Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Met ingang van 1 juli 2021 treedt deWet Bestuur ToezichtRechtspersonen (WBTR) inwerking. Deze wet is vooralontworpen voor stichtingen enverenigingen die met publiek geldwerken.
Maar …. enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen enstichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn.

KNMO (de bond van amateur blaasorkesten) en Koornetwerk Nederland werken samen om deaangesloten leden te informeren over deze wet en wat men eventueel moet doen om aan de eisenvan de nieuwe wet te voldoen.

Gratis Online webinar WBTR voor achterban KNMO en Koornetwerk Nederland op 6 april,19.00 uur.
Aanmelden kan via de link in de bijlage of via de website van Koornetwerk Nederland.
Op 6 april a.s. kunnen de korenbonden en netwerkleden van Koornetwerk Nederland en alle korendie via hen bij Koornetwerk Nederland zijn aangesloten deelnemen aan een webinar, waarin deWBTR en de consequenties voor bestuurders worden uitgelegd.

Bijlage: Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen Webinar KNMO en KNN 060421, uitnodiging.pdf

Comments are closed.