Aanmeldformulier Algemene ledenvergadering 31 oktober 2020

In verband met de coronapandemie heeft het bestuur voor deze vergadering een aantal bijzonder maatregelen moeten nemen:

  1. In het zaal kunnen maximaal 30 mensen deelnemen: 25 leden en 5 bestuursleden. Voor de deelnemers in de zaal gelden de door de overheid vastgestelde maatregelen.
  2. Per koor kan 1 vertegenwoordiger aan de vergadering in de zaal deelnemen. Deelname in de zaal is op basis van volgorde van aanmelden. Is het maximum aantal bereikt, dan rest alleen deelname via een digitale verbinding.
  3. Leden, die niet in de zaal kunnen of willen deelnemen, kunnen via de digitale verbinding deelnemen
  4. Ereleden en leden van verdienste kunnen alleen via de digitale verbinding deelnemen.
  5. Er zal geen lunch worden verzorgd.

Uw aanmelding zie ik graag tegemoet.