SEPA- incasso vanuit de KNZV vMN

Contributie conform gemaakte afspraak in ons voorjaarsoverleg 2017 groot Euro 11,50 op jaarbasis per koorlid. De kwartaalcontributie  is te berekenen door het aantal door u op de jaarcirculaire opgegeven…

lees meer in de bijlage

Add a Comment

You must be logged in to post a comment