Dirigentenworkshop 2018

Logo Nieuwspagina

Aan : de dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland

Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, uitnodiging.

Datum          : 18 juni 2018

Geachte mevrouw / mijnheer,

Noteer onderstaande datum alvast in uw agenda !

Het KNZV Midden Nederland organiseert een interactieve workshop voor dirigenten van de mannenkoren in de werkgebieden van het KNZV Midden Nederland en van het KNZV Noord-Oost.

Datum:
Tijdstip:
Locatie :
zaterdag 29 september 2018
10.00 – 14.30 uur
zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 
6931 BA Westervoort
Workshopleiding: Jetse Bremer, internationaal componist en arrangeur
Aan de workshop zijn geen kosten verbonden; een lunch wordt u aangeboden.


Wij verzoeken u aan te geven of u belangstelling hebt voor deze workshop door op de volgende link te klikken.

workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018

Toelichting:

In de Najaarsvergadering 2017 van het KNZV Midden Nederland (MN) is de notitie “Toekomstbestendig maken van de mannenzang” door de leden van het KNZV MN onderschreven.De kernboodschap in de notitie is meerledig :
– flexibilisering / aanpassing van het gangbare mannenkoorrepertoire
– toegankelijk repertoire voor een breed publiek
– van aanbod- naar vraaggericht repertoire
– ambitie van het koor en dirigent

De notitie is als bijlage bijgevoegd.

Beide KNZV-regiobesturen kijken met genoegen terug op de Repertoiredag die op 14 april 2018 voor leden van muziekcommissies en bestuursleden van mannenkoren met de notitie in de hand, is georganiseerd. De Repertoiredag werd geleid door Mariette Effing (o.m. dirigent) en Hilbrand Adema (o.m. musicoloog). Ca. 100 belangstellenden hebben daar hun opwachting gemaakt en zijn na afloop met de nodige inspiratie huiswaarts gekeerd. Uit de Repertoiredag zijn allerlei gedachten en suggesties gekomen om acties te ondernemen welke de kernboodschap uit de notitie ondersteunen. Dat geeft zicht op de opties op verbetering en verandering, maar ook op de noodzaak om vooral samen met de dirigenten van onze koren het vervolgtraject in te gaan.
Op onze website (onder Nieuws) vindt u een korte impressie van de Repertoiredag.

Voor beide KNZV-regio’s is dit de aanleiding om deze dag een vervolg te geven met een workshop voor dirigenten. Immers met elkaar kunnen we wellicht een adequaat antwoord vinden op het deinende getij binnen de mannenzang van dit moment.
Wij hebben de heer Jetse Bremer, internationaal componist en arrangeur van o.m. mannenkoorrepertoire, gevraagd om tijdens deze workshop interactief met u van gedachten te wisselen. Inspirerende muziekstukken voor mannenkoren wordt u vooraf toegezonden, zodat u met elkaar aan de slag kunt.
Een definitieve opzet van de workshop kunt u na uw aanmelding en naar verwachting rond 1 augustus 2018, tegemoet zien.

Uiteraard gaat de workshop voor dirigenten door indien er naar het oordeel van het bestuur voldoende belangstelling is. Daar gaan we overigens vanuit.

Wij zien met belangstelling naar uw reactie uit.

Met vriendelijke groet,


Wim den Heijer, voorzitter KNZV Midden Nederland

Add a Comment

You must be logged in to post a comment