Inspiratiedag 27 november 2021 verschoven

Inspiratiedag 27 november 2021 verschoven

Onder de gegeven omstandigheden is het niet meer mogelijk om de Inspiratiedag op 27 november 2021 te laten doorgaan.
Helaas werpt de Corona ons ook nu weer terug in onze ambitie.

Hoewel het misschien strikt genomen binnen de huidige Corona regelgeving nog kans zou maken, is het vanwege de oplopende besmettingen en onze kwetsbare doelgroep niet verantwoord om de dag te laten plaats vinden. De setting van de workshops levertnaar verwachting bovendien talrijke één op één situaties op, waardoor het afstandscriterium niet of nauwelijks te waarborgen is.

Daarom hebben we besloten om deze activiteit te verschuiven naar een moment in het komende voorjaar 2022, op het moment dat wefysiek weer bijeen kunnen komen.

Comments are closed.