Nieuwsbrief FEMU

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren

Datum           : 24 april 2019

Onderwerp : Nieuwsbrief KNZV-FEMU

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u in kennis stellen van onze contacten met de FEMU en willen wij tevens trachten duidelijkheid te verschaffen en de onrust omtrent de FEMU weg te nemen.

Wat/wie is de FEMU?

De FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) is een collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten. De FEMU incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen en openbaar maken van bladmuziek en songteksten en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbenden.

Wat innen BUMA, STEMRA en de FEMU:

De BUMA int uitvoeringsrechten en verdeelt deze onder de rechthebbenden. De korenbonden hebben met de BUMA via Koornetwerk Nederland een collectief contract. Momenteel is de jaarlijkse bijdrage 3,12 euro per koorlid per jaar en is opgenomen in de bondscontributie. De STEMRA int vergoedingen voor muziek op de website en voor vastlegging van muziek op CD en DVD. Dit dienen de koren zelf te regelen. De FEMU int reproductierechten op grond van de auteurswet. De KNZV is thans in gesprek met de FEMU.

Wat is ons belang van de bijdrage aan BUMA en FEMU?

Ons belang is naast het feit dat we legaal bezig zijn, dat er gelden terecht komen bij componisten en arrangeurs van mannenkoormuziek, waardoor zij worden aangemoedigd om weer nieuwe mannenkoormuziek te componeren en te arrangeren. Door de FEMU worden de muziekuitgevers in staat gesteld om voor ons muziek uit te blijven geven.

Gesprek met de heer Erik Janssen (FEMU):   

De heren Verhallen en van Herk van het dagelijks bestuur van het KNZV hebben op 15 april jl. een goed gesprek gehad met de heer Erik Janssen van de FEMU en daarbij o.a. het volgende afgesproken:

 • Voor 2019 is het te laat om nog een licentie af te sluiten. De contributie is reeds vastgesteld.
 • De heer Janssen komt vόόr september a.s. met een voorstel voor een volledige bundel (additioneel kopiëren en digitaal beheer) voor 2020 en volgende jaren.
 • Wij kunnen de door het KNZV overgenomen uitgeverij van KONEZA aanmelden bij de FEMU, waardoor wij wellicht op grond van de verdeling nog iets terug kunnen krijgen.
 • Zolang het KNZV met de FEMU in onderhandeling is, zal de FEMU onze aangesloten koren met rust laten. Mocht u toch aangeschreven worden of een factuur ontvangen, dan kunt u verwijzen naar dit gesprek.

Wat mogen de koren o.a. na het afsluiten van een licentie met de FEMU:

 • Dan mag u bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:
 • Voor een enkel, later bijgekomen koorlid
 • Om aantekeningen op te maken
 • Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen
 • Om de originele koorpartij te vergroten of te verkleinen
 • Dan mag u van kopieën zingen, mits u kunt aantonen, dat u de originele bladmuziek in bezit hebt. Dat geldt ook voor concerten. De BUMA is hiermee onlangs akkoord gegaan.
 • Dan mag u digitaal aangeleverde kopieën gebruiken.
 • Dan mag u de aangeschafte muziek (evenveel als het aantal leden) digitaal beheren en bijvoorbeeld op pdf aan de leden verstrekken.
 • Dan mag de bladmuziek op een besloten gedeelte van uw website staan.
 • Dan mag u songteksten projecteren of in een programmaboekje afdrukken.
 • Dan mag u vanaf tablets, Ipads etc, zingen.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Algemeen Bestuur van het KNZV,

Koos van Herk, secretaris

Comments are closed.