Corona Actueel

Corona Actueel

Geplaatst op 23 november 2021, 21.10 uur
Bron: Koornetwerk Nederland

Koorprotocol aangepast naar situatie per 24 november 2021

Koornetwerk Nederland heeft het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector aangepast naar de situatie per 24 november 2021.

Per 24 november 2021 keert de 1,5 meter afstand terug als verplichte basismaatregel in het Nederlandse coronabeleid. De afstandsregel is echter niet verplicht waar het coronatoegangsbewijs (ctb) van toepassing is. En dat is het geval bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar en ouder. Tijdens koorrepetities en uitvoeringen is de 1,5 meter afstand dus niet verplicht nadat de QR-code gescand is. Maar koren kunnen er natuurlijk wel voor kiezen om de afstandsmaatregel toe te passen om het gevoel van veiligheid te vergroten, zoals ook in bijlage Aanvullende mogelijkheden staat opgenomen.

Het coronatoegangsbewijs (ctb) geldt vooralsnog niet voor dirigenten of artistiek leiders, die beroepsmatig bij kunst- en cultuurbeoefening betrokken zijn.

Ten aanzien van de locaties is nu bepaald dat een ctb niet verplicht is bij kunst- en cultuurbeoefening bij iemand thuis. Wel geldt de maatregel dat thuis maximaal 4 mensen per dag mogen worden ontvangen.

Comments are closed.