Privacy Wetgeving – AVG

Logo Nieuwspagina

Op onze website is onder Diensten een handvat geplaatst om een inpassing te zoeken binnen de nieuwe Europese Wetgeving voor Privacy. De naam van deze wetgeving is een verordening en de volledige naam is “Algemene Verordening Gegevensbescherming “. Veelal afgekort tot AVG. Deze AVG gaat inwerking per mei 2018. Organisaties welke persoonsgegevens in een bestand houden (dat zijn dus zeker al onze leden welke een ledenadministratie koorleden voeren) zijn onderhavig aan deze wetgeving ongeacht of de informatie fysiek of digitaal opgeborgen is.  Het advies aan u is om de geboden informatie binnen uw vereniging te bespreken en uw handelen rond de privacy van persoonsgegevens nog eens naast de lat van de geboden vragenlijst te leggen.  Om daarna uiteraard daar waar nodig veranderingen aan te brengen in uw beheer van deze persoonsgegevens.  Ingeval van aanvullende vragen kunt u zich wenden tot onze secretaris.

Comments are closed.