2021 Inspiratiedag 2021

In afwachting van de Corona Maatregelen zijn we gestart met de organisatorische voorbereiding van de Inspiratiedag.

Zodra de versoepeling van de corona dit toelaten zal een datum worden vastgesteld
voor de Inspiratiedag.

In een workshopachtige omgeving worden thema’s als
– PR-zichtbaarheid van het koor via de Social Media (praktische vormgeving),
– Repertoire (inzoomen op de praktische vormgeving) en
– Corona, de gevolgen voor de koorwereld, handreikingen voor de toekomst.
met koorbestuurders en commissieleden gedeeld.

We waren hoopvol gestemd en we willen de vaart er graag in houden. Helaas werpt de Corona ons terug in onze ambitie.
Onder de gegeven omstandigheden is het niet meer mogelijk om de Inspiratiedag  op 6 februari 2021 te laten doorgaan. Een digitale Inspiratiedag vinden wij geen goed alternatief.
Daarom hebben we besloten om deze activiteit tot nader order uit te stellen naar een moment in het eerste halfjaar van 2021, waarin we fysiek weer bijeen kunnen komen.

Comments are closed.