Hulp bij het wijzigen van inloggegevens

Als je bent ingelogd met een voorlopig wachtwoord is het dringende advies dit voorlopige wachtwoord te wijzigen in je persoonlijke wachtwoord. Dit om misbruik van jouw account te voorkomen.

Gebruik een computer of laptop. Gebruik géén tablet of telefoon!

Dit wijzigen doe je als volgt:

Na het inloggen ga je in het menu uitloggen en klik daar op Mijn gegevens wijzigen

Daarna opent zich een scherm met de gegevens van jouw account

In ieder geval zijn de gebruikersnaam en het e-mailadres ingevuld. De gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden.Wijzig waar nodig de gegevens en sluit af met Bijwerken, je word dan na een paar seconden doorgeleid naar de koorgegevens.

Controleer alle velden en pas ze (indien nodig) aan. Zeker het ledental en het jaartal van de wijziging alsmede op de pagina “Verzenden” de datum van verzenden is van belang.

Sluit af door op de brede balk “Bijwerken” te klikken. De gegevens van jouw koor zijn bijgewerkt.