Nieuwsarchief 2019

Ledenwerven 2.0

Nieuw trainingsaanbod van LKCA en Koornetwerk Nederland Hoe krijgen we er nieuwe leden bij? Waar halen we de benodigde financiën vandaan? Waar vinden we bestuursleden? Hoe krijgen we meer publiek? Voor veel koren zijn dit de vier centrale uitdagingen waar ze voor staan. Ter geruststelling: bij amateur theatergezel- schappen, blaasorkesten, sportverenig- ingen, dansgroepen is dat […]

Verhuizing van de KNZV bibliotheek

Nieuwsbrief Bibliotheek Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 26 oktober 2019  Onderwerp  : Nieuwsbrief Bibliotheek KNZV Onderstaand een stukje uit het Jaarverslag KNZV 2018: De bibliotheek bestaat thans uit 3721 titels waarvan bij 564 titels de rechten bij de KNZV liggen. 530 staan vermeld als uitgeverij KONEZA, 15 stuks als EFKO/KNZV, […]

Omzetbelasting kleine ondernemer

Nieuwe regeling omzetbelasting kleine ondernemer Zoals je misschien weet, vervalt vanaf 1 januari 2020 de kleine ondernemersregeling zoals deze nu bestaat. Ook de regeling van ontheffing van administratieve verplichtingen vervalt dan. Vanaf 2020 bestaat er niet langer meer een korting op de af te dragen btw. Tekst Maya Roede, belastingspecialist Wel komt er een nieuwe […]

Uitstel Buma opgave 2018

Jaarlijks ontvangt u van de Buma een verzoek om de uitgevoerde werken van het vorige jaar op te geven. Dit dient uitsluitend voor het verdelen van de gelden onder de rechthebbenden. Meestal ontvangt u dit verzoek in de maand februari. Dit jaar heeft u dit verzoek nog niet ontvangen, omdat …lees mee

KNZV-Nederland-verzekeringsarrangement

“Recent hebben wij u geïnformeerd dat de link naar het KNZV-Nederland-verzekeringsarrangement verbroken zou worden in verband met het niet actueel zijn van de polis. Gelukkig is actie genomen en kunnen we u meedelen dat KNZV Nederland thans de correcte verzekeringspolis voor 2019 heeft geplaatst. Via de KNZV vMN website heeft u toegang tot de polisinformatie.”

Rectificatie adres Koornetwerkdag op 22 maart.

Aan alle belangstellenden voor de Koornetwerkdag op 22 maart.In de uitnodiging van Koornetwerk Nederland staat abusievelijk een onvolledig adres. Het volledige adres van de bijeenkomst is:Nieuwe Kazernelaan 26711 JC Ede

Voorjaarsvergadering op 25 mei 2019

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaande onderwerpen. Het bestuur van KNZV vMN heeft, na de dynamiek die het trof in het laatste kwartaal van 2018, de ruimte genomen om waar mogelijk zaken op orde te stellen. Dat is nog niet bij alles het geval. Daardoor neemt het organiseren van de Algemene Leden Vergadering van […]

Koornet Werkdag 2019

Koornet Werkdag 2019 Datum vrijdag 22-03-2019 Tijd 13:00 – 16:30 Locatie AkoesticumKazernelaan 2. EdeNederland Telefoon   Website volg de link Doelgebied nationaal Doelgroep koren Categorieën Koornetwerk Nederland   Symposium of congres Zet in je agenda: iCal Op 22 maart lanceert Koornetwerk Nederland voor koorbesturen en dirigenten De Koornet Werkdag. Van 13.00 – 16.30 uur worden […]

Betreft: bestuursvacatures

Westervoort, 16 januari 2019. Geacht bestuur, Zoals onder punt 3 van ons schrijven d.d. 21 november 2018 inzake de digitale najaars-ALV gemeld, herinneren wij u aan het volgende: Tijdens onze voor 18 mei a.s. geplande voorjaars-ALV dient een tweetal vacatures binnen ons bestuur ingevuld te worden, t.w.: een bestuurslid in het bijzonder belast met activiteiten […]

Koornetwerk brengt je op de Hoogte

KNZV Nederland (en daardoor indirect ook de regioverenigingen waaronder Midden Nederland) is als korenbond met stemrecht lid van de vereniging Koornetwerk Nederland. Koorwerk Nederland behartigt de belangen van alle samenzangers in Nederland maar ook heel specifiek van haar korenbond -en netwerkleden. In Nederland zingt zo een 25 % van onze bevolking (4,5 miljoen) maar een […]

2 comments

Annulering Dirigentenworkshop 2018

Aan : de deelnemers aan de workshop dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland   Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, annulering Datum          : 18 september 2018   Geachte mevrouw / mijnheer, U heeft zich aangemeld voor de workshop voor dirigenten van mannenkoren op zaterdag 29 september a.s. Helaas […]

Dirigentenworkshop 2018

Aan : de dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, uitnodiging. Datum          : 18 juni 2018 Geachte mevrouw / mijnheer, Noteer onderstaande datum alvast in uw agenda ! Het KNZV Midden Nederland organiseert een interactieve workshop voor dirigenten van de mannenkoren in de […]

4 comments

Annulering concours 6 oktober 2018 te IJsselstein

Secretariaat: Ingenhouszstraat 16 6533 NX         Nijmegen Telefoon        06-45751250 E-mail      secretaris@knzv-middennederland.nl Internet    www.knzv-middennederland.nl KVK:   09138142   IBAN: NL29INGB0004075923       RSIN: 813541736   Opgericht 1853BeschermvrouweHKH Prinses Beatrix Aan: de besturen van de deelnemende koren aan en beoordelaars van het concours te IJsselstein op 6 oktober 2018. Nijmegen, 14 juni 2018 Betreft: annulering concours 6 oktober 2018 […]

5 comments

Aan de leden van de besturen van de aangesloten koren van het KNZV vMN

Aan de leden van de besturen van de aangesloten koren van het KNZV vMN Geacht bestuur, Het zal u niet zijn ontgaan dat het bestuur van het KNZV vMN de laatste weken in kwantitatieve zin in omvang is afgenomen. Begin maart j.l. namen wij onverwacht afscheid van Jan van Delft. Op 24 maart volgde het […]

4 comments

Repertoiredag 2018

Repertoiredag in Midden Nederland Op zaterdag 14 april is in zaal Wieleman in Westervoort de Repertoiredag gehouden voor koren uit KNZV Midden Nederland en uit KNZV Noord Oost. Aanleiding was de notitie over flexibilisering / aanpassing van mannenkoorrepertoire die in de Najaarsvergadering 2017 van KNZV Midden Nederland is vastgesteld.Het bestuur van het KNZV Midden Nederland […]

9 comments

Geslaagd KNZV Midden Nederland Festival in Eibergen

Op 10 maart 2018 werd door het KNZV Midden Nederland en het Eibergs Mannenkoor een geslaagd festival georganiseerd. Maar liefst 14 deelnemende koren zetten die dag het beste beentje voor en maakten van de gehele dag een feestje. In een mooie ambiance waarin het goed zingen was en met een presentator welke de dag gericht […]

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf […]

PR, wat is dat?

Wanneer uw koor overweegt om een pr-commissie in te stellen dan is dit artikel met een kader vol met informatie over wat PR (Public Relations) nu eigenlijk is een goede startoptie. In het artikel wordt onderbouwd waarom PR zo belangrijk is voor mannenkoren en op welke wijze PR een functie kan gaan invullen om de […]

Passend Besturen

Een hedendaags probleem wat door verschillende verenigingen is aangepakt. Dit onderwerp staat summier vermeld in de ZING magazine En wie zich verder wil verdiepen in de details, staat onderaan de URL voor een Pdf bestand. Hierbij een samenvatting en uiteenzetting over passend besturen: In de sectoren sport, cultuur en scouting worden activiteiten vormgegeven door besturen die […]

Repertoiredag 14 april 2018

De inschrijvingen voor de Repertoiredag 2018 zijn momenteel in volle gang. Er is veel belangstelling voor dit onderwerp naar blijkt. Het toekomstbestendig maken van onze mannenkoorzang krijgt op deze dag een concrete vertaling naar een repertoire en nieuwe en andere omgangsvormen met ons repertoire. Op onze website is een nieuwe rubriek toegevoegd genaamd “Workshops”. Hier […]

Adviestarieven dirigenten 2018.

Koornetwerk brengt jaarlijks een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten. Dit advies wordt door de KNZV vMN als advies overgenomen. Het advies voor het jaar 2018 kunt u vinden onder Diensten en dan Dirigenten Adviestarieven.

Privacy Wetgeving – AVG

Op onze website is onder Diensten een handvat geplaatst om een inpassing te zoeken binnen de nieuwe Europese Wetgeving voor Privacy. De naam van deze wetgeving is een verordening en de volledige naam is “Algemene Verordening Gegevensbescherming “. Veelal afgekort tot AVG. Deze AVG gaat inwerking per mei 2018. Organisaties welke persoonsgegevens in een bestand […]

Verzekeringsarrangement 2018

Het nieuwe verzekeringsarrangement voor het jaar 2018 is geplaatst onder Diensten op onze website. De rechtsbijstandverzekering is niet langer een onderdeel van onze collectieve verzekering. Navraag bij het KNZV leerde ons dat het ons bestuur AB KNZV niet gelukt was om een rechtsbijstandverzekering een onderdeel van ons collectieve pakket te laten blijven omdat de kosten […]

Presentatie over het inzetten van PR-instrumenten voor ledenwerving

In de Najaarsvergadering van 11 november 2017 werd een presentatie gehouden over het inzetten van PR-instrumenten voor ledenwerving en werd verzorgd door  de presentatie wordt verzorgd de heer Henk Berkhout, gepensioneerd Sales Manager van de Wegener Persgroep en mw. Alice Wensink-Berkhout, docente aan het Graafschapcollege Doetinchem en voorzitter van de Vereniging voor Hondenopleiding en -opvoeding […]

Additioneel Kopiëren/FEMU

Geachte secretaris, De VNK (thans Koornetwerk Nederland) heeft namens de aangesloten korenbonden een contract afgesloten met Buma-Stemra voor in het openbaar mogen uitvoeren van koormuziek en tekst. De premie bedraagt voor 2017 € 3,05 per aangesloten koorlid per jaar (incl. btw). Dit bedrag is in de jaarlijkse contributie van het KNZV opgenomen. Het contract heeft […]

Clusteroverleg West Noord is afgelast

  Uitgenodigd zijn: Stichts Mannenkoor Driebergen Zeister Mannenkoor Amersfoorts Mannenkoor Baarns Mannenkoor Interkerkelijk Streekmannenkoor de Schaffelaar Leusdens Mannenkoor De Valleizangers Het Luchtmacht Mannenkoor Soester Mannenkoor Apollo Midden Nederland wordt vertegenwoordigd door Roel Bueneker en Jan van Delft Het Clusteroverleg is afgelast Drie leden van KNZV Midden Nederland Clusteroverleg West Noord hebben zich middels de datumprikker […]

Masterclasses mannenkoor dirigenten

Aan de besturen en dirigenten van het KNZV, Bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, het KNZV, is al geruime tijd de behoefte om de besturen van onze koren ondersteuning te geven bij het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van onze dirigenten en daarbij ook de kans te bieden om bijscholing te organiseren. Aangezien […]

Najaarsvergadering KNZV Midden Nederland

Op zaterdag 11 november 2017 wordt de Najaarsvergadering (Algemene Ledenvergadering) van het KNZV Midden Nederland gehouden. Tijd : 10.00 uur Locatie : zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, 6931BA Westervoort. De uitnodiging, het aanmeldingsformulier en de vergaderstukken worden in oktober toegezonden.

Verzekeringsarrangement KNZV

Koninklijk Nederlands Zangersverbond 31-01-2017 Verantwoord Verzekeren  Al een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om via de KNZV voor koren belangrijke verzekeringen af te sluiten. Specifieke verzekeringsvormen die gericht zijn op het verenigingsleven en die ervoor zorgdragen dat verenigingen op een onbezorgde manier actief bezig kunnen zijn. De KNZV biedt u in samenwerking met Aon Verzekeringen […]

Clusteroverleg Oost

17 maart 2017 Cluster Oost-Zuid komt bijeen in Etten. Uitgenodigd zijn: Arti Sacrum Terborg Ettens mannenkoor Gaanderens mannenkoor Int. Parochieel koor Etten Liemers Mannenkoor Zevenaar Ulfts mannenkoor Kon. Doesborgh’s MK Spontaan-Angerlo [ecr]Het Clusteroverleg wordt gehouden in het Café en Zalencentrum Köster Dorpsstraat 26, 7075 AE Etten tel: 0315-341985 Aanvang 14.00 uur.Vanaf 13.30 uur is de […]

Nieuwsarchief