Reminder digitale ALV

Ruim de helft van de leden van het KNZV vMN heeft gereageerd op  de door het bestuur, daartoe door omstandigheden gedwongen, uitgeschreven digitale Algemene vergadering. Het bestuur van KNZV vMN is zich er van bewust dat de gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient, al was het maar om het ontbreken van de mogelijkheid om over agendapunten van gedachten te wisselen. Desalniettemin wil het bestuur het komend jaar slagvaardig beginnen.

Daarom doe ik een klemmend beroep op u vóór 31 december te reageren op de voorgestelde onderwerpen: het benoemen van een bestuurslid, de voorlopige begroting en het meerjarenplan. Ik dank u van harte voor uw medewerking en wens u prettige feestdagen.

Wim den Heijer.
Voorzitter KNZV vereniging Midden Nederland.

Klik hier voor het stemformulier…

Nb. Als u al op de voorgaande nieuwsbrief middels een stem heeft gereageerd, dan kunt u deze als niet geschreven beschouwen.

Comments are closed.