Jaarcirculaire 2021

Driebergen, 21 december 2020

Geachte secretaris,

Graag nodig ik u uit om vóór 15 januari 2021 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te wijzigen.

Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2021 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voor het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage aan BUMA en aan FEMU.

Het is goed te weten dat de opgave bindend is. Na 31 januari 2021, wanneer KNZV Midden-Nederland opgave doet aan KNZV-Nederland, aan BUMA en aan FEMU, kan er niet meer worden gewijzigd.

U kunt de gegevens van uw koor inzien en actualiseren op het Ledenportaal van de website KNZV Midden-Nederland, waarvoor u over inloggegevens beschikt.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet,
Secretaris KNZV Midden-Nederland

Ashampoo_Snap_2020.08.29_12h30m09s_001_

Introductie nieuwe website

‍De website is inmiddels in een nieuw jasje gestoken en heeft daarmee nieuwe functie gekregen.
Om voor de gebruikers ingestelde menu’s te kunnen zien moet je eerst inloggen.
Om te kunnen inloggen moet je de volgende stappen nemen:

 • Start de website
 • Klik op “Login”
 • Gebruik de volgende gegevens
  • -Jouw gebruikersnaam is:  janbussink  
  • -Je wachtwoord is: WelkominMN (denk aan de hoodfletters)

 1. Na het inloggen wordt je doorgestuurd naar formulier met gegevens van jouw koor. Controleer, wijzig en vul deze aan waarnodig
  Als alle gegevens kloppen klik je op de laatste pagina van het formulier op “Bijwerken”. Hierna wordt even een bericht gegeven dat de actie geslaagd is. Wacht even en je komt automatisch in het scherm waar je een nieuw wachtwoord kunt invullen.
 2. Noteer deze en bewaar die op een veilige plaats. Sluit het formulier door op “Bijwerken te klikken”.
  Door de gevolgen van een lus in het system kom je opnieuw terecht in het formulier met de koorgegevens. Als je gedaan hebt wat je moest doen kun je dit formulier nu negeren door op “Home” te klikken.
 3. Nieuw is nu het menu-item “Ledenportaal” en “Uitloggen”.
  Als je als ingelogd gebruiker langer dan 15 minuten niet actief bent wordt je automatisch uitgelogd. Dit om te voorkomen dat uitloggen vergeten wordt.
 4. Ook als je niet ingelogd bent zie je resp. bij inloggen en uitloggen een menu-item FAQ staan (Veelgestelde vragen)
  Klik daar op en je komt in een pagina dat uitleg geeft over de werking van de website en wat je achter de menu-items kunt vinden.
 5. Zijn er nog vragen, bel de webmaster 0650 97 95 09

Dirigentenwerkplaats

Inspiratie
nodig voor het nieuwe repetitie seizoen?

Doe mee met de Summer
School!

In
de maanden juli en augustus presenteert de
Dirigentenwerkplaats Utrecht een afwisselend
programma van ateliers, workshops en individuele
dirigeer lessen. Meestal online, maar eind
augustus ook weer live.
Bestel je tickets of passe
partout
Ruimte
is belangrijker dan ooit: afstand tussen
zangers, tussen zangers en dirigent en tussen
koor en publiek. Het komt allemaal aan bod in
het atelier van Maria van Nieukerken.
Losse delen volgen kan ook.20,
25 en 28 augustus. Op 28 augustus live in
Utrecht, Domplein 4.

Tickets vanaf 25,-
hier verkrijgbaar (deelnemers
en toehoorders)

Online
dirigeer lessen
volgen kan bij Annemiek van der Ven of bij Fokko Oldenhuis. Deze ervaren
dirigenten hebben elk hun eigen aanpak. In een
één-op-één sessie werk je met hun aan je eigen
ontwikkeling.Tickets vanaf 35,- per les
van 45 minuten hier verkrijgbaar.

Merel Martens en Ruben Smit verzorgen allebei
workshops waarin je in korte tijd veel leert. Zo
gaat Ruben op 24 augustus met je aan het werk
over het onderwerp inzingen, en
ontdek je met Merel op 18 augustus
nieuwe spelvormen voor je
repetities.

Tickets vanaf 25,- hier
verkrijgbaar.

In
het atelier Doen & Laten werk je
samen met Fokko Oldenhuis aan het verbeteren van
je repetitie techniek. Hoe zorg je dat je
repetities efficiënt verlopen? Je kunt ook losse
lessen volgen in dit atelier of als toehoorder
bij het live deel aanhaken.21, 26, 29
augustus. Op 29 augustus live in Utrecht,
Domplein 4 (mmv practicumkoor)

Tickets
vanaf 95,- hier verkrijgbaar.

Imre Ploeg, programma maker
bij JIP en werkzaam voor het Nederlands
Kamerkoor vertelt je op 14 en 28 augustus meer
over programmeren vanuit
maatschappelijk perspectief.
Arrangeur Ruben Smits brengt je op 13 en
27 augustus de beginselen van het
arrangeren bij.Tickets
vanaf 45,- hier verkrijgbaar.
Merlijn Twaalfhoven onderzoekt
in een atelier van 3 delen de artistieke
kwaliteiten van het samen online
zingen
, repeteren en creatief
musiceren. Losse delen volgen kan
ook.18, 25 en 29 augustus. Op 29
augustus live in Utrecht, Domplein
4.

Tickets vanaf 25,- hier verkrijgbaar (deelnemers
en zangers)

meer over de Summer School

Vocal Leadership
Summerfestival

Is
dit aanbod nog niet wat je zoekt? Kijk dan ook
nog even op de website van het Vocal Leadership
Summer Festival waar je ook docenten als Panda
van Proosdij en Merel Martens uit de Summer
School tegen komt.
Website Vocal Leadership
Summerfestival
In
2022 organiseert ZIMIHC in samenwerking met de
European Choral Assocation – Europa Cantat het
nieuwe Utrecht Zingt festival Leading Voices,
speciaal voor dirigenten en vocal leaders. Zorg
dat je de data alvast in je agenda zet.
Meer over Leading Voices
De
Dirigentenwerkplaats gaat na de zomer natuurlijk
gewoon verder….
Met live lessen, workshops
en ateliers. Kijk voor het aanbod in het najaar
van 2020 op de website.
Naar de website van
Dirigentenwerkplaats Utrecht
View this email in your
browser

Wijze van afdoen van ALV-stukken 2

Wijze van afdoen van ALV-stukken 2
Geachte Secretaris,

Vanaf medio 2019 beraadt het bestuur van KNZV vMN zich op de toekomst van de vereniging. Ernstig afnemende bestuurskracht en krimpende ledentallen, zowel wat koren betreft als aangesloten zangers, zijn daartoe de aanleiding. Het bestuur heeft een commissie om advies gevraagd en het advies van de commissie heeft u op 26 april 2020 ontvangen met een brief van het bestuur van KNZV vMN.

Doordat we, als gevolg van de Corona-uitbraak in het voorjaar niet bij elkaar konden komen in een Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van KNZV vMN alle koren gevraagd uiterlijk vóór 31 augustus 2020 aan te geven waar de voorkeur naar uitgaat wat de toekomst van KNZV vMN betreft. Op basis van de uitkomst van deze raadpleging zal het bestuur van KNZV vMN een voorstel over de toekomst van KNZV vMN aan de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2020 voorleggen.

Het bestuur van KNZV vMN stelt het op hoge prijs om de voorkeur van uw koor vóór 31 augustus te hebben ontvangen. U kunt gebruik maken van het formulier door hier te klikken.

Met vriendelijke groet,

Wim Zoet
secretaris KNZV vMN
tel 0655730354

Landelijk Mannenkoor Festival in 2020

Geachte secretaris,
Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond organiseert op 19 september 2020 een concours en een festival. Als bijlagen treft u de toelichtende brief daarvoor van het KNZV aan met een inschrijfformulier voor een voorlopige inschrijving. De toelichtende brief spreekt voor zich. Het KNZV verzoekt u, indien uw koor belangstelling heeft voor deelname aan concours of festival, dit uiterlijk 15 februari 2019 door middel van formulier ‘Voorlopige inschrijving Concours/Mannenkoorfestival 19 september 2020’ rechtstreeks aan de secretaris van het KNZV te laten weten.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Wim Zoet,
Wnd. secretaris KNZV vMN   

Wijziging van het vestigingsadres

Beste secretaris,
Het blijkt dat de wijziging van het vestigingsadres van de KNZV vMN nog niet bij alle koren in de administratie is doorgevoerd. Wilt u zo vriendelijk zijn het volgende adres te gebruiken:
 
Secretaris KNZV vMN
Vossenkamp 19
3972 VG Driebergen-Rijsenburg
 
Dan ontvangt mijn voorganger niet meer psot die voor de KNZN vMN is bedoeld. Hartelijk dank voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Wim Zoet
Secretaris KNZV vMN
koornetwerk_brengt_je2

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020)

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020)

koornetwerk brengt jeProtocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020)

Algemene richtlijnen

• Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd in het dagelijkse verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een vermoeden van corona-gerelateerde gezondheidsklachten.

• De informatie in dit stuk wordt steeds aangepast op grond van nieuwe informatie van de Rijksoverheid, daaronder liggend wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Verifieer ook altijd de Noodverordening van de Veiligheidsregio waar men samen komt, omdat deze specifieke bepalingen kan bevatten over wat wel of niet mag. Dit geldt ook voor aanwijzingen en richtlijnen van lokale overheden.

 

Afstand, ventilatie, registratie

• Een gezondheidscheck is vereist.

• Afstand: Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, eventueel niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft. Zie onderstaand plaatje.

zigzag koornetwerk

Ventilatie:

Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere ruimte. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen. Zie voor meer informatie het advies RIVM d.d. 30-06-2020.

 Registratie: Leg een presentielijst aan van aanwezige zangers en andere aanwezigen. Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

• Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is (nog) niet toegestaan.

 

Gebruik van de repetitieruimte

(Zie ook onder Afstand, ventilatie, registratie)

• De richtlijnen in het protocol van de verhuurder voor het gebruik van een repetitieruimte zijn leidend. Stel in het geval een organisatie een eigen gebouw of ruimte beheert zelf richtlijnen op, in overeenstemming met richtlijnen voor beheer van (culturele) gebouwen.

• Maak, in afstemming daarmee, een plan voor het gebruik van de ruimte, looproutes bij binnen komen en verlaten van de locatie, stallen van fietsen, gebruik van toiletten en andere logistieke zaken.

• Verdeel de ruimte in zones of markeer individuele plaatsen met een sticker op de vloer, maak daarvan een plattegrond en gebruik deze als logistiek routeplan.

• Lucht de ruimte regelmatig (ventilatoren aan, ramen/deuren open).

• Arriveer kort voordat de repetitie begint, houd geen gemeenschappelijke pauze (splits de groep zo mogelijk op), neem eigen drinken mee, ga na afloop van een repetitie direct naar huis.

• Maak afspraken dat alleen actieve leden aanwezig zijn. Eventueel halen en brengen gebeurt buiten het gebouw.

Hygiëne repetitieruimte

• Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden.

• Maak een rooster met taakverdeling voor het gereedmaken en schoon achterlaten van de ruimte. Doe dit dus niet spontaan of collectief!

• Neem zelf schoonmaakmiddelen mee, waaronder desinfecterende gel, of stem dit af met de verhuurder.

• Desinfecteer voor en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen, muziekinstrumenten, geluidsapparatuur et cetera).

• Beperk het aanraken van deuren en deurklinken; wijs één of twee personen daarvoor aan.

• Beperk het gebruik van muziekinstrumenten, geluidsversterkingapparatuur en dergelijke tot de direct betrokkenen; gebruik alleen apparatuur en materialen die noodzakelijk zijn.

• Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee terug naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.

Coördinatie en organisatie

• Zorg als vereniging voor een veilige gang van zaken, vanaf het vertrek uit huis van leden, tot hun thuiskomst

. • Zorg dat alle leden op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Stuur deze toe, geef deze telefonisch door en vermeld ze in de ledenomgeving van de eigen website.

• Wijs een of meer personen aan die toezien op naleving van alle voorwaarden, en aanspreekpunt is voor de gebouweigenaar, de overheid, koor-/orkestleden, en andere betrokkenen; deel aan alle leden mee wie waarvoor aanspreekbaar is.

• Stuur 24 uur én kort vóór een repetitie een e-mailbericht naar de leden met in acht te nemen richtlijnen bij het samen komen. Herinner er daarbij aan dat iemand die mogelijke coronagerelateerde ziekteverschijnselen heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38 graden) niet naar de repetitie mag komen. Hetzelfde geldt als een huisgenoot dergelijke klachten heeft. Adviseer hen zich te laten testen op mogelijke corona-infectie.

• Vraag leden als er alternatieven zijn geen gebruik te maken van openbaar vervoer.

• Heb aandacht voor personen met een hoger risico, in het bijzonder senioren (= boven 70 jaar), diabetici en personen met hartproblemen, luchtwegklachten of overgewicht.

• Zorg voor voldoende toezicht op naleving van het protocol en de aanvullende richtlijnen.

Uitvoeringen met publiek

Uitvoeringen met publiek zijn toegestaan.

 In binnenruimten

o Maximaal 100 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen, met inachtneming van 1,5 meter.

o Geen maximum bij vaste zitplaatsen,1,5 meter afstand, een reservering en een gezondheidscheck* vooraf.

o Daarnaast gelden de voorwaarden van de verhuurder van de concertruimte over ruimtegebruik, afspraken rond hygiëne-maatregelen et cetera.

 

 In buitenruimten (i.e. samenscholingen en/of gecoördineerde groepsactiviteiten)

o Maximaal 250 bezoekers, met inachtneming van 1,5 meter afstand.

o Geen maximum bij vaste zitplaatsen, 1,5 meter afstand, een reservering en een gezondheidscheck.

* De gezondheidcheck (ook wel checkgesprek genoemd) is onderdeel van de richtlijnen van het RIVM bij klantcontact in contactberoepen. Meer informatie via https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen

Wees creatief en doe het samen!

• Denk creatief na over alternatieven, zoals: – repeteren in deelgroepen (stemgroepen, orkestgroepen); – digitaal repeteren, of een combinatie van fysiek en digitaal; – buiten repeteren/concerteren in plaats van binnen; – tijdelijk een kleiner koor, of afzonderlijke deelkoren/ensembles; – streaming van een concert in plaats van live-uitvoering; – concertante uitvoering in plaats van theatrale uitvoering. • Gebruik het gezonde verstand, handel maatgericht.

• Onderzoek de mogelijkheid van een grotere repetitieruimte. Bijvoorbeeld: kerkgebouwen, sportaccommodaties, gemeentelijke gebouwen, leegstaande theaters et cetera. Vraag daarbij eventueel hulp van de lokale overheid en andere lokale instanties/ondersteuners. Controleer wel of daar een effectieve ventilatie aanwezig is indien men de ruimte niet kan luchten via open deuren of ramen.

• Probeer als koor samen tot een beslissing te komen over wel/niet herstarten en in welke vorm. Betrek daar uiteraard ook de professionals bij. Respecteer dat er binnen het koor verschillen kunnen bestaan in opvattingen en houd daar ruimte voor.

BRON: Koornetwerk.nl  13 juli 2020

Corona

VirMus.nl Onderzoeken in Nederland

Laatste nieuws

VirMus.nl Onderzoeken in Nederland

8 juli 2020 Voortgang onderzoeken bij VirMus.nl:

Kan COVID-19 via de lucht worden overgedragen?

Het Erasmus MC voert een studie uit met fretten als proefdieren om te bepalen of COVID-19 door de lucht kan worden overgedragen. (Fretten worden vaak gebruikt voor het bestuderen van virussen die griepachtige verschijnselen veroorzaken om dat fretten wat betreft de symptomen die ze krijgen vergelijkbaar zijn met mensen.) Uit het eerste deel van de studie [1] blijkt dat overdracht via druppeltjes op korte afstand mogelijk is. Het lopende vervolgonderzoek gaat over de mogelijke overdracht via aerosolen.

Wat ging er mis bij het Amsterdams Gemengd Koor?

In maart werden vele leden van het Amsterdams Gemengd Koor getroffen door COVID-19 [2]. Het UMC Utrecht onderzoekt deze uitbraak. Een samenvatting volgt.

Een beschermkap voor zangers

Aan de Universiteit Twente wordt een kap ontwikkeld die druppels en aerosolen tegenhoudt. De kap bestaat uit een doorzichtig spatscherm met een afsluitende doek, en heeft een mini-ventilator voor het inblazen van lucht.

Ontwerpideeën voor preventiemiddelen

Aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft onderzoeken studenten of er producten ontworpen kunnen worden die zangers en instrumentalisten beschermen tegen de overdracht van COVID-19. Het team werkt aan vijf verschillende ideeën: gezichtsmaskers, virusdodende materialen, luchtstroommaximalisatie, hekken of cabines en elektromagnetica.

Hoe de concentratie van aerosolen in binnenruimtes te verlagen?

De TU Eindhoven en de TU Delft werken samen aan een wetenschappelijke publicatie om de zo veilige mogelijke uitoefening van muzikale activiteiten te ondersteunen tijdens COVID-19 en eventuele toekomstige pandemieën. Dit op basis van specifieke kennis van aerosolgeneratie tijdens die activiteiten, de kennis van de verspreiding van aerosolen in binnenruimtes en de mogelijke verwijdering van aerosolen door ventilatie- en filtertechnieken. Verder zijn de Technische Universiteit Eindhoven en haar partners op initiatief van het Topteam Sport en Sportinnovator een onderzoeksproject gestart naar de studie van aerosolen in sportscholen en de mogelijkheden voor reductie van de concentratie van deze aerosolen. Hoewel in eerste instantie gericht op sportscholen, heeft dit project ook het expliciete doel om andere domeinen / activiteiten, zoals koren, orkesten, evenementen, enz. te ondersteunen.

BRON: VirMus.nl

koornetwerk brengt je

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020)

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020)

koornetwerk brengt jeProtocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020)

Algemene richtlijnen

• Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd in het dagelijkse verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een vermoeden van corona-gerelateerde gezondheidsklachten.

• De informatie in dit stuk wordt steeds aangepast op grond van nieuwe informatie van de Rijksoverheid, daaronder liggend wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Verifieer ook altijd de Noodverordening van de Veiligheidsregio waar men samen komt, omdat deze specifieke bepalingen kan bevatten over wat wel of niet mag. Dit geldt ook voor aanwijzingen en richtlijnen van lokale overheden.

 

Afstand, ventilatie, registratie

• Een gezondheidscheck is vereist.

• Afstand: Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, eventueel niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft. Zie onderstaand plaatje.

zigzag koornetwerk

Ventilatie:

Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere ruimte. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen. Zie voor meer informatie het advies RIVM d.d. 30-06-2020.

 Registratie: Leg een presentielijst aan van aanwezige zangers en andere aanwezigen. Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

• Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is (nog) niet toegestaan.

 

Gebruik van de repetitieruimte

(Zie ook onder Afstand, ventilatie, registratie)

• De richtlijnen in het protocol van de verhuurder voor het gebruik van een repetitieruimte zijn leidend. Stel in het geval een organisatie een eigen gebouw of ruimte beheert zelf richtlijnen op, in overeenstemming met richtlijnen voor beheer van (culturele) gebouwen.

• Maak, in afstemming daarmee, een plan voor het gebruik van de ruimte, looproutes bij binnen komen en verlaten van de locatie, stallen van fietsen, gebruik van toiletten en andere logistieke zaken.

• Verdeel de ruimte in zones of markeer individuele plaatsen met een sticker op de vloer, maak daarvan een plattegrond en gebruik deze als logistiek routeplan.

• Lucht de ruimte regelmatig (ventilatoren aan, ramen/deuren open).

• Arriveer kort voordat de repetitie begint, houd geen gemeenschappelijke pauze (splits de groep zo mogelijk op), neem eigen drinken mee, ga na afloop van een repetitie direct naar huis.

• Maak afspraken dat alleen actieve leden aanwezig zijn. Eventueel halen en brengen gebeurt buiten het gebouw.

Hygiëne repetitieruimte

• Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden.

• Maak een rooster met taakverdeling voor het gereedmaken en schoon achterlaten van de ruimte. Doe dit dus niet spontaan of collectief!

• Neem zelf schoonmaakmiddelen mee, waaronder desinfecterende gel, of stem dit af met de verhuurder.

• Desinfecteer voor en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen, muziekinstrumenten, geluidsapparatuur et cetera).

• Beperk het aanraken van deuren en deurklinken; wijs één of twee personen daarvoor aan.

• Beperk het gebruik van muziekinstrumenten, geluidsversterkingapparatuur en dergelijke tot de direct betrokkenen; gebruik alleen apparatuur en materialen die noodzakelijk zijn.

• Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee terug naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.

Coördinatie en organisatie

• Zorg als vereniging voor een veilige gang van zaken, vanaf het vertrek uit huis van leden, tot hun thuiskomst

. • Zorg dat alle leden op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Stuur deze toe, geef deze telefonisch door en vermeld ze in de ledenomgeving van de eigen website.

• Wijs een of meer personen aan die toezien op naleving van alle voorwaarden, en aanspreekpunt is voor de gebouweigenaar, de overheid, koor-/orkestleden, en andere betrokkenen; deel aan alle leden mee wie waarvoor aanspreekbaar is.

• Stuur 24 uur én kort vóór een repetitie een e-mailbericht naar de leden met in acht te nemen richtlijnen bij het samen komen. Herinner er daarbij aan dat iemand die mogelijke coronagerelateerde ziekteverschijnselen heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38 graden) niet naar de repetitie mag komen. Hetzelfde geldt als een huisgenoot dergelijke klachten heeft. Adviseer hen zich te laten testen op mogelijke corona-infectie.

• Vraag leden als er alternatieven zijn geen gebruik te maken van openbaar vervoer.

• Heb aandacht voor personen met een hoger risico, in het bijzonder senioren (= boven 70 jaar), diabetici en personen met hartproblemen, luchtwegklachten of overgewicht.

• Zorg voor voldoende toezicht op naleving van het protocol en de aanvullende richtlijnen.

Uitvoeringen met publiek

Uitvoeringen met publiek zijn toegestaan.

 In binnenruimten

o Maximaal 100 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen, met inachtneming van 1,5 meter.

o Geen maximum bij vaste zitplaatsen,1,5 meter afstand, een reservering en een gezondheidscheck* vooraf.

o Daarnaast gelden de voorwaarden van de verhuurder van de concertruimte over ruimtegebruik, afspraken rond hygiëne-maatregelen et cetera.

 

 In buitenruimten (i.e. samenscholingen en/of gecoördineerde groepsactiviteiten)

o Maximaal 250 bezoekers, met inachtneming van 1,5 meter afstand.

o Geen maximum bij vaste zitplaatsen, 1,5 meter afstand, een reservering en een gezondheidscheck.

* De gezondheidcheck (ook wel checkgesprek genoemd) is onderdeel van de richtlijnen van het RIVM bij klantcontact in contactberoepen. Meer informatie via https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen

Wees creatief en doe het samen!

• Denk creatief na over alternatieven, zoals: – repeteren in deelgroepen (stemgroepen, orkestgroepen); – digitaal repeteren, of een combinatie van fysiek en digitaal; – buiten repeteren/concerteren in plaats van binnen; – tijdelijk een kleiner koor, of afzonderlijke deelkoren/ensembles; – streaming van een concert in plaats van live-uitvoering; – concertante uitvoering in plaats van theatrale uitvoering. • Gebruik het gezonde verstand, handel maatgericht.

• Onderzoek de mogelijkheid van een grotere repetitieruimte. Bijvoorbeeld: kerkgebouwen, sportaccommodaties, gemeentelijke gebouwen, leegstaande theaters et cetera. Vraag daarbij eventueel hulp van de lokale overheid en andere lokale instanties/ondersteuners. Controleer wel of daar een effectieve ventilatie aanwezig is indien men de ruimte niet kan luchten via open deuren of ramen.

• Probeer als koor samen tot een beslissing te komen over wel/niet herstarten en in welke vorm. Betrek daar uiteraard ook de professionals bij. Respecteer dat er binnen het koor verschillen kunnen bestaan in opvattingen en houd daar ruimte voor.

BRON: Koornetwerk.nl  13 juli 2020

Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG

Namens het bestuur vraag ik graag nog uw aandacht voor enkele zaken met betrekking tot de AVG. 

Deze week kreeg ik van de landelijk secretaris van het KNZV enkele stukken toegestuurd met het verzoek deze aan u door te zenden. Het betreft een model Privacy-beleid alsmede een begeleidende brief van het Algemeen Bestuur. U treft beide stukken aan in de bijlage. Deze stukken gaan over de AVG-aspecten in de relatie zoals u die als koor/vereniging hebt met uw eigen leden. 

Lees ook Op 25 mei 2018 treedt in de gehele Europese Unie op onze website.

Ik kan me voorstellen dat u al een eind gevorderd bent met uw AVG stappen en inmiddels al andere oplossingen gevonden hebt. Hier geldt: vele wegen leiden naar Rome. Mocht u echter nog helemaal aan het begin staan van het traject, dan verdient het aanbeveling om gebruik te maken van het nu aangereikte landelijke model. 

met vriendelijke groeten, 

Leo Hagebeek, Secretaris KNZV-Ver. Midden Nederland

Shopping Basket