Herinnering actualiseren koorgegevens per 1-1-2019

Geachte secretaris,
Eind 2018 heeft u een verzoek ontvangen om voor 15 januari de gegevens van uw koor te actualiseren. Deze actualisatie is van groot belang omdat KNZV vMN uiterlijk 31 januari een voor 2019 bindende opgave moet doen aan KNZV-Nederland en BUMA. Van uw koor is nog geen actualisatie ontvangen. Graag verzoek ik u dit op zo kort mogelijke termijn te doen, om de verwerking van de gegevens voor de opgave tijdig af te kunnen ronden. Zonder actualisatie zal KNZV vMN zich voor de opgave baseren op de gegevens van 2018.
Ik dank u hartelijk voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Wim Zoet,
Wnd. secretaris KNZV vMN

Actualiseren koorgegevens per 1-1-2019

Geachte secretaris,

Eind 2017 is het KNZV vMN overgegaan tot het digitaal actualiseren van de koorgegevens. U heeft daaraan uw medewerking verleend. Graag willen wij deze wijze van werken continueren en nodigen u uit voor 15 januari 2019 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te actualiseren. Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2019 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voor het vaststellen van de bijdrage aan BUMA. Het is goed te weten dat de opgave bindend is en na 31 januari 2019, wanneer wij de opgaven aan KNZV-Nederland en aan BUMA doen, niet meer kan worden gewijzigd.

U kunt de gegevens actualiseren op het Ledenportaal van de website KNZV Midden-Nederland. 

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet,
Wnd. secretaris KNZV vMN

Jaarcirculaire 2020

Graag nodig ik u uit om vóór 15 januari 2020 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te wijzigen.

Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2020 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voor het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage aan BUMA.

Het is goed te weten dat de opgave bindend is en na 31 januari 2020, wanneer KNZV Midden-Nederland opgave doet aan KNZV-Nederland en aan BUMA, er niet meer kan worden gewijzigd.

U kunt de gegevens van uw koor actualiseren op het Ledenportaal van de website KNZV Midden-Nederland, waarvoor u over inloggegevens beschikt. Klik hier het juiste adres.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet,

Secretaris KNZV Midden-Nederland

KNZV Inspiratiedag 8 februari 2020_

Onderwerp    : KNZV Inspiratiedag 8 februari 2020
Datum          : 13 december 2019

Geacht bestuur, beste mensen,hier

We zijn blij met jullie interesse voor de Inspiratiedag op 8 februari 2020 in Ede.
In deze brief wordt die interesse bevestigd. Omdat het ons niet gelukt is om met naam en toenaam jullie gegevens vanuit de interessepeiling voor handen te hebben, verzoeken wij bij deze om jullie aanmelding definitief te maken. Klik daartoe hier en vul het aanmeldingsformulier in. Dat kan tot 17 januari 2020.Dank voor jullie inzet.

We zetten nog even alles op een rijtje en onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen isde programma-opzet voor die dag als volgt :
Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging”
Op zaterdag 8 februari gaan we aan de slag met onderwerpen die door jullie zelf en die ook in de Verenigingsmonitor van het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuur en Amateurkunst (LKCA) als belangrijk zijn omschreven om een krachtige vereniging te zijn of te worden:

 • samenwerking (maatschappelijke betrokkenheid),
 • repertoire (artistiek aanbod),
 • Imago

In de bespreking met de klankbordgroep kregen we nog het advies mee om goed te kijken naar de vorm waarin we de dag gieten, de onderwerpen zijn immers niet nieuw en al vaker ter sprake gekomen.

Op 8 februari bieden we u niet alleen inspiratie aan de hand van goede en aanstekelijke voorbeelden, we gaan samen met u aan het werk om uw koor in beweging te krijgen en grip te krijgen op de uitdagingen die u heeft. Dat doen we aan de hand van een ‘koorprofielfoto’ die we ter voorbereiding van u vragen. Rond 20 januari krijgt u informatie over hoe u die “koorprofielfoto” kunt maken.
Aan het einde van de dag, heeft u als resultaat in elk geval op een enkele A4 een werkplan met tijdsplanning.

En KNZV-MN en LKCA gaan u na 8 februari helpen om dat werkplan binnen de tijdsplanning te realiseren. In de Voorjaarsvergadering 2020, op 25 april, kunnen we dan de eerste resultaten aan elkaar presenteren.

De dag wordt geleid en begeleid door Boyke Brand, Hilbrand Adema en Hans Noijens (LKCA); drie ervaren en inspirerende professionals met een brede ervaring in de koorwereld. Vanuit het KNZV Midden Nederland is Adrie Bout de bestuurlijk coördinator van de dag.

De Inspiratiedag wordt gehouden in Akoesticum in Ede: een uiterst professioneel ingerichte accommodatie voor muziek, dans en theater en inspirerende plek voor een dag als deze!

Datum:          zaterdag 8 februari 2020
Locatie:         Akoesticum, Nationaal Trainingscentrum voor muziek, dans en theater,
                      Nieuwe Kazernelaan 2, D42, 6711 JC Ede
Tijd:               10.00 tot 16.00 uur
Kosten:          € 10,00 per persoon, lunch inbegrepen.

Programma-opzet
09.30 uur:     aankomst en koffie
10.00 uur:     aanvang Inspiratiedag, plenaire kennismaking en zingen
10.30 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepen met als centrale thema’s samenwerking, repertoire en                             imago/presentatie
11.45 uur:     plenaire bijeenkomst waarin een panel uit de mannenkorenwereld (met verschillende leeftijdsgroepen)                      wordt bevraagd over hun beweegredenen om te zingen en lid te zijn van een mannenkoor
12.30 uur:     gezamenlijke lunch
13.15 uur:     een kort optreden van een nieuw projectmannenkoor met een toelichting  van de initiatiefnemers                              (Zwolse koorbazen o.v.)
13.45 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepenmet als centrale thema’s samenwerking, repertoire en                               imago/presentatie
15.00 uur:     plenaire bijeenkomst, resultaatbespreking, volgende stappen en zingen.
15.45 uur:     einde Inspiratiedag.

Wij hopen dat wij met elkaar op deze manier een bijdrage te leveren die aansluit bij jullie eigen wensen en behoeften en zo helpt om jullie een nieuw perspectief te bieden. En daarmee aan de mannenkoorzang in Nederland.

Wij zien jullie graag terug op zaterdag 8 februari.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van KNZV Midden Nederland,
Adrie Bout, bestuurlijk coördinator Inspiratiedag KNZV Midden Nederland
Hans Noijens, adviseur LKCA

KNZV Midden-Nederland Inspiratiedag 8 februari 2020

Onderwerp    : KNZV Midden-Nederland Inspiratiedag 8 februari 2020
Datum          : 13 december 2019

Geachte bestuur, beste mensen,

Inde afgelopen maand hebben wij de belangstelling gepeild voor de geplande Inspiratiedagonder de mannenkoren in het werkgebied van het KNZV Midden-Nederland.

Een kleine 20 koren, met in totaal iets meer dan 40 deelnemers, hebben positief gereageerd. Daar zijn we heel blij mee, maar wat ons betreft “mag het ook nog een onsje meer zijn “.

Daarom hebben wij in deze brief “de ins en outs” van de Inspiratiedag nog eens op een rijtje gezet in de hoop dat jullie je laten verleiden om je toch aan te melden. Gelet op het belang van deze bijeenkomst in het licht van het perspectief van de mannenkoorzang geven wij jullie dit graag in overweging. Aanmelden kan tot 17 januari 2020 door hier te klikken.

Voor meer informatie over de dag kun je het beste contact opnemen met Adrie Bout,

email : adrie.bout.51@gmail.com

Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging”

Op zaterdag 8 februari gaan we aan de slag met onderwerpen die door jullie zelf en die ook in de Verenigingsmonitor van het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuur en Amateurkunst (LKCA) als belangrijk zijn omschreven om een krachtige vereniging te zijn of te worden:

 • samenwerking (maatschappelijke betrokkenheid),
 • repertoire (artistiek aanbod),
 • imago

In de bespreking met de klankbordgroep kregen we nog het advies mee om goed te kijken naar de vorm waarin we de dag gieten, de onderwerpen zijn immers niet nieuw en al vaker ter sprake gekomen.

Op 8 februari bieden we u niet alleen inspiratie aan de hand van goede en aanstekelijke voorbeelden, we gaan samen met u aan het werk om uw koor in beweging te krijgen en grip te krijgen op de uitdagingen die u heeft. Dat doen we aan de hand van een ‘koorprofielfoto’ die we ter voorbereiding van u vragen. Rond 20 januari krijgt u informatie over hoe u die “koorprofielfoto” kunt maken.
Aan het einde van de dag, heeft u als resultaat in elk geval op een enkele A4 een werkplan met tijdsplanning.

En KNZV-MN en LKCA gaan u na 8 februari helpen om dat werkplan binnen de tijdsplanning te realiseren. In de Voorjaarsvergadering 2020, op 25 april, kunnen we dan de eerste resultaten aan elkaar presenteren.  

De dag wordt geleid en begeleid door Boyke Brand, Hilbrand Adema en Hans Noijens (LKCA); drie ervaren en inspirerende professionals met een brede ervaring in de koorwereld. Vanuit het KNZV Midden Nederland is Adrie Bout de bestuurlijk coördinator van de dag.

De Inspiratiedag wordt gehouden in Akoesticum in Ede: een uiterst professioneel ingerichte accommodatie voor muziek, dans en theater en inspirerende plek voor een dag als deze!

Datum:          zaterdag 8 februari 2020
Locatie:         Akoesticum, Nationaal Trainingscentrum voor muziek, dans en theater, Nieuwe Kazernelaan 2, D42, 6711 JC Ede
Tijd:               10.00 tot 16.00 uur
Kosten:          € 10,00 per persoon, lunch inbegrepen.

Programma-opzet
09.30 uur:     aankomst en koffie
10.00 uur:     aanvang Inspiratiedag, plenaire kennismaking en zingen
10.30 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepen met als centrale thema’s samenwerking, repertoire en  imago/presentatie
11.45 uur:     plenaire bijeenkomst waarin een panel uit de mannenkorenwereld (met verschillende  leeftijdsgroepen) wordt bevraagd over hun beweegredenen om te zingen en lid te zijn van een mannenkoor
12.30 uur:     gezamenlijke lunch
13.15 uur:     een kort optreden van een nieuw projectmannenkoor met een toelichting van de initiatiefnemers (Zwolse koorbazen o.v.)
13.45 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepenmet als centrale thema’s  samenwerking, repertoire en imago/presentatie
15.00 uur:     plenaire bijeenkomst, resultaatbespreking, volgende stappen en zingen.
15.45 uur:     einde Inspiratiedag.

Wij hopen dat wij met elkaar op deze manier een bijdrage te leveren die aansluit bij jullie eigen wensen en behoeften en zo helpt om jullie een nieuw perspectief te bieden. En daarmee aan de mannenkoorzang in Nederland.

Nogmaals, aanmelden kan tot 17 januari. Wij zien jullie graag op zaterdag 8 februari.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van KNZV Midden Nederland,
Adrie Bout, bestuurlijk coördinator Inspiratiedag KNZV Midden Nederland
Hans Noijens, adviseur LKCA

KNZV Midden-Nederland Inspiratiedag 8 februari 2020

Onderwerp    :KNZV Midden-Nederland Inspiratiedag 8 februari 2020
Datum          : 13 december 2019

Geachte bestuur, beste mensen,

Inde afgelopen maand hebben wij de belangstelling gepeild voor de geplande Inspiratiedagonder de mannenkoren in het werkgebied van het KNZV Midden-Nederland.

Een kleine 20 koren, met in totaal iets meer dan 40 deelnemers, hebben positief gereageerd. Daar zijn we heel blij mee, maar wat ons betreft “mag het ook nog een onsje meer zijn “.

Daarom hebben wij in deze brief “de ins en outs” van de Inspiratiedag nog eens op een rijtje gezet in de hoop dat jullie je laten verleiden om je toch aan te melden. Gelet op het belang van deze bijeenkomst in het licht van het perspectief van de mannenkoorzang geven wij jullie dit graag in overweging.Aanmelden kan tot 17 januari 2020doorhier te klikken.

Voor meer informatie over de dag kun je het beste contact opnemen met Adrie Bout,

email : adrie.bout.51@gmail.com

Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging”

Op zaterdag 8 februari gaan we aan de slag met onderwerpen die door jullie zelf en die ook in de Verenigingsmonitor van het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuur en Amateurkunst (LKCA) als belangrijk zijn omschreven om een krachtige vereniging te zijn of te worden:

 • samenwerking (maatschappelijke betrokkenheid),
 • repertoire (artistiek aanbod),
 • imago

In de bespreking met de klankbordgroep kregen we nog het advies mee om goed te kijken naar de vorm waarin we de dag gieten, de onderwerpen zijn immers niet nieuw en al vaker ter sprake gekomen.

Op 8 februari bieden we u niet alleen inspiratie aan de hand van goede en aanstekelijke voorbeelden, we gaan samen met u aan het werk om uw koor in beweging te krijgen en grip te krijgen op de uitdagingen die u heeft. Dat doen we aan de hand van een ‘koorprofielfoto’ die we ter voorbereiding van u vragen. Rond 20 januari krijgt u informatie over hoe u die “koorprofielfoto” kunt maken.
Aan het einde van de dag, heeft u als resultaat in elk geval op een enkele A4 een werkplan met tijdsplanning.

En KNZV-MN en LKCA gaan u na 8 februari helpen om dat werkplan binnen de tijdsplanning te realiseren. In de Voorjaarsvergadering 2020, op 25 april, kunnen we dan de eerste resultaten aan elkaar presenteren.  

De dag wordt geleid en begeleid door Boyke Brand, Hilbrand Adema en Hans Noijens (LKCA); drie ervaren en inspirerende professionals met een brede ervaring in de koorwereld. Vanuit het KNZV Midden Nederland is Adrie Bout de bestuurlijk coördinator van de dag.

De Inspiratiedag wordt gehouden in Akoesticum in Ede: een uiterst professioneel ingerichte accommodatie voor muziek, dans en theater en inspirerende plek voor een dag als deze!

Datum:          zaterdag 8 februari 2020
Locatie:         Akoesticum, Nationaal Trainingscentrum voor muziek, dans en theater, Nieuwe Kazernelaan 2, D42, 6711 JC Ede
Tijd:               10.00 tot 16.00 uur
Kosten:          € 10,00 per persoon, lunch inbegrepen.

Programma-opzet
09.30 uur:     aankomst en koffie
10.00 uur:     aanvang Inspiratiedag, plenaire kennismaking en zingen
10.30 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepen met als centrale thema’s samenwerking, repertoire en  imago/presentatie
11.45 uur:     plenaire bijeenkomst waarin een panel uit de mannenkorenwereld (met verschillende  leeftijdsgroepen) wordt bevraagd over hun beweegredenen om te zingen en lid te zijn van een mannenkoor
12.30 uur:     gezamenlijke lunch
13.15 uur:     een kort optreden van een nieuw projectmannenkoor met een toelichting van de initiatiefnemers (Zwolse koorbazen o.v.)
13.45 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepenmet als centrale thema’s  samenwerking, repertoire en imago/presentatie
15.00 uur:     plenaire bijeenkomst, resultaatbespreking, volgende stappen en zingen.
15.45 uur:     einde Inspiratiedag.

Wij hopen dat wij met elkaar op deze manier een bijdrage te leveren die aansluit bij jullie eigen wensen en behoeften en zo helpt om jullie een nieuw perspectief te bieden. En daarmee aan de mannenkoorzang in Nederland.

Nogmaals, aanmelden kan tot 17 januari. Wij zien jullie graag op zaterdag 8 februari.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van KNZV Midden Nederland,
Adrie Bout, bestuurlijk coördinator Inspiratiedag KNZV Midden Nederland
Hans Noijens, adviseur LKCA

Ledenwerven 2.0

Nieuw trainingsaanbod van LKCA en Koornetwerk Nederland

 • Hoe krijgen we er nieuwe leden bij?
 • Waar halen we de benodigde financiën vandaan?
 • Waar vinden we bestuursleden?
 • Hoe krijgen we meer publiek?

Voor veel koren zijn dit de vier centrale uitdagingen waar ze voor staan. Ter geruststelling: bij amateur theatergezel- schappen, blaasorkesten, sportverenig- ingen, dansgroepen is dat niet anders. Het heeft alles te maken met veranderingen in de samenleving. Mensen binden zich minder vanzelfsprekend lang aan een vereniging. Met als gevolg dat meer dan de helft van de verenigingen vergrijst. Die trend is alleen om te buigen als verenigingen aan weten te sluiten bij de huidige behoeften van mensen.

Hoe je dat kunt doen, leer je in een training die LKCA (het Landelijke Kennisinstituut voor Amateurkunst) beschikbaar stelt aan culturele verenigingen. De training is ontwikkeld in de sportsector en daar een groot succes. Na een korte analyse van de maatschappelijke trends ga je zelf aan de slag om je eigen organisatie te analyseren en producten te ontwikkelen waar nieuwe leden op afkomen. Je leert dat er verschil in benadering is tussen iemand die vooral komt voor de gezelligheid, belevenis-gerichte wensen heeft, of een artistieke topprestatie wil neerzetten. Je leert ook je eigen doelen te formuleren en producten te ontwikkelen die aansluiten bij de doelgroep die je zoekt.

LKCA en Koornetwerk Nederland nodigen in het bijzonder korenbonden uit om mee te doen! Via een bijeenkomst ‘train de trainers’ kun je kennis nemen van deze methodiek en daarna aanbieden aan de eigen achterban. De kosten zijn beperkt tot € 25,00 per gebruiker om toegang te krijgen tot het e-learning portal dat centraal staat. Daar komen alleen de kosten van een trainer bij, voor rekening van de korenbond, dan wel de koren die zich inschrijven. Aan één training kunnen 10 koren tegelijk deelnemen, elk met 2 tot 4 deelnemers. De tijdsinvestering is ongeveer 30 uur per deelnemer (3 plenaire bijeenkomsten van 2,5 uur plus huiswerk via e-learning).

Meer informatie? Stuur een mail naar info@koornetwerk.nl en we nemen contact met je op. Bij voldoende aanmelding organiseren we een ‘train-de-trainer-bijeenkomst’ die nader inzicht biedt in de methodiek.

Verhuizing van de KNZV bibliotheek

Nieuwsbrief Bibliotheek

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren

Datum           : 26 oktober 2019 

Onderwerp  : Nieuwsbrief Bibliotheek KNZV

Onderstaand een stukje uit het Jaarverslag KNZV 2018:

De bibliotheek bestaat thans uit 3721 titels waarvan bij 564 titels de rechten bij de KNZV liggen.

530 staan vermeld als uitgeverij KONEZA, 15 stuks als EFKO/KNZV, 10 stuks als ZOEC/KNZV, 8 stuks als Composerswork/KNZV en 1 stuk als Matrix/KNZV. Deze zijn dus vrij te kopiëren of uit te printen. Deze nummers worden digitaal opgeslagen en in 2018 is een aanvang gemaakt om de papieren versies te verwijderen. De resterende nummers zijn van andere uitgevers en mogen dus niet gekopieerd worden.

In 2018 is het aantal aanvragen sterk teruggelopen tot slechts 82 titels (in 2017: 363 titels!). De bijdrage aan de bibliotheek in de contributie bedroeg in 2018 € 0,30 per koorlid per jaar.

Secretariswisselingen dienen aan de bibliothecaris te worden doorgegeven, omdat de login van de bibliotheek daaraan gekoppeld is. 

Gebruik bibliotheek 1e halfjaar 2019:                   

In het eerste halfjaar van 2019 zijn er slechts 10 stukken uitgeleend en 23 stukken digitaal opgevraagd. Dit is een behoorlijke afname ten opzichte van 2018 (zie boven). Hoog tijd dus om de bibliotheek nog eens onder de aandacht te brengen, want er zijn zelfs nog koren die nog nooit ingelogd hebben! Het zou jammer zijn, wanneer koren muziekstukken zouden aanschaffen die gratis te leen zijn of zelfs gratis te downloaden zijn.

Verhuizing bibliotheek:

De bibliotheek zal in november a.s. worden verhuisd van Alphen aan den Rijn naar Zoetermeer. Hierdoor zal het uitlenen van muziekstukken enige vertraging oplopen. Het downloaden van rechtenvrije nummers zal normaal doorgang kunnen vinden.

Nieuw aangeschafte muziek (vrij te downloaden):

Nummer:    Titel:                                               Componist/arrangeur:
35               Pastorale                                         L.Nijgh/B. de Groot/ Frans Kocx 
79               Vluchten kan niet meer                     H. Bannink/Frans Kocx
143             You raise me up                               B.G.R. Lovland/Frans Kocx
228             Zing, vecht, huil, bid etc.                  R. Shaffy/Frans Kocx
269             Cent mille chansons                         M. Magne, J.S. Bach/Frans Kocx   
516             Brothers in singing                           W.E. de Pue                                  – 1 –
624             Cockles and mussels                         Trad./F. Weijers
659             Come where my love lies                   Stephen Foster/W.E. de Pue
696            He ’s got the whole World                   Trad./Frans Kocx
919            Morning has broken                            Trad./Frans Kocx
1281          Love of my life                                   F. Mercury/Henry Huisjes
1317          Dusk                                                 R.S. Cohen
1338          My lady                                             W.E. de Pue
1339          Reilly’s daughter                                W.E. de Pue
1340          Sleep, little Baby, sleep                      R.S. Cohen
1401          Als ik toch eens rijk was                      J. Bock/Frans Kocx
1402          Bevrijdingsmedley                              Div./Frans Kocx
1403          Blessed Assurance                              P. Knapp/Frans Kocx
1404          Op zij, op zij, op zij                             Herman van Veen/Frans Kocx
1436          Climb Ev’ry mountain                          R. Rodgers/Frans Kocx
1437          Closer than a friend                            Trad./Frans Kocx
1438          Good news                                         Trad./Frans Kocx
1439          What shall we do with the drunken       Trad./F. Weijers
1440          Het Land van Maas en Waal                 B. de Groot/Frans Kocx      
1441          Rhinestone Cowboy                             Larry Weiss/Henry Huisjes
1443          Y.M.C.A (village people)                       J. Moralis/Henry Huisjes
1444          Band of brothers                                 M. Kamen/Henry Huisjes

 

Zie ook de website (www.KNZV.nl) voor een totaal overzicht van nieuw aangeschafte muziek onder Bibliotheek: Nieuw aangeschafte muziek.

Bevrijdingsliederen:

In Brabant en Limburg vinden er al bevrijdingsconcerten plaats, want zij zijn immers in 1944 bevrijd. In de rest van het land zal dit veelal in mei 2020 plaats vinden. Daarom is er veel vraag naar bevrijdingsliederen of voorbeelden daarvan.

Onderstaand treft u enkele ideeën aan:

Bevrijdingsmedley met o.a. From the time you say goodbye, we’ll meet again, till we meet again, It’s a long way to tipperary, waltzing mathilda: KNZV nr.1402 (vrij te downloaden)

Abide with me/amazing Grace bij uitgever Music4voices

Als wij niets doen uit Soldaat van Oranje bij uitgeverij Music4voices

Batlle Hymn of the republic: KNZV nr. 393                                                         – 2 –

Bevrijdingscantate: KNZV/KONEZA nr. 1183 (vrij te downloaden)

Choeur des soldats van Gounod: KNZV nr. 316

Conquest of paradise van Vangelis: KNZV nr. 821

Domine Salvam fac van Giessen: KNZV nr. 714

Eens zal de Betuwe in bloei weer staan/Trees heeft een Canadees

Frieden van Gotthilf Fischer

Ik heb u lief mijn Nederland (medley van Ned. Volksliedjes) bij uitgever Music4voices

Imagine John Lennon bij uitgever Music4voices

Land of hope and glory van Edward Elgar: KNZV nr. 513

Lascia chío pianga van Händel: KNZV/KONEZA nr. 14 (vrij te downloaden)

Mauthausen Cyclus van Mikis Theodorakis (2e wereldoorlog) bij uitgever Music4voices

O Canada (canadese volkslied) bij uitgever Music4voices

Piet Hein/de Zilvervloot: KNZV nr. 531

Selectie uit Hair (gerelateerd aan de oorlog in Vietnam) bij uitgever Music4voices

Soldatenkoor: KNZV nr. 41

Stilte over alle landen van Sander van Marion: KNZV nr. 591

The white cliffs of Dover (Vera Lynn) bij uitgever Music4voices

We’ll meet again (Vera Lynn) bij uitgever Music4voices

We shall overcome: KNZV nr, 1221

Wolgalied: KNZV/KONEZA nr. 257 (vrij te downloaden)

You’ll never walk alone: KNZV nr. 1049

Hierboven zijn enkele voorbeelden genoemd die bij de uitgever Music4voices te verkrijgen zijn, maar er zijn natuurlijk nog veel meer muziekuitgevers. Ik verwijs graag naar het overzicht van muziekuitgevers op onze website (www.KNZV.nl) onder de tab bibliotheek.

In navolging van het Hengelo’s Mannenkoor en het Landgraafs Mannenkoor worden er in het hele land projectkoren (“Do you remember”) gestart, die muziek gaan uitvoeren uit o.a. de 60’er en 70’er jaren met de doelstelling hieraan koorleden over te houden. Ook hierbij wordt gevraagd naar voorbeelden. Onderstaand treft u enkele ideeën aan:

A Hard day’s night van John Lennon (KNZV: 1235)

Annie’s Song van John Denver (Music4voices)

Avond van Boudewijn de Groot/ L. Nijgh (Music4voices)

Blowin’ in the wind van Bob Dylan/K. Steinfeld (KNZV: 1289)

Bohemian Rhapsody van Freddy Mercury (Queen)/Mark Brymer (Sheetmusicplus)

California dreaming van John Philips                                                                     – 3 –

Conquest of Paradise van Vangelis/Frans Kocx (KNZV: 821)

Gabriellas Sang van Stefan Nilsson

Hallelujah van Leonard Cohen (KNZV:304)

Hey Jude van Lennon/Mc.Cartney

I dreamed a dream van Schönberg/Joseph Martin

Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot/Frans Kocx (KNZV:1440 vrij te downl.)

Love of my life van Freddy Mercury (KNZV:1281)

Medley van Rob de Nijs (Music4voices)

Medley van Ramses Shaffy (Music4Voices)

Morning has broken van Cat Stevens/John Bouwmans (Music4voices)

Opzij, opzij, opzij van Herman van Veen/Frans Kocx (KNZV:1404 vrij te downloaden)

Pastorale van R. Shaffy/Frans Kocx (KNZV:35 vrij te downloaden)

Pretty Woman van Roy Orbison

Rhinestone Cowboy van Larry Weiss/K. Huisjes (KNZV:1441 vrij te downloaden)

Sailing van Edgar/Frans Kocx (Efko)

She van Stefan Nilsson

Stay with me till the morning van Tom Parker/John Bouwmans (Music4voices)

Thank you for the Music van Abba (Music4voices)

The Sound of Silence van Paul Simon

Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot/L. Nijgh

Vluchten kan niet meer van H. Bannink/Frans Kocx (KNZV:79 vrij te downloaden)

Who wants to live forever van Brian May (Queen)/Rob Zieverink (KNZV:821 vrij te downl.)

Yesterday van J.Lennon/Mc.Cartney (KNZV:943)

YMCA (Village People) van J. Morali/K. Huisjes (KNZV:1443 vrij te downloaden)

 

Hopelijk bent u hierdoor enthousiast geworden om ook een project op te starten.                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Namens het Algemeen Bestuur van het KNZV,

Koos van Herk, secretaris

Tel: 079-3422992

Email: j.vherk@ziggo.nl                                                                                    

Bibliotheek 20191028

Geachte secretarissen,
Graag bied ik u, namens het bestuur van KNZV, bijgaande Nieuwsbrief Bibliotheek KNZV aan.
Met vriendelijke groeten,
 
Wim Zoet
Secretaris KNZV vMN  

Uitnodiging Najaarsvergadering ALV 2019 Herinnering

Geacht erelid, lid van verdienste, geachte secretaris,
U heeft een uitnodiging ontvangen voor de Najaarsvergadering van de KNZV vMN. Deze Algemene ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 2 november, aanvang 10.00 uur in Zalencentrum Wieleman te Westervoort. Tot nu toe heb ik helaas nog geen reactie van u mogen ontvangen.  Met het oog op het vaststellen van het quorum en in verband met de opgave van deelnemers aan Zalencentrum Wieleman (voor koffie en de lunch) stel ik het zeer op prijs indien u uiterlijk dinsdag 29 oktober zou kunnen laten weten of een vertegenwoordiging van uw vereniging al dan niet aanwezig zal zijn. Aan- c.q. afmelden kan gemakkelijk via de link in de bijgevoegde uitnodiging.   
Uw reactie zie ik graag tegemoet.Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet
Secretaris KNZV vMN