Herinnering actualiseren koorgegevens per 1-1-2019

Geachte secretaris, Eind 2018 heeft u een verzoek ontvangen om voor 15 januari de gegevens van uw koor te actualiseren. Deze actualisatie is van groot belang omdat KNZV vMN uiterlijk 31 januari een voor 2019 bindende opgave moet doen aan KNZV-Nederland en ...

Actualiseren koorgegevens per 1-1-2019

Geachte secretaris, Eind 2017 is het KNZV vMN overgegaan tot het digitaal actualiseren van de koorgegevens. U heeft daaraan uw medewerking verleend. Graag willen wij deze wijze van werken continueren en nodigen u uit voor 15 januari 2019 de gegevens van ...

Jaarcirculaire 2020

Graag nodig ik u uit om vóór 15 januari 2020 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te wijzigen. Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2020 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voo ...

KNZV Inspiratiedag 8 februari 2020_

Onderwerp    : KNZV Inspiratiedag 8 februari 2020 Datum          : 13 december 2019 Geacht bestuur, beste mensen,hier We zijn blij met jullie interesse voor de Inspiratiedag op 8 februari 2020 in Ede. In d ...

Ledenwerven 2.0

Nieuw trainingsaanbod van LKCA en Koornetwerk Nederland Hoe krijgen we er nieuwe leden bij? Waar halen we de benodigde financiën vandaan? Waar vinden we bestuursleden? Hoe krijgen we meer publiek? Voor veel koren zijn dit de vier ...

Verhuizing van de KNZV bibliotheek

Nieuwsbrief Bibliotheek Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 26 oktober 2019  Onderwerp  : Nieuwsbrief Bibliotheek KNZV Onderstaand een stukje uit het Jaarverslag KNZV 2018: De bibliotheek bestaat thans uit 3721 tit ...

Bibliotheek 20191028

Geachte secretarissen, Graag bied ik u, namens het bestuur van KNZV, bijgaande Nieuwsbrief Bibliotheek KNZV aan. Met vriendelijke groeten,   Wim Zoet Secretaris KNZV vMN  

Uitnodiging Najaarsvergadering ALV 2019 Herinnering

Geacht erelid, lid van verdienste, geachte secretaris, U heeft een uitnodiging ontvangen voor de Najaarsvergadering van de KNZV vMN. Deze Algemene ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 2 november, aanvang 10.00 uur in Zalencentrum Wieleman te Westervo ...