Geslaagd KNZV Midden Nederland Festival in Eibergen

Logo NieuwspaginaOp 10 maart 2018 werd door het KNZV Midden Nederland en het Eibergs Mannenkoor een geslaagd festival georganiseerd. Maar liefst 14 deelnemende koren zetten die dag het beste beentje voor en maakten van de gehele dag een feestje. In een mooie ambiance waarin het goed zingen was en met een presentator welke de dag gericht maar ook met een kwinkslag kleurde waardoor er sprake was van een ongedwongen en plezierige sfeer. 

Gedurende dag presenteerden de koren ons een mix en afwisseling van klassieke partituren, partituren uit het tweede deel van de 20e eeuw en soms zelfs partituren in onze eigen taal. Het was een genot en plezier om te luisteren maar ook om de zangers in de mannenkoren met zoveel passie bezig te zien.

Door onze dirigent/beoordelaar werden er aan alle deelnemende koren verbeterpunten aangereikt welke bij die koren soms voor herkenning zorgden en soms een nieuwe verbeterpunten (zoals bijvoorbeeld onze expressie en een plezierig open gezichtsuitdrukking) aangaven waar in de toekomst aan gewerkt kan gaan worden. Ook het benoemen van verbeterpunten binnen de mannenkoorzang is een doelstelling van een door het KNZV Midden Nederland geïnitieerd festival.

De deelnemende koren waren vol lof over de locatie van het festival en de wijze waarop het Eibergs Mannenkoor uitvoering heeft gegeven aan de organisatie van het Festival.

Het bestuur van KNZV Midden Nederland is zeer tevreden over het verloop van het festival en is in haar streven om te proberen om jaarlijks een evenement te organiseren gesterkt door de reacties van de deelnemende koren en die van bezoekers van het festival.

De reactie van het Eibergs Mannekoor en haar dankzegging aan alle deelnemers van het festival wordt hieronder onverkort weergegeven:

 

Geacht Bestuur van het KNZV Vereniging Midden Nederland en alle deelnemende koren.

Het is nu precies een week na het zangersfestival in Eibergen.

Wij, het Eibergs Mannenkoor en haar verantwoordelijke commissie hebben tijd gehad om te evalueren en de resterende zaken af te wikkelen.

We kijken met groot plezier terug op de zaterdag 10 maart.

Vooraf leek het best een hele klus om 14 mannenkoren te ontvangen en te zorgen dat alle mannenzangers met een goed gevoel huiswaarts zouden gaan.

De goede sfeer is bepalend en wij komen tot de conclusie dat u daar allemaal aan hebt meegewerkt. Ruim 600 mannenzangers in Eibergen hebben er een mooi feest van gemaakt. Fijn gezongen, mooi geluisterd naar elkaar en gezellig met elkaar nagenoten.

Onze voorspelling van een “fluwelen akoestiek” in de kerk heeft zich bewezen.

Daarover hebben wij alleen maar goede signalen ontvangen. De combinatie Zalencentrum De Huve en de kerk De Oude Mattheus was onzes inziens een goede keuze.

Bestuur KNZV, koorbesturen en mannenzangers, wij zijn u dankbaar voor uw komst naar Eibergen én voor uw bijdrage tot het welslagen van deze dag.

Graag tot een volgend keer. Bestuur Eibergs Mannenkoor

Comments are closed.