Nieuwsbrieven uit 2020

Reminder digitale ALV

Ruim de helft van de leden van het KNZV vMN heeft gereageerd op  de door het bestuur, daartoe door omstandigheden gedwongen, uitgeschreven digitale Algemene vergadering. Het bestuur van KNZV vMN is zich er van bewust dat de gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient, al was het maar om het ontbreken van de mogelijkheid om […]

Betreft: digitale ALV KNZV-Vereniging Midden Nederland

In de vorige mail werkte de link naar de voorlopige begroting niet. Daarom deze nieuwsbrief opnieuw. Onze excuses. Westervoort, 21 november 2018 Geacht bestuur, Mede gezien het feit dat nagenoeg alle bij ons aangesloten koren momenteel volop in de periode van repetities voor de kerstconcerten verkeren en enkele urgente zaken, die op korte termijn geregeld […]

Betreft: aftreden secretaris KNZV vMN.

Aan: de besturen van de bij het KNZV vMN aangesloten korenBetreft: aftreden secretaris KNZV vMN.Westervoort, 19 november 2018.Geacht bestuur,Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat onze secretaris, Leo Hagenbeek, m.i.v. 14 november j.l., na negen jaar, om hem moverende redenen is afgetreden als bestuurder van het KNZV vMN. E.e.a. impliceert dat Leo t.g.v. van […]

Annulering Dirigentenworkshop 2018

Aan : de deelnemers aan de workshop dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, annulering Datum          : 18 september 2018 Geachte mevrouw / mijnheer {subtag:naamdirigent}, U heeft zich aangemeld voor de workshop voor dirigenten van mannenkoren op zaterdag 29 september a.s. Helaas moeten […]

Herinnering 2 Dirigentenworkshop 2018

Geachte mevrouw, heer {subtag:naamdirigent} Misschien over het hoofd gezien, wellicht vergeten om u aan te melden ? Graag willen wij u onze workshop voor dirigenten uit het werkgebied van het KNZV Midden Nederland en van het KNZV-Noord Oost bij u in herinnering brengen. Datum:Tijdstip:Locatie : zaterdag 29 september 201810.00 – 14.30 uurzalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 […]

Herinnering Dirigentenworkshop 2018

Geachte dirigent, Misschien over het hoofd gezien, wellicht vergeten om u aan te melden ? Graag willen wij u onze workshop voor dirigenten uit het werkgebied van het KNZV Midden Nederland en van het KNZV-Noord Oost bij u in herinnering brengen. Datum:Tijdstip:Locatie : zaterdag 29 september 201810.00 – 14.30 uurzalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort […]

Dirigentenworkshop 2018

Aan : de dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, uitnodiging. Datum          : 18 juni 2018 Geachte mevrouw / mijnheer, Noteer onderstaande datum alvast in uw agenda ! Het KNZV Midden Nederland organiseert een interactieve workshop voor dirigenten van de mannenkoren in de […]

20171230 Herinnering Uw koorgegevens

Herinnering   In het verleden kreeg u altijd een jaar circulaire toegestuurd, met de mededeling van het invullen van uw Koorgegevens, zoals:Naam koor, vestigingsplaats, ledenaantal op 1-1-2017… leden (worden aan Buma doorgegeven)Secretaris N.A.WCorrespondentie – adres: email…/website…Penningmeester N.A.W.Dirigent: Naam…./ emailadres. Dit is nu verleden, want u kunt nu uw correcte gegevens invoeren op de website van KNZV – Midden […]

20180118 2e Herinnering Uw koorgegevens

2e Herinnering Binnenkort worden de koorgegevens aan de BUMA doorgegeven. Als uw koorgegevens onjuist zijn kan dit gevolgen hebben voor uw koor!   Nog even voor de duidelijkheid: Log in op de website Ga in het ledenportaal via Mijn KNZV naar Koorgegevens Blader door de pagina’s via “Volgende pagina” en wijzig waar nodig de gegevens […]

20180103 Het jaar 2018 wordt een jaar met vele evenementen

Namens het bestuur van KNZV-vereniging Midden Nederland wens ik u allen een gelukkig en een goed muzikaal zangjaar toe.Het jaar 2018 wordt een jaar met vele evenementen, zoals een Festival op 10 maart 2018 te Eibergen, met 14 koren; op 6 oktober 2018 een Concours te IJsselstein.14 april 2018 wordt een Repertoiredag gehouden in het […]

20180103 Toekomstbestendig maken van de mannenzang

In de Najaarsvergadering 2017 van het KNZV Midden Nederland (MN) is de notitie “Toekomstbestendig maken van de mannenzang” door de leden van het KNZV MN  onderschreven.De kernboodschap in de notitie is meerledig : flexibilisering / aanpassing van het gangbare repertoire toegankelijk repertoire voor een breed publiek van aanbod- naar vraaggericht repertoire ambitie van het koor […]

Nieuwsbieven archief