HERINNERING ACTUALISEREN KOORGEGEVENS

Indien u uw koorgegevens al heeft geactualiseerd, waarvoor dank, dan hoeft u niets te doen.

Geachte Secretaris,

In december heb ik u uitgenodigd de gegevens van uw koor te actualiseren vóór 15 januari 2021. Met name het aantal leden is bepalend voor de contributie van uw koor aan KNZV vMN.  In de contributie is opgenomen de contributie aan KNZV, en de afdrachten aan BUMA/Stemra en FEMU. De opgave van het ledenaantal per 31 januari is bindend voor alle partijen voor het jaar  2021.

Wellicht is het aan uw aandacht ontschoten, want ik heb nog geen bericht van uw koor ontvangen dat de gegeven zijn geactualiseerd. Daarom vraag ik u met aandrang de gegevens van uw koor uiterlijk 15 januari te actualiseren (link). Dan is KNZV vMN in staat om de actuele gegevens , na verwerking en mogelijke nazorg, per 31 januari 2021 aan KNZV, BUMA en FEMU aan te leveren.

Indien u de gegevens niet actualiseert, dan is KNZV vMN genoodzaakt voor de opgave 2021 de gegevens van 2020 te gebruiken. Ik hoop van harte dat dit niet nodig zal zijn.

Graag dank ik u bij voorbaat voor uw medewerking,

met vriendelijke groeten,

Wim Zoet
secretaris

Comments are closed.