Landelijk Mannenkoor Festival in 2020

Geachte secretaris,
Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond organiseert op 19 september 2020 een concours en een festival. Als bijlagen treft u de toelichtende brief daarvoor van het KNZV aan met een inschrijfformulier voor een voorlopige inschrijving. De toelichtende brief spreekt voor zich. Het KNZV verzoekt u, indien uw koor belangstelling heeft voor deelname aan concours of festival, dit uiterlijk 15 februari 2019 door middel van formulier ‘Voorlopige inschrijving Concours/Mannenkoorfestival 19 september 2020’ rechtstreeks aan de secretaris van het KNZV te laten weten.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Wim Zoet,
Wnd. secretaris KNZV vMN   

Comments are closed.