Ledenwerven 2.0

Nieuw trainingsaanbod van LKCA en Koornetwerk Nederland

  • Hoe krijgen we er nieuwe leden bij?
  • Waar halen we de benodigde financiën vandaan?
  • Waar vinden we bestuursleden?
  • Hoe krijgen we meer publiek?

Voor veel koren zijn dit de vier centrale uitdagingen waar ze voor staan. Ter geruststelling: bij amateur theatergezel- schappen, blaasorkesten, sportverenig- ingen, dansgroepen is dat niet anders. Het heeft alles te maken met veranderingen in de samenleving. Mensen binden zich minder vanzelfsprekend lang aan een vereniging. Met als gevolg dat meer dan de helft van de verenigingen vergrijst. Die trend is alleen om te buigen als verenigingen aan weten te sluiten bij de huidige behoeften van mensen.

Hoe je dat kunt doen, leer je in een training die LKCA (het Landelijke Kennisinstituut voor Amateurkunst) beschikbaar stelt aan culturele verenigingen. De training is ontwikkeld in de sportsector en daar een groot succes. Na een korte analyse van de maatschappelijke trends ga je zelf aan de slag om je eigen organisatie te analyseren en producten te ontwikkelen waar nieuwe leden op afkomen. Je leert dat er verschil in benadering is tussen iemand die vooral komt voor de gezelligheid, belevenis-gerichte wensen heeft, of een artistieke topprestatie wil neerzetten. Je leert ook je eigen doelen te formuleren en producten te ontwikkelen die aansluiten bij de doelgroep die je zoekt.

LKCA en Koornetwerk Nederland nodigen in het bijzonder korenbonden uit om mee te doen! Via een bijeenkomst ‘train de trainers’ kun je kennis nemen van deze methodiek en daarna aanbieden aan de eigen achterban. De kosten zijn beperkt tot € 25,00 per gebruiker om toegang te krijgen tot het e-learning portal dat centraal staat. Daar komen alleen de kosten van een trainer bij, voor rekening van de korenbond, dan wel de koren die zich inschrijven. Aan één training kunnen 10 koren tegelijk deelnemen, elk met 2 tot 4 deelnemers. De tijdsinvestering is ongeveer 30 uur per deelnemer (3 plenaire bijeenkomsten van 2,5 uur plus huiswerk via e-learning).

Meer informatie? Stuur een mail naar info@koornetwerk.nl en we nemen contact met je op. Bij voldoende aanmelding organiseren we een ‘train-de-trainer-bijeenkomst’ die nader inzicht biedt in de methodiek.

Comments are closed.