Herinnering Algemene Ledenvergadering 25 mei

Volgende week zaterdag, 25 mei, houden we onze Voorjaarsvergadering. Van de 52 koren hebben er inmiddels 17 gereageerd op de uitnodiging voor de Voorjaarsvergadering. Van die 17 koren hebben er 5 aangegeven verhinderd te zijn.
 
Op de agenda van de Voorjaarsvergadering staan twee belangrijke  onderwerpen, die alles met de toekomst te maken hebben. Enerzijds zullen we als KNZV vMN in 2019 helder moeten krijgen hoe we organisatorisch de toekomst in gaan. Deze zelfde vraag dient ook door KNZV landelijk dit jaar beantwoord te worden.
Anderzijds willen we graag verder gaan met het toekomstbestendig maken van de mannenkoorzang. Daarvoor hebben we Hans Noijens van het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst uitgenodigd om samen met de leden van KNZV vMN de mogelijkheden te verkennen om verder gericht acties te gaan ondernemen.
Voor beide onderwerpen is de betrokkenheid en inbreng van de koren onmisbaar, zowel op de Voorjaarsvergadering als in de periode daarna.   
 
Graag verzoek ik u met aandrang uiterlijk dit weekeinde te reageren op de uitnodiging voor de Voorjaarsvergadering. Dan kan de voorbereiding van de Voorjaarsvergadering zowel inhoudelijk als organisatorisch gedegen worden afgerond. 
 
Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet
Secretaris KNZV vMN
tel. 06 55730354

Comments are closed.