Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging” Reminder

REMINDER

Onderwerp        : aanmelding Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging”
Datum               : 11 januari 2020

Geacht bestuur,

Begin december 2019 bent u door ons uitgenodigd om deel te nemen aan de Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging” op zaterdag 8 februari 2020 in Ede.
Tot nu toe hebben wij van u nog geen aanmelding ontvangen.

Afgaand op de interessepeiling in november en gelet op de enthousiaste reacties op onze Najaarsvergadering, hebben we goede hoop dat veel koren zich zullen aanmelden.

Misschien is de uitnodiging en uw aanmelding aan uw aandacht ontsnapt. Jammer, maar geen man over boord, u kunt zich nog opgeven tot 17 januari a.s..

Om administratieve redenen kunt u dat het beste doen via de website van KNZV Midden Nederland door hier te klikken, u komt dan direct in het aanmeldingsformulier.

Op onze website vindt u ook alle informatie over de Inspiratiedag.

Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het KNZV Midden Nederland,

Adrie Bout, technisch voorzitter en coördinator Inspiratiedag.

Comments are closed.