Herinnering actualiseren koorgegevens per 1-1-2019

Geachte secretaris, Eind 2018 heeft u een verzoek ontvangen om voor 15 januari de gegevens van uw koor te actualiseren. Deze actualisatie is van groot belang omdat KNZV vMN uiterlijk 31 januari een voor 2019 bindende opgave moet doen aan KNZV-Nederland en ...

Actualiseren koorgegevens per 1-1-2019

Geachte secretaris, Eind 2017 is het KNZV vMN overgegaan tot het digitaal actualiseren van de koorgegevens. U heeft daaraan uw medewerking verleend. Graag willen wij deze wijze van werken continueren en nodigen u uit voor 15 januari 2019 de gegevens van ...

Jaarcirculaire 2020

Graag nodig ik u uit om vóór 15 januari 2020 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te wijzigen. Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2020 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voo ...

KNZV Inspiratiedag 8 februari 2020_

Onderwerp    : KNZV Inspiratiedag 8 februari 2020 Datum          : 13 december 2019 Geacht bestuur, beste mensen,hier We zijn blij met jullie interesse voor de Inspiratiedag op 8 februari 2020 in Ede. In d ...

Bibliotheek 20191028

Geachte secretarissen, Graag bied ik u, namens het bestuur van KNZV, bijgaande Nieuwsbrief Bibliotheek KNZV aan. Met vriendelijke groeten,   Wim Zoet Secretaris KNZV vMN  

Uitnodiging Najaarsvergadering ALV 2019 Herinnering

Geacht erelid, lid van verdienste, geachte secretaris, U heeft een uitnodiging ontvangen voor de Najaarsvergadering van de KNZV vMN. Deze Algemene ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 2 november, aanvang 10.00 uur in Zalencentrum Wieleman te Westervo ...

Uitnodiging Najaarsvergadering ALV 2019

Aan De besturen van de koren die lid zijn van KNZV vereniging Midden- NederlandDe ereleden en leden van verdienste van KNZV vMN Van Secretaris KNZV vMN Onderwerp Uitnodiging Najaarsvergadering 2 november 2019 Datum 12 oktober 2019 Geachte best ...

Conceptverslag van de ALV 20190525

Bijgaand ontvangt u het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de KNZV-vereniging Midden Nederland, die is gehouden op 25 mei 2019. Graag vraag ik u, indien u suggesties heeft voor tekstuele wijzigingen, deze vóór 15 augustus te sturen aan&nb ...