KNZV Inspiratiedag 8 februari 2020_

Onderwerp    : KNZV Inspiratiedag 8 februari 2020
Datum          : 13 december 2019

Geacht bestuur, beste mensen,hier

We zijn blij met jullie interesse voor de Inspiratiedag op 8 februari 2020 in Ede.
In deze brief wordt die interesse bevestigd. Omdat het ons niet gelukt is om met naam en toenaam jullie gegevens vanuit de interessepeiling voor handen te hebben, verzoeken wij bij deze om jullie aanmelding definitief te maken. Klik daartoe hier en vul het aanmeldingsformulier in. Dat kan tot 17 januari 2020.Dank voor jullie inzet.

We zetten nog even alles op een rijtje en onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen isde programma-opzet voor die dag als volgt :
Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging”
Op zaterdag 8 februari gaan we aan de slag met onderwerpen die door jullie zelf en die ook in de Verenigingsmonitor van het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuur en Amateurkunst (LKCA) als belangrijk zijn omschreven om een krachtige vereniging te zijn of te worden:

  • samenwerking (maatschappelijke betrokkenheid),
  • repertoire (artistiek aanbod),
  • Imago

In de bespreking met de klankbordgroep kregen we nog het advies mee om goed te kijken naar de vorm waarin we de dag gieten, de onderwerpen zijn immers niet nieuw en al vaker ter sprake gekomen.

Op 8 februari bieden we u niet alleen inspiratie aan de hand van goede en aanstekelijke voorbeelden, we gaan samen met u aan het werk om uw koor in beweging te krijgen en grip te krijgen op de uitdagingen die u heeft. Dat doen we aan de hand van een ‘koorprofielfoto’ die we ter voorbereiding van u vragen. Rond 20 januari krijgt u informatie over hoe u die “koorprofielfoto” kunt maken.
Aan het einde van de dag, heeft u als resultaat in elk geval op een enkele A4 een werkplan met tijdsplanning.

En KNZV-MN en LKCA gaan u na 8 februari helpen om dat werkplan binnen de tijdsplanning te realiseren. In de Voorjaarsvergadering 2020, op 25 april, kunnen we dan de eerste resultaten aan elkaar presenteren.

De dag wordt geleid en begeleid door Boyke Brand, Hilbrand Adema en Hans Noijens (LKCA); drie ervaren en inspirerende professionals met een brede ervaring in de koorwereld. Vanuit het KNZV Midden Nederland is Adrie Bout de bestuurlijk coördinator van de dag.

De Inspiratiedag wordt gehouden in Akoesticum in Ede: een uiterst professioneel ingerichte accommodatie voor muziek, dans en theater en inspirerende plek voor een dag als deze!

Datum:          zaterdag 8 februari 2020
Locatie:         Akoesticum, Nationaal Trainingscentrum voor muziek, dans en theater,
                      Nieuwe Kazernelaan 2, D42, 6711 JC Ede
Tijd:               10.00 tot 16.00 uur
Kosten:          € 10,00 per persoon, lunch inbegrepen.

Programma-opzet
09.30 uur:     aankomst en koffie
10.00 uur:     aanvang Inspiratiedag, plenaire kennismaking en zingen
10.30 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepen met als centrale thema’s samenwerking, repertoire en                             imago/presentatie
11.45 uur:     plenaire bijeenkomst waarin een panel uit de mannenkorenwereld (met verschillende leeftijdsgroepen)                      wordt bevraagd over hun beweegredenen om te zingen en lid te zijn van een mannenkoor
12.30 uur:     gezamenlijke lunch
13.15 uur:     een kort optreden van een nieuw projectmannenkoor met een toelichting  van de initiatiefnemers                              (Zwolse koorbazen o.v.)
13.45 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepenmet als centrale thema’s samenwerking, repertoire en                               imago/presentatie
15.00 uur:     plenaire bijeenkomst, resultaatbespreking, volgende stappen en zingen.
15.45 uur:     einde Inspiratiedag.

Wij hopen dat wij met elkaar op deze manier een bijdrage te leveren die aansluit bij jullie eigen wensen en behoeften en zo helpt om jullie een nieuw perspectief te bieden. En daarmee aan de mannenkoorzang in Nederland.

Wij zien jullie graag terug op zaterdag 8 februari.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van KNZV Midden Nederland,
Adrie Bout, bestuurlijk coördinator Inspiratiedag KNZV Midden Nederland
Hans Noijens, adviseur LKCA

Comments are closed.