Incasso regulier

Datum: 18-02-2020
Betreft: Incassobrief 2020

Geachte Secretaris/Penningmeester,

Als penningmeester van onze vereniging breng ik onder uw aandacht dat er in 2020 vier vaste momenten voor een SEPA- incasso vanuit de KNZV vMN zullen zijn.

Het betreft de incasso’s in het jaar 2020 van de:

  1. Contributie conform gemaakte afspraak in ons najaarsoverleg 2019 groot Euro 10,00 op jaarbasis per koorlid. De kwartaalcontributie is te berekenen door het aantal door u op de jaarcirculaire opgegeven koorleden te vermenigvuldigen met de jaarcontributie en deze vervolgens te delen door vier kwartalen.
  2. Bijdrage Lunches Ledenvergaderingen conform de eerder daartoe gemaakte afspraken groot Euro 10 per lunch voor maximaal twee afgevaardigden per lid. Vanaf de derde afgevaardigde per lid is een bijdrage Euro 20 per lunch vastgesteld.

De incasso’s staan gepland voor:

  • 15 maart 2020
  • 15 mei 2020
  • 15 juli 2020
  • 15 oktober 2020

Met vriendelijke zangers groet,

Penningmeester KNZV vMN.
Roel Bueneker. 0654386617
penningmeester@knzv-middennederland.nl

Comments are closed.