Flevoland
Utrecht
Gelderland
Mannenkoorzang in optima forma

KNZV-Vereniging Midden Nederland

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Diensten.

De KNZV Midden Nederland is een van de vijf zelfstandige regioverenigingen welke zich hebben aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (verder te noemen KNZV).  De aansluiting bij het landelijk opererende KNZV geeft ons meer volume om de belangen van de mannenkoorzang in Nederland  te behartigen.  Daardoor wordt het belang van zo een dikke 9000 landelijk actieve mannenkoorzangers ingebracht.

Daarnaast is de KNZV een lidorganisatie van Koornetwerk Nederland hetgeen een optie geeft op gestructureerde landelijke en ook europese belangenbehartiging in de vorm van en actieve (politieke) lobby om koorzang breed, waaronder mannenkoorzang,  een erkend onderdeel te laten zijn van onze volkscultuur. Ook om aan te geven dat dit deel van onze volkscultuur meer publieke aandacht behoeft gekoppeld aan de toewijzing van een blijvende meerjarige financiële ondersteuning.  Met de netwerkorganisatie Koornetwerk wordt het belang  zo’n 140.000 koorzangers ingebracht. Dat is nog steeds maar 10 % van het aantal koorzangers welke vermoedelijk in Nederland actief zijn.  Er is dus voor zowel de KNZV als Koornetwerk Nederland nog steeds veel aan belang te winnen.

De KNZV is zowel zelf als middels haar lidmaatschap van Koornetwerk Nederland actief met een aanbod van diensten waarmede alle leden en hun koren een voordeel kunnen doen. Zo zij genoemd een substantieel voordeel binnen de  bijdrage aan de Buma/Stemra, een substantieel voordeel relevante verkeringspremie’s, de beschikking over een muziekbibliotheek , adviezen voor dirigententarieven en informatie over onderwerpen welke voor de leden en haar koren een actualiteitswaarde hebben. De dienstverlening wordt naar behoeven steeds verder uitgebreid en maakt het lidmaatschap van de KNZV Midden Nederland voor bestaande leden duurzaam aantrekkelijk en voor nieuwe in een koor verenigde leden mannenkoorzangers bijzonder interessant.

Wanneer u een mannenkoor bent in de regio Midden Nederland (Flevoland, Utrecht en Gelderland) en u wilt meer kracht zetten met uw stem en aanvullend meer informatie ontvangen over de voordelen van lidmaatschap maakt u dan hier contact middels ons contactformulier met onze secretaris.  

Dirigentenovereenkomst Voorbeeld
Koornetwerk Dirigenten Adviestarieven
Koornetwerk Auteursrechten
Koornetwerk Bumatarief
Koornetwerk Privacywetgeving
Koornetwerk VAR/DBA
Muziek bibliotheek
Ontdek je Stem
Passend Besturen
Regelement Concoursen
Reglement Festivals
Reglement Koorbezoek
Verzekeringen