Nieuwsarchief 2019

VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst

VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst 17 maart 2021 In Nederland zijn miljoenen amateurkunstenaars actief bezig met kunst en cultuur. Uit passie, uit de behoefte aan artistieke ontwikkeling of vanuit sociale drijfveren. Maar door alle coronamaatregelen hebben amateurkunstorganisaties het moeilijk. Om deze lastige tijd door te komen verruimt VSBfonds tijdelijk de criteria voor toekenning van donaties voor […]

Kamer van Koophandel het UBO-register

Kamer van Koophandel het UBO-register Naast het Handelsregister komt er een nieuw register bij de Kamer van Koophandel, het “Ultimate BeneficialOwners” (UBO).Het nieuwe register komt voort uit Europese Regelgeving.In het kort komt het er op neer dat per 27 maart 2022 alle bedrijven met een bepaalde rechtsvorm in dit register moeten zijn ingeschreven. Dat geldt […]

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen Met ingang van 1 juli 2021 treedt deWet Bestuur ToezichtRechtspersonen (WBTR) inwerking. Deze wet is vooralontworpen voor stichtingen enverenigingen die met publiek geldwerken.Maar …. enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen enstichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de […]

Koren en vaccineren

Koren en vaccineren Bron: Koornetwerk Nederland Geplaatst op 2 maart 2021 Nu het vaccinatieprogramma Covid-19 ‘loopt’, krijgt Koornetwerk Nederland steeds vaker de vraag voorgelegd of koren een vaccinatie verplicht mogen stellen om leden toe te laten tot repetities en uitvoeringen. Het is een complex én gevoelig vraagstuk waarbij tal van factoren, belangen, standpunten en gevoelens een rol […]

Livestreamen: licentie nodig of niet?

Livestreamen: licentie nodig of niet? Koornetwerk Nederland verzorgt collectief de afdracht van Buma-gelden voor de aangesloten korenbonden. Vanuit de achterban van de bonden klinkt nogal eens de vraag of het livestreamen van concerten – als fysiek samen zingen straks weer mogelijk is – ook valt onder deze Buma-afdracht. Of is voor livestreamen een aparte licentie […]

Mecenas steunt componisten én amateurkoren met compositieopdrachten

Mecenas steunt componisten én amateurkoren met compositieopdrachten Geplaatst op 17 december 2020 Een bijzonder project – Dutch Choir Music NOW – ondersteunt componisten met nieuwe compositieopdrachten en voorziet amateurkoren van gratis, nieuw koorrepertoire. Het initiatief is genomen door een mecenas die anoniem wil blijven, in samenwerking met Nieuw Geneco en Dutch Composers NOW. De composities zijn […]

PETITIE: Laat ons zingen

PETITIE: Laat ons zingen Maar liefst 1,7 miljoen mensen zingen in een koor! Helaas is er   momenteel weer een zangverbod voor amateurkoren. Daarom   vragen wij: Laat ons zingen! Uiteraard op een veilige manier, dat hebben wij de afgelopen maanden al bewezen. Zingen is gezond, zingen is fijn, zingen is muziek! Na aanleiding van de miscommunicatie […]

Amateurkoren mogen [NOG NIET] niet samen zingen

BRON: Rijksoverheid 17 nov 2020 / Koornetwerk Nederland Ondanks dat we grotendeels teruggaan naar de situatie van gedeeltelijke lockdown van 13 oktober 2020, is er nu wel een verbod op zingen in groepsverband voor amateurkoren. Dit wordt gemeld in de kamerbrief van Minister De Jonge en is te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-lockdown-gaat-verder. Verbod op zingen in […]

Meldpunt Koor & Corona in voorbereiding

Ook Koornetwerk Nederland heeft kennisgenomen van de besmettingen binnen het koor Populus Unus in Cantione uit Leiden. Dit is natuurlijk heel vervelend, in de eerste plaats voor het koor en de zangers zelf. We hopen dat de zangers spoedig zullen herstellen. Het koor heeft het verloop van de repetitie en informatie over de setting met […]

Aangepaste maatregelen per 29 september

Met ingang van dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn verscherpte maatregelen van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. De rijksoverheid heeft de maatregelen in de perconferentie op 28 september aangekondigd. Na diverse contact met instanties is onderstaande de laatste stand van zaken. Voor koren zijn de volgende maatregelen van belang: […]

Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht

Geplaatst op 23 augustus 2020 Informatie RIVM Het RIVM heeft 28 juli 2020 een update gepubliceerd over ventilatie van ruimten in relatie met COVID-19. Weliswaar is volgens het Rijksinstituut nog niet duidelijk hoe het coronavirus zich (via aerosolen) door de lucht verspreidt, maar raadt wel aan om de risico’s daarop te verminderen. Het RIVM adviseert: een […]

Evenementen

30 september 2017 : 10 maart 2018 : 6 oktober 2018 : KNZV repertoire dag verschoven naar 2018. KNZV-mannenkorenfestival in Eibergen KNZV-mannenkorenconcours in IJsselstein (Fulco)

Ledenwerven 2.0

Nieuw trainingsaanbod van LKCA en Koornetwerk Nederland Hoe krijgen we er nieuwe leden bij? Waar halen we de benodigde financiën vandaan? Waar vinden we bestuursleden? Hoe krijgen we meer publiek? Voor veel koren zijn dit de vier centrale uitdagingen waar ze voor staan. Ter geruststelling: bij amateur theatergezel- schappen, blaasorkesten, sportverenig- ingen, dansgroepen is dat […]

Verhuizing van de KNZV bibliotheek

Nieuwsbrief Bibliotheek Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 26 oktober 2019  Onderwerp  : Nieuwsbrief Bibliotheek KNZV Onderstaand een stukje uit het Jaarverslag KNZV 2018: De bibliotheek bestaat thans uit 3721 titels waarvan bij 564 titels de rechten bij de KNZV liggen. 530 staan vermeld als uitgeverij KONEZA, 15 stuks als EFKO/KNZV, […]

Omzetbelasting kleine ondernemer

Nieuwe regeling omzetbelasting kleine ondernemer Zoals je misschien weet, vervalt vanaf 1 januari 2020 de kleine ondernemersregeling zoals deze nu bestaat. Ook de regeling van ontheffing van administratieve verplichtingen vervalt dan. Vanaf 2020 bestaat er niet langer meer een korting op de af te dragen btw. Tekst Maya Roede, belastingspecialist Wel komt er een nieuwe […]

Uitstel Buma opgave 2018

Jaarlijks ontvangt u van de Buma een verzoek om de uitgevoerde werken van het vorige jaar op te geven. Dit dient uitsluitend voor het verdelen van de gelden onder de rechthebbenden. Meestal ontvangt u dit verzoek in de maand februari. Dit jaar heeft u dit verzoek nog niet ontvangen, omdat …lees mee

KNZV-Nederland-verzekeringsarrangement

“Recent hebben wij u geïnformeerd dat de link naar het KNZV-Nederland-verzekeringsarrangement verbroken zou worden in verband met het niet actueel zijn van de polis. Gelukkig is actie genomen en kunnen we u meedelen dat KNZV Nederland thans de correcte verzekeringspolis voor 2019 heeft geplaatst. Via de KNZV vMN website heeft u toegang tot de polisinformatie.”

Rectificatie adres Koornetwerkdag op 22 maart.

Aan alle belangstellenden voor de Koornetwerkdag op 22 maart.In de uitnodiging van Koornetwerk Nederland staat abusievelijk een onvolledig adres. Het volledige adres van de bijeenkomst is:Nieuwe Kazernelaan 26711 JC Ede

Voorjaarsvergadering op 25 mei 2019

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaande onderwerpen. Het bestuur van KNZV vMN heeft, na de dynamiek die het trof in het laatste kwartaal van 2018, de ruimte genomen om waar mogelijk zaken op orde te stellen. Dat is nog niet bij alles het geval. Daardoor neemt het organiseren van de Algemene Leden Vergadering van […]

Koornet Werkdag 2019

Koornet Werkdag 2019 Datum vrijdag 22-03-2019 Tijd 13:00 – 16:30 Locatie AkoesticumKazernelaan 2. EdeNederland Telefoon   Website volg de link Doelgebied nationaal Doelgroep koren Categorieën Koornetwerk Nederland   Symposium of congres Zet in je agenda: iCal Op 22 maart lanceert Koornetwerk Nederland voor koorbesturen en dirigenten De Koornet Werkdag. Van 13.00 – 16.30 uur worden […]

Betreft: bestuursvacatures

Westervoort, 16 januari 2019. Geacht bestuur, Zoals onder punt 3 van ons schrijven d.d. 21 november 2018 inzake de digitale najaars-ALV gemeld, herinneren wij u aan het volgende: Tijdens onze voor 18 mei a.s. geplande voorjaars-ALV dient een tweetal vacatures binnen ons bestuur ingevuld te worden, t.w.: een bestuurslid in het bijzonder belast met activiteiten […]

Koornetwerk brengt je op de Hoogte

KNZV Nederland (en daardoor indirect ook de regioverenigingen waaronder Midden Nederland) is als korenbond met stemrecht lid van de vereniging Koornetwerk Nederland. Koorwerk Nederland behartigt de belangen van alle samenzangers in Nederland maar ook heel specifiek van haar korenbond -en netwerkleden. In Nederland zingt zo een 25 % van onze bevolking (4,5 miljoen) maar een […]

0 comments

Annulering Dirigentenworkshop 2018

Aan : de deelnemers aan de workshop dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland   Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, annulering Datum          : 18 september 2018   Geachte mevrouw / mijnheer, U heeft zich aangemeld voor de workshop voor dirigenten van mannenkoren op zaterdag 29 september a.s. Helaas […]

Dirigentenworkshop 2018

Aan : de dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, uitnodiging. Datum          : 18 juni 2018 Geachte mevrouw / mijnheer, Noteer onderstaande datum alvast in uw agenda ! Het KNZV Midden Nederland organiseert een interactieve workshop voor dirigenten van de mannenkoren in de […]

0 comments

Annulering concours 6 oktober 2018 te IJsselstein

Secretariaat: Ingenhouszstraat 16 6533 NX         Nijmegen Telefoon        06-45751250 E-mail      secretaris@knzv-middennederland.nl Internet    www.knzv-middennederland.nl KVK:   09138142   IBAN: NL29INGB0004075923       RSIN: 813541736   Opgericht 1853BeschermvrouweHKH Prinses Beatrix Aan: de besturen van de deelnemende koren aan en beoordelaars van het concours te IJsselstein op 6 oktober 2018. Nijmegen, 14 juni 2018 Betreft: annulering concours 6 oktober 2018 […]

0 comments

Aan de leden van de besturen van de aangesloten koren van het KNZV vMN

Aan de leden van de besturen van de aangesloten koren van het KNZV vMN Geacht bestuur, Het zal u niet zijn ontgaan dat het bestuur van het KNZV vMN de laatste weken in kwantitatieve zin in omvang is afgenomen. Begin maart j.l. namen wij onverwacht afscheid van Jan van Delft. Op 24 maart volgde het […]

0 comments

Repertoiredag 2018

Repertoiredag in Midden Nederland Op zaterdag 14 april is in zaal Wieleman in Westervoort de Repertoiredag gehouden voor koren uit KNZV Midden Nederland en uit KNZV Noord Oost. Aanleiding was de notitie over flexibilisering / aanpassing van mannenkoorrepertoire die in de Najaarsvergadering 2017 van KNZV Midden Nederland is vastgesteld.Het bestuur van het KNZV Midden Nederland […]

0 comments

Geslaagd KNZV Midden Nederland Festival in Eibergen

Op 10 maart 2018 werd door het KNZV Midden Nederland en het Eibergs Mannenkoor een geslaagd festival georganiseerd. Maar liefst 14 deelnemende koren zetten die dag het beste beentje voor en maakten van de gehele dag een feestje. In een mooie ambiance waarin het goed zingen was en met een presentator welke de dag gericht […]

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf […]

PR, wat is dat?

Wanneer uw koor overweegt om een pr-commissie in te stellen dan is dit artikel met een kader vol met informatie over wat PR (Public Relations) nu eigenlijk is een goede startoptie. In het artikel wordt onderbouwd waarom PR zo belangrijk is voor mannenkoren en op welke wijze PR een functie kan gaan invullen om de […]

Nieuwsarchief