Masterclasses mannenkoor dirigenten

Aan de besturen en dirigenten van het KNZV,

Bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, het KNZV, is al geruime tijd de behoefte om de besturen van onze koren ondersteuning te geven bij het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van onze dirigenten en daarbij ook de kans te bieden om bijscholing te organiseren.

Aangezien bij de opleidingen binnen de Nederlandse conservatoria de aandacht en studies voor “mannenkoor” amper of te weinig wordt meegenomen, dreigt er in de toekomst een mogelijk tekort aan dirigenten voor mannenkoren. Het KNZV heeft zich als doelstelling gesteld zelf zorg te gaan dragen voor opleiding en bijscholing voor dirigenten.

Dit is de reden dat onder auspiciën van het KNZV Limburg en KNZV Noord-Brabant/Zeeland een cursus zal worden georganiseerd voor mannenkoor dirigenten. Het is voor het eerst dat in Nederland een “Masterclass” voor mannenkoor dirigenten wordt georganiseerd. Zeer deskundige docenten, autoriteiten in hun vakgebied, zullen deze opleiding verzorgen. Bijgevoegd ontvangt u de brochure met de informatie over de opzet van de Masterclasses en de docenten.

De cursus wordt gegeven in de periode van 1 november 2017 tot 23 mei 2018.
Locatie is het Kunstencentrum, Irenestraat 3 te Waalwijk.

Aanmelden voor deze cursus kan tot 1 oktober 2017;  de kosten bedragen € 750,00 per deelnemer.

Betaling dient te geschieden voor de aanvangsdatum van de cursus op rekeningnummer:

NL75 RABO 0148 8815 80

t.n.v. penningmeester KNZV Noord-Brabant/Zeeland.

Inschrijving dient plaats te vinden door middel van het inschrijvingsformulier (zie bijlage). De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het cursusgeld.

Na afloop van de cursus zal een certificaat worden uitgereikt dat een kwaliteitsborging biedt naar de mannenkoren.

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur KNZV Limburg en KNZV Noord-Brabant/Zeeland,

F. Verhallen
Geldropsedijk 2a
5672AC   Nuenen
040-2835751 / 06-20730564.
Email. p.verhallen@onsnet.nu

 

 Bijlagen:  A4 folder Masterclasses Dirigent
 Inleiding Masterclasses mannenkoor dirigenten
 Inschrijffml Masterclasses mannenkoor dirigenten

Comments are closed.