Herinnering actualiseren koorgegevens per 1-1-2019

Geachte secretaris,
Eind 2018 heeft u een verzoek ontvangen om voor 15 januari de gegevens van uw koor te actualiseren. Deze actualisatie is van groot belang omdat KNZV vMN uiterlijk 31 januari een voor 2019 bindende opgave moet doen aan KNZV-Nederland en BUMA. Van uw koor is nog geen actualisatie ontvangen. Graag verzoek ik u dit op zo kort mogelijke termijn te doen, om de verwerking van de gegevens voor de opgave tijdig af te kunnen ronden. Zonder actualisatie zal KNZV vMN zich voor de opgave baseren op de gegevens van 2018.
Ik dank u hartelijk voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Wim Zoet,
Wnd. secretaris KNZV vMN

Comments are closed.