KNZV Inspiratiedag 6 februari 2021, voortgangsbericht

Aan : de besturen van de mannenkoren in Midden Nederland

Onderwerp      : KNZV Inspiratiedag 6 februari 2021, voortgangsbericht
Datum                         : 21december 2020

Geachte bestuur, beste mensen,

In afwachting van de Coronamaatregelen zijn we in de afgelopen maanden gestart met de organisatorische voorbereiding van de Inspiratiedag 2021op 6 februari 2021.
Voor de onderwerpen putten wij uit de resultaten van de Inspiratiedag die achter ons ligt. Dat lijkt ons niet meer dan logisch, immers het is de input die jullie toen hebben aangeleverd.
Hoog scoorden de PR en het vergroten van de zichtbaarheid, mede voor het verbeteren van het imago van de mannenzang.
Op de Inspiratiedag worden in een workshopachtige omgeving de volgende thema’s behandeld en met koorbestuurders en commissieleden gedeeld :
– PR-zichtbaarheid van het koor via de Social Media
(praktische vormgeving over het werken in een digitale omgeving),
– Repertoire
(inzoomen op de praktische vormgeving, hoe gaan we om met repertoire, is er ruimte voor koersverandering) en
– Corona, de gevolgen voor de koorwereld, handreikingen voor de toekomst.
We waren hoopvol gestemd en we willen de vaart er graag in houden. De organisatorische opzet is zo goed als rond. Professionele deskundigen hebben toegezegd hun medewerking aan de Inspiratiedag te willen verlenen.
Helaas werpt de Corona ons terug in onze ambitie.
Onder de gegeven omstandigheden is het niet meer mogelijk om de Inspiratiedag op 6 februari 2021 te laten doorgaan. Een digitale Inspiratiedag vinden wij geen goed alternatief omdat we die dag met elkaar op zoek gaan naar praktische toepassingen.
Daarom hebben we besloten om deze activiteit tot nader order uit te stellen tot een moment in het eerste halfjaar van 2021, waarop we hopelijk fysiek weer bijeen kunnen komen.
In de Algemene Ledenvergadering van 19 december 2020 is dit voorstel zonder afwijzende reacties behandeld.

Ondanks de zeer beperkte mogelijkheden in de komende maand wensen wij jullie prettige Kerstdagen en een goede Jaarwisseling toe. Blijf vooral gezond !

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van het KNZV Midden Nederland,
Adrie Bout, bestuurlijk coördinator Inspiratiedag KNZV Midden Nederland
Hans Noijens, adviseur LKCA

Comments are closed.