Ledenraadpleging over de toekomst

Geachte secretaris, geacht erelid of lid van verdienste van KNZV MN,

Hierbij ontvangt u een brief van het bestuur KNZV MN met het resultaat van de ledenraadpleging over de toekomst.
Het bestuur zal ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2020 een besluit ter zake voor bereiden.
met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV MN

Comments are closed.