Repertoiredag 2018

Logo Nieuwspagina

Repertoiredag in Midden Nederland

Op zaterdag 14 april is in zaal Wieleman in Westervoort de Repertoiredag gehouden voor koren uit KNZV Midden Nederland en uit KNZV Noord Oost. Aanleiding was de notitie over flexibilisering / aanpassing van mannenkoorrepertoire die in de Najaarsvergadering 2017 van KNZV Midden Nederland is vastgesteld.Het bestuur van het KNZV Midden Nederland had Mariette Effing en Hilbrand Adema, beiden professioneel geëquipeerd met mannenzang, gevraagd om deze dag te leiden.In het ochtendprogramma was er ruimte gemaakt om de gedachtenlijn van de notitie “Toekomstbestendig maken van de mannenzang” met elkaar tegen het licht te houden.Het middagdeel werd benut om inhoudelijk repertoire met elkaar uit te wisselen. Qua aantal deelnemers een bijzonder geslaagde opkomst. Ca. 100 belangstellenden – bestuursleden en leden van de muziekcommissie – werden in een workshopachtige omgeving meegenomen in een tocht voor een veranderend repertoire voor de mannenzang. Dat leverde verrassende discussies op.Natuurlijk werd er ook gezongen, waarbij vooral ook aandacht werd geschonken aan up-tempo-repertoire. En dat gaf ook stof tot nadenken.

Kernbegrippen uit de notitie met als trefwoorden :
– Toegankelijk repertoire : zorgt voor herkenning , identificatie van het koor en laat het publiek repertoire “ervaren”
– Vraaggericht repertoire : zorgt voor een verandering van “gewoonte naar ontwikkeling”; niet alleen voor de koorleden maar zeer zeker ook voor het publiek
– Uitdaging : veranderend en toegankelijk repertoire zorgt voor een uitdaging van de zangers en geeft blijk van een luisterend oor naar het publiek
– Kwaliteit : blijft ook bij een andersoortig repertoire hoog in het vaandel staan voor een koor. Regelmatige stemvorming kan daarbij helpen
– Flexibiliteit / ambitie : de mate waarin het koor en de dirigent zichzelf in staat stellen om antwoord te geven op het veranderend repertoire
– Programma en concert/optreden : levert randvoorwaarden op voor een te voeren strategie.
Van belang is na te gaan wat je als koor het belangrijkste vindt en dat vervolgens ook in die volgorde aanpakken. Vrijwel alle ingrediënten zijn toepasbaar te maken in een marketing- campagne.

Praktische tips
a. voor veranderend repertoire :
– een zoektocht over YOU TUBE onder TTBB-repertoire levert ongetwijfeld verrassende resultaten op
– zoek op internet naar bijvoorbeeld Male Choir, Sheet Music, Changing Voices, Reine Männersache.
b. voor een presentatie
– een kleinkoor (uit het grote koor) dat nieuw repertoire zingt als voorbeeld, op verschillende (onverwachte) locaties
– maak een (klein) promotiekoor dat repertoire zingt van het grote koor
– organiseer een “Mannendag”, niet gericht op ledenwerving ! , maar gericht op het plezier in het zingen.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment