Nieuwsbrieven uit 2020

NIEUWSBRIEF 20210112

NIEUWSBRIEF Korte terugblik op de digitale Algemene Ledenvergadering KNZV Midden Nederland 2020 Op zaterdag 19 december 2020 hebben we de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNZV Midden Nederland gehouden. Het moment van vergaderen was in de loop van het jaar al een paar keer uitgesteld vanwege de heersende Coronamaatregelen.Om toch te voldoen aan onze statutaire […]

Jaarcirculaire 2021

Driebergen, 21 december 2020 Geachte secretaris, Graag nodig ik u uit om vóór 15 januari 2021 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te wijzigen. Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2021 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voor het […]

KNZV Inspiratiedag 6 februari 2021, voortgangsbericht

Aan : de besturen van de mannenkoren in Midden Nederland Onderwerp      : KNZV Inspiratiedag 6 februari 2021, voortgangsbericht Datum                         : 21december 2020 Geachte bestuur, beste mensen, In afwachting van de Coronamaatregelen zijn we in de afgelopen maanden gestart met de organisatorische voorbereiding van de Inspiratiedag 2021op 6 februari 2021. Voor de onderwerpen […]

Herinnering ALV 19 december

Geacht bestuur, In november heeft u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering ontvangen. Deze wordt gehouden op zaterdag 19 december 2020. Door de coronamaatregelen wordt het een digitale ALV, waarbij we gebruik maken van het platform Online ALV. Het bestuur van KNZV vMN is van mening dat het gebruik van dit platform ook voor leden […]

Voordracht voorzitter KNZV vMN

Geachte secretaris, Tot onze spijt heeft onze voorzitter Wim den Heijer, in verband met omstandigheden in zijn privesituatie,  zijn functie tussentijds moeten neerleggen. Inmiddels had Chrysto Wormskamp van het Ettens Mannenkoor zijn belangstelling kenbaar gemaakt voor de functie, die formeel in maart 2021 vacant zou komen. Met instemming van Chrysto, zal het bestuur van KNZV […]

Petitie corona maatregelen

Beste leden, Er is veel onbegrip onder zingend Nederland dat door de corona maatregelen zingen verboden is. Koor Netwerk Nederland heeft over het verbod een brandbrief aan het Kabinet en 2e Kamer gestuurd.  Bijgaande link leidt naar een petitie die deze brandbrief ondersteunt.De opstellers hopen van harte dat zoveel mogelijk zangeressen en zangers deze petitie […]

‘EHBD, Eerste Hulp Bij Dirigententaal’

Speciaal voor alle leden van KNZV BRON: Esther Gotink-Van der Heijden Beste bestuursleden, Wat is het tijdens deze tweede Covid19-golf moeilijk om de moed erin te houden hè! Veel mannenkoren zijn helemaal gestopt met repeteren of doen dan dat tijdelijk online. Iedereen mist het directe en spontane contact en het samen zingen met elkaar enorm. En […]

Aangepaste maatregelen per 14 oktober

Geplaatst op 14 oktober 2020 Met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00 uur is een gedeeltelijke lockdown van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. Voor de koorsector zijn de gevolgen beperkt: De RIVM richtlijnen over zingen en ventilatie en daarmee het protocol van Koornetwerk Nederland blijven onverminderd van kracht. Muziekrepetities blijven toegestaan. Er geldt binnen […]

Vooraankondiging KNZV inspiratiedag 2021

Geachte secretaris, KNZV vMN organiseert in februari 2021 het vervolg op de succesvolle inspiratiedag die we afgelopen februari hebben georganiseerd. Bijgaand treft u de vooraankondiging aan en bestuur en organisatoren hopen dat u de datum van 6 februari alvast in uw agenda zult zetten. Op de komende Algemene Ledenvergadering (30 oktober) zal het bestuur verder […]

Ledenraadpleging over de toekomst

Geachte secretaris, geacht erelid of lid van verdienste van KNZV MN, Hierbij ontvangt u een brief van het bestuur KNZV MN met het resultaat van de ledenraadpleging over de toekomst. Het bestuur zal ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2020 een besluit ter zake voor bereiden. met vriendelijke groeten, Wim Zoet secretaris […]

Wijziging incasso regulier 2020

Geachte secretaris/penningmeester, Hierbij ontvangt u een brief van de penningmeester van KNZV-MN. In de brief zet de penningmeester uiteen dat het bestuur van KNZV-MN uw koor een financiële compensatie wil bieden voor de gevolgen van de coronacrisis voor uw koor en op welke wijze dat zal worden uitgevoerd. Met vriendelijke groeten, Wim Zoet secretaris KNZV […]

Introductie nieuwe website

‍De website is inmiddels in een nieuw jasje gestoken en heeft daarmee nieuwe functie gekregen. Om voor de gebruikers ingestelde menu’s te kunnen zien moet je eerst inloggen. Om te kunnen inloggen moet je de volgende stappen nemen: Start de website Klik op “Login” Gebruik de volgende gegevens -Jouw gebruikersnaam is:  janbussink‍   -Je wachtwoord is: WelkominMN (denk […]

Dirigentenwerkplaats

Inspiratie nodig voor het nieuwe repetitie seizoen? Doe mee met de Summer School! In de maanden juli en augustus presenteert de Dirigentenwerkplaats Utrecht een afwisselend programma van ateliers, workshops en individuele dirigeer lessen. Meestal online, maar eind augustus ook weer live. Bestel je tickets of passe partout Ruimte is belangrijker dan ooit: afstand tussen zangers, […]

Wijze van afdoen van ALV-stukken 2

Wijze van afdoen van ALV-stukken 2 Geachte Secretaris, Vanaf medio 2019 beraadt het bestuur van KNZV vMN zich op de toekomst van de vereniging. Ernstig afnemende bestuurskracht en krimpende ledentallen, zowel wat koren betreft als aangesloten zangers, zijn daartoe de aanleiding. Het bestuur heeft een commissie om advies gevraagd en het advies van de commissie […]

Landelijk Mannenkoor Festival in 2020

Geachte secretaris, Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond organiseert op 19 september 2020 een concours en een festival. Als bijlagen treft u de toelichtende brief daarvoor van het KNZV aan met een inschrijfformulier voor een voorlopige inschrijving. De toelichtende brief spreekt voor zich. Het KNZV verzoekt u, indien uw koor belangstelling heeft voor deelname aan concours of […]

Wijziging van het vestigingsadres

Beste secretaris, Het blijkt dat de wijziging van het vestigingsadres van de KNZV vMN nog niet bij alle koren in de administratie is doorgevoerd. Wilt u zo vriendelijk zijn het volgende adres te gebruiken:   Secretaris KNZV vMN Vossenkamp 19 3972 VG Driebergen-Rijsenburg   Dan ontvangt mijn voorganger niet meer psot die voor de KNZN […]

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020)

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020) Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020) Algemene richtlijnen • Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd in het dagelijkse verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, […]

VirMus.nl Onderzoeken in Nederland

Laatste nieuws VirMus.nl Onderzoeken in Nederland 8 juli 2020 Voortgang onderzoeken bij VirMus.nl: Kan COVID-19 via de lucht worden overgedragen? Het Erasmus MC voert een studie uit met fretten als proefdieren om te bepalen of COVID-19 door de lucht kan worden overgedragen. (Fretten worden vaak gebruikt voor het bestuderen van virussen die griepachtige verschijnselen veroorzaken om dat […]

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020)

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020) Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020) Algemene richtlijnen • Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd in het dagelijkse verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, […]

Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG

Namens het bestuur vraag ik graag nog uw aandacht voor enkele zaken met betrekking tot de AVG.  Deze week kreeg ik van de landelijk secretaris van het KNZV enkele stukken toegestuurd met het verzoek deze aan u door te zenden. Het betreft een model Privacy-beleid alsmede een begeleidende brief van het Algemeen Bestuur. U treft […]

Betreft: digitale ALV KNZV-Vereniging Midden Nederland

Westervoort, 21 november 2018 Geacht bestuur, Mede gezien het feit dat nagenoeg alle bij ons aangesloten koren momenteel volop in de periode van repetities voor de kerstconcerten verkeren en enkele urgente zaken, die op korte termijn geregeld moeten worden, heeft het bestuur van het KNZV vMN besloten de gebruikelijke jaarlijkse najaars-ALV op digitale wijze te […]

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020)

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020) Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020) Algemene richtlijnen • Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd in het dagelijkse verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, […]

20200627 Summer School 2020

Hoera! Schoorvoetend komt het samen zingen weer op gang en op social media duiken steeds meer berichten op van blije dirigenten en koorzangers die weer kunnen doen wat ze zo gemist hebben. Ook De Dirigentenwerkplaats heeft niet stilgezeten. Met trots laten we je in deze nieuwsbrief zien wat we deze zomer allemaal voor je organiseren […]

Wijze van afdoen van ALV-stukken

Aan:             de besturen van de mannenkoren van KNZV Midden Nederland Onderwerp:   wijze van afdoen van ALV-stukken Datum:         24 april 2020 Geacht bestuur, Als gevolg van de regeringsmaatregelen om de coronacrisis te bestrijden heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 april geen doorgang. Omdat het bestuur verwacht dat de eerstvolgende gelegenheid om een ALV te […]

Instructie RIVM m.b.t. het Coronavirus

KNZV Nederland heeft Midden Nederland gevraagd onderstaande instructie van het RIVM aan u door te sturen. Instructie RIVM m.b.t. het Coronavirus: Het RIVM stelt dat tot dusverre (nog) niet alle mensen, die ons land binnenkomen, worden gecontroleerd. Mensen (dus ook koorleden) die uit een risicogebied komen en in de eerste 2 weken gezondheidsklachten hebben (koorts, hoesten, kortademigheid […]

Incasso regulier

Datum: 18-02-2020Betreft: Incassobrief 2020 Geachte Secretaris/Penningmeester, Als penningmeester van onze vereniging breng ik onder uw aandacht dat er in 2020 vier vaste momenten voor een SEPA- incasso vanuit de KNZV vMN zullen zijn. Het betreft de incasso’s in het jaar 2020 van de: Contributie conform gemaakte afspraak in ons najaarsoverleg 2019 groot Euro 10,00 op […]

Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging” Reminder

REMINDER Onderwerp        : aanmelding Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging” Datum               : 11 januari 2020 Geacht bestuur, Begin december 2019 bent u door ons uitgenodigd om deel te nemen aan de Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging” op zaterdag 8 februari 2020 in Ede. Tot nu toe hebben wij van u nog […]

Nieuwsbieven archief