Samenvatting van de laatste 5 nieuwsbrieven

2E HERINNERING ACTUALISEREN KOORGEGEVENS

Geachte secretaris, Tot mijn spijt moet ik constateren dat u op 15 januari er nog niet in geslaagd bent de gegevens van uw koor voor 2021 te actualiseren. Zoals ik in eerdere verzoeken heb aangegeven zijn actuele gegevens van uw koor bepalend voor het vaststellen van de contributie voor uw koor en voor de opgaven […]

NIEUWSBRIEF 20210112

NIEUWSBRIEF Korte terugblik op de digitale Algemene Ledenvergadering KNZV Midden Nederland 2020 Op zaterdag 19 december 2020 hebben we de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNZV Midden Nederland gehouden. Het moment van vergaderen was in de loop van het jaar al een paar keer uitgesteld vanwege de heersende Coronamaatregelen.Om toch te voldoen aan onze statutaire […]

HERINNERING ACTUALISEREN KOORGEGEVENS

Indien u uw koorgegevens al heeft geactualiseerd, waarvoor dank, dan hoeft u niets te doen. Geachte Secretaris, In december heb ik u uitgenodigd de gegevens van uw koor te actualiseren vóór 15 januari 2021. Met name het aantal leden is bepalend voor de contributie van uw koor aan KNZV vMN.  In de contributie is opgenomen […]

Jaarcirculaire 2021

Driebergen, 21 december 2020 Geachte secretaris, Graag nodig ik u uit om vóór 15 januari 2021 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te wijzigen. Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2021 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voor het […]

KNZV Inspiratiedag 6 februari 2021, voortgangsbericht

Aan : de besturen van de mannenkoren in Midden Nederland Onderwerp      : KNZV Inspiratiedag 6 februari 2021, voortgangsbericht Datum                         : 21december 2020 Geachte bestuur, beste mensen, In afwachting van de Coronamaatregelen zijn we in de afgelopen maanden gestart met de organisatorische voorbereiding van de Inspiratiedag 2021op 6 februari 2021. Voor de onderwerpen […]

Nieuwsbieven archief