV vMN zich op de toekomst van de vereniging. Ernstig afnemende bestuurskracht en krimpende ledentallen, zowel wat koren betreft als aangesloten zange ...

Landelijk Mannenkoor Festival in 2020

Geachte secretaris, Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond organiseert op 19 september 2020 een concours en een festival. Als bijlagen treft u de toelichtende brief daarvoor van het KNZV aan met een inschrijfformulier voor een voorlopige inschrijving. D ...

Wijziging van het vestigingsadres

Beste secretaris, Het blijkt dat de wijziging van het vestigingsadres van de KNZV vMN nog niet bij alle koren in de administratie is doorgevoerd. Wilt u zo vriendelijk zijn het volgende adres te gebruiken:   Secretaris KNZV vMN Vossenkamp 19 3972 VG ...

VirMus.nl Onderzoeken in Nederland

Laatste nieuws VirMus.nl Onderzoeken in Nederland 8 juli 2020 Voortgang onderzoeken bij VirMus.nl: Kan COVID-19 via de lucht worden overgedragen? Het Erasmus MC voert een studie uit met fretten als proefdieren om te bepalen of COVID-19 d ...

Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG

Namens het bestuur vraag ik graag nog uw aandacht voor enkele zaken met betrekking tot de AVG.  Deze week kreeg ik van de landelijk secretaris van het KNZV enkele stukken toegestuurd met het verzoek deze aan u door te zenden. Het betreft een model Pr ...