Reminder digitale ALV

Ruim de helft van de leden van het KNZV vMN heeft gereageerd op  de door het bestuur, daartoe door omstandigheden gedwongen, uitgeschreven digitale Algemene vergadering. Het bestuur van KNZV vMN is zich er van bewust dat de gang van zaken niet de sch ...

Betreft: aftreden secretaris KNZV vMN.

Aan: de besturen van de bij het KNZV vMN aangesloten korenBetreft: aftreden secretaris KNZV vMN.Westervoort, 19 november 2018.Geacht bestuur,Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat onze secretaris, Leo Hagenbeek, m.i.v. 14 november j.l., na negen jaar, om ...

Annulering Dirigentenworkshop 2018

:not(.ckadvancedlayout) {width:100%;}.ckadvancedlayout {width:100%;}:not(.ckadvancedlayout) .blockck:not(:first-child) {margin-left:2%;} Aan : de deelnemers aan de workshop dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland ...

Herinnering 2 Dirigentenworkshop 2018

Geachte mevrouw, heer {subtag:naamdirigent} Misschien over het hoofd gezien, wellicht vergeten om u aan te melden ? Graag willen wij u onze workshop voor dirigenten uit het werkgebied van het KNZV Midden Nederland en van het KNZV-Noord Oost bij u in herin ...

Herinnering Dirigentenworkshop 2018

Geachte dirigent, Misschien over het hoofd gezien, wellicht vergeten om u aan te melden ? Graag willen wij u onze workshop voor dirigenten uit het werkgebied van het KNZV Midden Nederland en van het KNZV-Noord Oost bij u in herinnering brengen. Datum:T ...

Dirigentenworkshop 2018

Aan : de dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, uitnodiging. Datum          : 18 juni 2018 Geachte mevrouw / mijnheer, No ...

20171230 Herinnering Uw koorgegevens

Herinnering   In het verleden kreeg u altijd een jaar circulaire toegestuurd, met de mededeling van het invullen van uw Koorgegevens, zoals:Naam koor, vestigingsplaats, ledenaantal op 1-1-2017… leden (worden aan Buma doorgegeven)Secre ...

20180118 2e Herinnering Uw koorgegevens

:not(.ckadvancedlayout) {width:100%;}.ckadvancedlayout {width:100%;}:not(.ckadvancedlayout) .blockck:not(:first-child) {margin-left:2%;} 2e Herinnering Binnenkort worden de koorgegevens aan de BUMA doorgegeven. Als uw koorgegevens onjuist zijn ka ...