KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Geachte secretaris,

Graag bied ik u de nieuwsbrief van het KNZV aan inzake de overeenkomst die KNZV met FEMU heeft gesloten voor het jaar 2021. In de nieuwsbrief leest u alle relevante informatie over de overeenkomst.

Het KNZV heeft in 2020 ook een (eenjarige) overeenkomst gesloten met FEMU. Uit het oogpunt van gewenning zijn in dat jaar de kosten voor 50% gedragen door KNZV vMN en 50% door het KNZV.

De bijdrage FEMU per koorlid in 2021 bedraagt € 1,68 inclusief btw. Het bestuur van KNZV vMN heeft besloten dat in 2021 de kosten voor 25% gedragen zullen worden door KNZV vMN en voor 75% ten laste van de koren zal worden gebracht, als onder deel van de contributie.

In de overeenkomst is ook een verplichting opgenomen om FEMU informatie te verstrekken over het maken van kopieën van gebruikte muziek. FEMU heeft er mee ingestemd dat 2021 nog als overgangsjaar zal gelden en er geen gegevens over muziek zal worden opgevraagd.

Mocht u graag de overeenkomst willen lezen dan kunt u die bij mij opvragen: secretaris@knzv-middennederland.nl.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet

Comments are closed.