KNZV-Nederland-verzekeringsarrangement

Logo“Recent hebben wij u geïnformeerd dat de link naar het KNZV-Nederland-verzekeringsarrangement verbroken zou worden in verband met het niet actueel zijn van de polis. Gelukkig is actie genomen en kunnen we u meedelen dat KNZV Nederland thans de correcte verzekeringspolis voor 2019 heeft geplaatst. Via de KNZV vMN website heeft u toegang tot de polisinformatie.”

Comments are closed.