Ontwikkelingen rond FEMU

Geachte secretarissen,
Bijgaand ontvangt u een nieuwsbrief van het KNZV-bestuur inzake de ontwikkelingen rond FEMU. Kern van de brief is dat KNZV met FEMU in gesprek is over een heffing op door en voor uw koor te maken kopieën. Zolang deze gesprekken niet zijn afgerond behoeft uw koor geen FEMU-bijdrage te betalen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Wim Zoet,
secretaris KNZV vMN 

Comments are closed.