Jaarcirculaire 2021

Driebergen, 21 december 2020

Geachte secretaris,

Graag nodig ik u uit om vóór 15 januari 2021 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te wijzigen.

Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2021 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voor het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage aan BUMA en aan FEMU.

Het is goed te weten dat de opgave bindend is. Na 31 januari 2021, wanneer KNZV Midden-Nederland opgave doet aan KNZV-Nederland, aan BUMA en aan FEMU, kan er niet meer worden gewijzigd.

U kunt de gegevens van uw koor inzien en actualiseren op het Ledenportaal van de website KNZV Midden-Nederland, waarvoor u over inloggegevens beschikt.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet,
Secretaris KNZV Midden-Nederland

Comments are closed.